Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 176

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 176
“Gusto kong malaman kung saan ka nagpunta kagabi,” ulit ni Shaun sa mahinang boses. “Catherine, how dare you? Isang gabi lang akong wala at sa ibang lugar ka na nagpalipas ng gabi.”

Sa pagtingin sa bugso ng mga emosyon na gumagalaw sa guwapong mukha ng lalaki na parang bagyo, umiwas si Catherine sa kawalan ng instinct. “Nagpapalagay ka na naman ba tungkol sa akin?”

Umigting ang kanyang katawan bago siya naiinip na sumagot, “Kung hindi lang dahil sa hindi pagkakaunawaan noon, sa tingin mo kaya mo pa bang mahiga dito sa kama nang magkahiwalay?”

Ibinaba niya ang kanyang ulo. “Nag-shopping ako kasama si Freya kagabi. Pagkatapos nun, naghapunan kami at nag karaoke. Dahil sa pagod, nakatulog kami doon at uuwi na lang kami pagkatapos naming magising.”

“Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling?” Delikado niyang pinikit ang kanyang mga mata.

“Wala akong ginawang mali.” She pouted para magmukhang mas nakakaawa. “Stressed lang talaga ako lately. Look, I’m only 22 years old but ever since marrying you, hindi na ako lumalabas para sa karaoke o kahit hapunan. Umuuwi ako kaagad pagkatapos ng trabaho sa parehong oras tuwing gabi upang ihanda ang iyong hapunan. Ang buhay ko ay parang isang medyo may edad na babae.”

Bakas sa mukha niya ang sama ng loob. “Nagrereklamo ka ba na boring ang buhay mo?”

“Hindi, hindi naman,” agad niyang sagot, “Ngunit mahalagang magkaroon ng oras sa paglilibang. Bakit hindi mo subukang tanungin si Chase?”

“Bakit ako dapat? Sa tingin mo ba ay kilalang-kilala ka niya?” Tinapunan niya ito ng malamig na tingin.

“Hindi naman sa ganun. I just have the impression na siya ang tipo ng partying.” Agresibo niyang ipinilig ang kanyang ulo na parang nalulunod na sisiw na sinusubukang umahon sa tubig. “Pero husband material ka. Tingnan mo ang iyong istilo ng pamumuhay. Ikaw ang ganap na modelo ng isang perpektong lalaki.”

“Ganyan ba talaga ang iniisip mo?” Dahan-dahan siyang yumuko. Lumapit ang kaakit-akit nitong mukha sa kanyang mga mata.

Ramdam niya ang pagpintig ng puso niya sa matinding titig nito. Tumango-tango siya, sinagot niya nang may pagsang-ayon, “Wala pa akong sinabing mas totoo kaysa rito.”

“Tandaan mo, hindi na ito dapat maulit.” Isang walang magawang ekspresyon ang bumakas sa kanyang mukha habang kinurot niya ang kanyang pisngi. Paulit-ulit niyang niluwagan ang kanyang limitasyon para sa babaeng ito.

Napangiwi siya sa sakit. “Bakit ka pa umuwi? Hindi ka ba dapat bumalik bukas?”

Ngumuso siya at kinagat ang manipis niyang labi.

Hindi mabilang ang mga pag-iisip sa isip ng babae habang nakatingin sa kanya. “Nag-aalala ka ba sa akin?” she blurted out of the blue.

“Mangarap pa. Umuwi ako dahil mas maagang natapos ang trabaho kaysa sa inaasahan,” tanggi niya rito habang nakatalikod ang mukha.

Maniniwala sana si Catherine noon ngunit napagtanto niya na ang lalaking ito ay may ugali na sabihin ang kabaligtaran ng kanyang iniisip.

Isang lakas ng loob ang bumalot sa kanya nang walang babala. “Hindi ako naniniwala sa iyo.”

“Catherine Jones,” sigaw ni Shaun, mukhang medyo nahihiya.

“Huwag mo akong sigawan. Hindi ako bingi.” Naglakas loob siya at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang maliwanag na buwan.

Napabuntong hininga siya ng hindi niya namalayan. May udyok na i-lock ang labi niya sa labi niya.

It had come to his realization that he loved kissing her. However, what came out of her lips next dismissed that idea of his completely.

“Did you help me with the sketches?”

She lowered her gaze and drew circles on his chest with her finger. Simultaneously, she felt his body tense up.

Her lips quivered slightly. She already knew the answer.

This man was way more delicate than he looked.

“Are you going to imagine next that I like you?” He snorted despite being exposed.

“Yup,” she admitted.

“Dream—”

Before he could finish his sentence, however, she lifted her head to kiss his thin lips.

Nothing nice ever came out of this mean mouth of his.

His eyes widened in shock. It was really something when a woman took initiative.

After the man stopped arguing, she finally retreated and pulled his ear playfully. “Stop saying that to me.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *