Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 175

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 175
“…”

Noong una ay nakaramdam ng kaunting antok si Catherine. Nang marinig ang mga salita ni Aunty Linda, gayunpaman, namula siya.

Hindi niya magawang paniwalaan ang sarili na siya ang sinta ni Shaun.

Gayunpaman, naniniwala siya na nag-aalala ito sa kanya.

Nang malaman niyang may nag-aalala sa kanya, medyo nag-init ang pakiramdam niya.

Paalala ni Aunty Linda, “Sa susunod, ipaalam mo kay Mr. Hill kung hindi ka na babalik. Ang mga lalaki ay madalas mag-overthink.”

“Sige.” Tumango si Catherine na may halong damdamin.

Dahil halos pumasok na siya sa bitag ni Rebecca kahapon, kailangan niyang manatiling alerto sa lahat ng oras. Hindi siya palaging magiging masuwerte na may magligtas sa kanya.

Sayang talaga yung nawala yung sketches niya. Nakahanap pa si Shaun ng tutulong sa kanya na tapusin ang mga ito sa kalagitnaan ng gabi. Napakatalino talaga ng taong iyon.

“Siya nga pala, Tita Linda, nakita mo ba iyong taong lumabas sa pag-aaral kagabi? Lalaki ba o babae ang taong iyon? Ilang taon na ba siya?”

Ipinagpalagay ni Catherine na ang makinang na taong nakatapos ng mga sketch ay nagsunog ng langis sa hatinggabi at umalis lamang sa umaga.

Kakaiba ang nakita ni Tita Linda. “Walang dumating kahapon. Nang bumangon ako ng 6:00 am, nakita ko si Young Master Hill na naglalakad palabas ng iyong silid.”

“Ibig sabihin hindi mo narinig ang tunog ng sasakyan na pumapasok o lumabas ng bahay?”

“Talagang hindi. Kung isasaalang-alang ang aking katandaan, malamang na hindi ako makatulog. Tiyak na malalaman ko kung may dumating.”

Umiling agad si tita Linda.

Natigilan si Catherine. Kung walang dumating sa hatinggabi kahapon, ang gumawa ng sketches ay dapat na si Shaun.

Sa sinabi niya, paano kaya niya malalaman kung paano magdisenyo? Ang kanyang mga pangunahing kasanayan sa disenyo ay nakakagulat na mahusay!

Isa pa, kaliwang kamay lang ang nagagamit niya.

Ang kanyang kaliwang kamay ay hindi flexible, kaya hindi siya makakain ng maayos at kailangan pa niyang pakainin siya.

Buweno, walang duda, siya ay nagsinungaling!

Kung nangyari ito ng mas maaga, baka nadismaya siya. Ngayong naisip niya ito, gayunpaman, nakita niyang matamis ang mga kilos nito.

Hindi niya alam na ang lalaking ito… ay napakagaling umarte.

Maaari siyang direktang sabihin sa kanya na gusto niya itong pagsilbihan at pakainin. Napaka-ipokrito niya.

“Ano pong problema, Madam?” Napansin ni Tita Linda na nakasimangot siya isang minuto at humagikgik sa susunod. Napabuntong-hininga siya dahil hindi niya mawari kung ano ang tumatakbo sa isip ng dalaga.

“Wala masyado.”

Pagkatapos kumain ay bumalik si Catherine sa kanyang kwarto at natulog. Kamakailan lamang, siya ay pagod at ganap na naubos ang kanyang lakas.

Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, sa wakas ay naimulat niya ang kanyang mga mata. Biglang may nakita siyang matangkad na lalaki na nakaupo sa tabi niya. Nakasuot ng itim na pang-itaas ang lalaki, na bumalangkas sa kanyang perpektong pangangatawan. Tinitigan siya nito gamit ang guwapong mukha at isang pares ng malalim at maitim na mga mata. How charming.

Nalilito, kinusot ni Catherine ang kanyang magagandang mata. Parang panaginip. Nanaginip ba siya tungkol kay Shaun?

Nang mapansin ang kalokohang ekspresyon nito, iniunat ng lalaki ang kamay at pinisil ang ilong nito.

“Masakit.”

Agad na umupo si Catherine at humikab. Namula ang dulo ng kanyang maganda at katangi-tanging ilong, habang ang kanyang mga mata ay lumalangoy sa mga luha na parang kumikinang na hamog sa umaga.

Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Shaun. “Saan ka pumunta kagabi?”

“Diba bukas ka na lang babalik?” Tulala si Catherine, sinusubukang kumpirmahin na nakaupo talaga siya sa tabi ng kanyang kama.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *