Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 179

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 179
Nagpatuloy si Ethan, “Nagtanong ako sa paligid at sigurado akong 500 milyong dolyar ay higit pa sa kailangan. Cathy, ayokong makita kang ibinababa ang sarili mo sa ganoong antas. Binigo kita noong nakaraan dahil hindi kita protektahan pero gagawa ako ng mas mabuti simula ngayon.”

Kamakailan lamang ay nahihirapan siya. Bagama’t maaaring may pagkakataon na hindi na pure si Catherine, napagtanto niyang hindi niya ito kasalanan. Kung tutuusin, sarili lang niya ang dapat sisihin.

Isang masalimuot na tingin ang bumungad sa kanyang mukha nang ibalik niya ang card. “Hindi kita tatanggapin.”

“Cathy…” naiinip niyang sagot, “Gusto mo bang manatili sa tabi ni Shaun magpakailanman? Ni hindi mo siya gusto. At saka, isipin mo kung paano ka niya tiningnan noong isang araw. Ni hindi ka niya ginagalang. Laruan lang ang tingin sa’yo ng lalaki.”

“Hindi totoo na hindi ko siya gusto.”

Kumunot ang noo niya. “Galit lang siya noong isang araw.”

“Bakit mo siya kinakampihan?”

Kitang-kita sa boses ni Ethan ang pagkagulat, pero parang nalulungkot din siya at the same time. “Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ito ang paraan ng paghihiganti. Maging mabuting babae at itigil ito ngayon din. Putulin mo na siya at bumalik na tayo sa dati. Maaari ko nang simulan ang pagpaplano para sa aming kasal kaagad.”

“Ethan, anong kalokohan yan? Nasisiraan ka na ba ng bait?!” Biglang sumugod si Sonya at inagaw ang card sa kamay ni Catherine. Pagkatapos, malamig niyang sinampal sa mukha ang lalaki.

“Nahulog na tayong dalawa sa ganitong estado pero binibigyan mo siya ng 500 million dollars? Baliw ka ba? Ang perang ito ay isang pagkakataon para makabalik ka!”

“Mom…” Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. “Ayoko nang mabuhay nang may mga pagsisisi. Si Cathy lang ang taong dapat kong pahalagahan.”

“Pero wala siyang maitutulong ngayong wala na siyang kapangyarihan at mahirap,” sabi ni Sonya sa pagitan ng paghikbi, “Kamakailan lamang ay hindi umuuwi ang tatay mo. Gusto lang niyang magpalipas ng oras sa lugar ng murang babaeng iyon ngayon. Not to mention na wala ka na sa picture para kunin ang kumpanya. Paano ako makukuntento? Kung talagang pakakasalan mo ang babaeng ito, iyon ang marka ng pagtatapos ng iyong kinabukasan!”

Naikuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao habang ang kanyang mga tampok ay nanginginig sa sakit. “Ayokong makasama ang isang taong hindi ko gusto para lang ipaglaban ang Lowe Corporation.”

“Tama na. Hindi mo gusto si Rebecca noon pero gusto mo pa rin siyang pakasalan sa huli, di ba?”

Gumanti naman si Sonya nang hindi napigilan. “Kung maglakas-loob kang makasama muli si Catherine, papatayin ko ang aking sarili ngayon sa pamamagitan ng pagtakbo sa pintong ito!”

“Pakiusap huwag mo akong pilitin…”

Ang mag-inang duo na nagtatalo sa pasukan ng kumpanya ay nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan.

Frustrated, sinabi ni Catherine, “Ethan, makinig ka sa nanay mo. Dahil sa pagkatao mo, siguradong pagsisisihan mo ito sa hinaharap kung babalik ka sa akin.”

Isang naguguluhan na tingin ang bumakas sa kanyang mukha. “Cathy, huwag kang makinig sa nanay ko—”

“Hindi na kita gusto,” putol niya sa seryosong tono.

“Pag-isipan mo. Bakit pa ako magiging interesado pagkatapos mong masaktan ng maraming beses? Kahanga-hanga si Shaun at iniligtas pa niya ang buhay ko sa ilang pagkakataon. Huwag magpalinlang sa kanyang walang malasakit na hitsura. Sa totoo lang, mas banayad at maalalahanin siya kaysa sa iyo kahit na hindi niya ito ipinakikita nang tahasan. Gusto ko na talaga siya ngayon.”

Nakaramdam siya ng mabigat na bigat sa kanyang dibdib nang sabihin iyon. Hindi niya inaasahan kung gaano kalaki ang epekto ni Shaun sa kanyang buhay.

Tinitigan siya ni Ethan ng blangko.

Pinipilit siya ng babaeng ito na pakasalan siya noong bata pa sila. Hindi niya naisip na marinig ang mga ganoong salita mula sa kanya isang araw.

Hindi niya ito matatanggap!

“Hindi, nagsisinungaling ka lang!”

Humakbang siya para hawakan ang pulso nito ngunit mabilis itong umiwas. “Please stop disturbing me again. Kasama ko si Shaun ngayon. Ang iyong mga aksyon ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan.”

Pagkatapos, umalis siya nang hindi lumilingon.

Histeryosong sigaw ni Ethan at sinipa ang pader nang mawala sa di kalayuan ang nauurong niyang silhouette.

“Samahan mo ako pauwi. Inayos ng lolo mo na ikasal ka sa dalaga ng pamilya Miller!” sabi ni Sonya.

9:20 am sa wakas ay pumasok si Shaun sa meeting room sa Jennings Solicitors.

Ang pagpupulong sa umaga ay nangyayari sa maayos na paraan.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *