Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 178

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 178
Nang sumunod na araw.

Pagkatapos ng almusal, naghahanda na si Shaun para sa trabaho.

Bigla nalang siyang hinawakan ni Catherine sa braso. “Wala akong ganang magmaneho ngayon. Pwede mo ba akong isakay?”

Kumunot ang noo niya. Ang lugar na kanyang pinupuntahan ngayon ay nasa tapat na direksyon ng kanyang pinagtatrabahuan. At saka, may hinihintay siyang meeting sa trabaho kaninang umaga.

Napakagulo ng babaeng ito. Wala siyang oras para samantalahin siya.

“Pero may kotse ka.”

“Gusto kong gumugol ng mas maraming oras kasama ka sa kotse.” Kinindatan siya nito ng malandi.

“…”

Tinapunan niya ito ng tingin na para bang sinasabing nakakainis siya. “Tara na.”

Napuno ng kagalakan ang kanyang puso.

In actuality, she simply wanted to feel how it was like to not get thrown out of the car at the subway station. After all, she had spent a tremendous amount of effort to take down this man.

Shaun’s hand was injured, hence Hadley had been driving him around lately.

The morning traffic was terrible.

It did not bother Hadley too much, though. He appeared calm in comparison to Shaun who was wearing a sullen expression.

He massaged the middle of his brows, feeling slightly regretful about going out of the way to give her a ride. He would have hired a taxi for her if he had known.

“Don’t get impatient.” Catherine placed her left palm on the back of his hand. “The bad traffic means we can spend more time together.”

She blinked playfully at him. He could see his own reflection in her eyes.

All of a sudden, the frustration in his heart vanished.

Sa wakas ay lumuwag ang pagsimangot sa kanyang kaakit-akit na mukha. Ngumuso siya at nag-iwas ng tingin, ngunit ang mga sulok ng kanyang labi ay bahagyang pumulupot pataas. “Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa iyo.”

Halata sa tono niya ang pagmamataas.

Nanginginig ang mga daliri ni Hadley sa manibela. Wala siyang ideya na ang seryoso at walang malasakit na Young Master Hill ay magiging tunay na tao kapag nasa isang relasyon.

Mukhang nag-improve din ng husto ang relasyon nilang dalawa.

Pakiramdam niya ay isa siyang hindi gustong third party sa senaryo na ito.

8:40 am Ang sasakyan ay huminto sa kumpanya.

Bubuksan na sana ni Catherine ang pinto nang biglang magtanong si Shaun, “Diba sabi mo nagshopping ka kagabi? Bakit hindi mo suotin ang bagong damit na binili mo?”

“…”

Well, siyempre, nasa mall ang mga bagong damit.

Gumawa siya ng dahilan on the spot. “Wala talagang nakakuha ng mata ko. Masyadong mahal ang mga nagustuhan ko. Malaki naman ang ginastos ni Freya.”

“Hmm, nagbibigay ka ba ng mga pahiwatig na dapat akong bumili ng mas maraming damit?” Nagtaas siya ng kilay, nang-aasar sa kanya.

Sumigaw ang babae sa loob-loob, ‘Kuya, nag-o-overthink ka na naman!’

“Hindi ako…”

“Sige, ihahatid na kita sa pamimili pagkatapos ng trabaho,” putol niya.

Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin.

Bumilis ang sasakyan sa di kalayuan pagkababa niya. Nagtungo sa kumpanya ang walang magawang babae.

Nang malapit na siya sa entrance ay bumungad sa kanya si Ethan na mukhang pagod at pagod. Ang presyon mula sa pamilya Lowe at ang kanyang kumplikadong personal na pag-iibigan ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Kaakibat ng mga pinaggapasan na tumubo sa paligid ng kanyang mga labi, siya rin ay mukhang nawalan ng gana at nanlulumo.

Nagulat si Catherine nang makita siya. Halos hindi niya makilala ang lalaki. “Bakit ka na naman nandito?”

Hindi niya akalain na makikita niya ulit si Ethan matapos siyang ilantad ni Shaun nang walang awang noong isang araw. Inakala niyang mababa ang tingin nito sa kanya pagkatapos noon.

Habang nakayuko ang ulo, diniinan ni Ethan ang isang card sa kamay niya. “Mayroong 500 milyong dolyar dito. Ibigay mo kay Shaun Hill. Isipin mo ito bilang mga legal na bayarin na utang mo sa kanya at ihinto ang pakikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos nito.”

Siya ay tunay na nagulat.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.