Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 173

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 173
Nang lumabas si Wesley at kinuha ang telepono mula sa carpet, nakita sa notification ang isang papasok na tawag mula kay Shaun.

Shaun?

Bakit niya tinawagan si Catherine?

Sa sandaling iyon, maraming iniisip at pagdududa ang dumaan sa ulo ni Wesley. Sa wakas, kinuha niya ang telepono at ipinasa sa kanya habang pinipigilan ang kanyang pagkabalisa.

Pinindot ni Catherine ang answer button at inilagay ang telepono sa kanyang tenga. Boses ni Shaun na may bahid ng inis agad ang narinig. “Tatlong beses na kitang tinawagan, Catherine. Kung hindi mo sinagot ang tawag ko sa pagkakataong ito, plano ko nang tumawag ng pulis.”

Nakababad sa tubig, pilit na kinurot ni Catherine ang kanyang hita upang panatilihing malinis ang kanyang ulo. “Medyo masyadong malayo iyon.”

“Alam kong lubos kung gaano ka mahina,” sabi ni Shaun nang may pagtataka, “Madali kang makulong kapag binitawan mo ang iyong bantay.”

Nangilid ang luha sa mga mata ni Catherine. Sa katunayan, siya ay nahuli sa isang bitag at halos mapahamak, ngunit ayaw niyang ipaalam ito sa kanya. Una, ito ay dahil ayaw niyang magmadali siya pabalik ng Brisbane. Ang isa pang dahilan ay ayaw niyang maugnay siya kay Hudson. Anuman ang kanyang katalinuhan, si Hudson ay kabilang sa mga nangungunang pandaigdigang negosyo. Hindi niya kayang i-provoke ang kumpanya.

“Ako… ayos lang ako. Nalilibang lang ako kay Freya. Nasa purse ko ang phone ko… Kaya hindi ko narinig.”

“Anong nangyari sa boses mo, Catherine?” Inis na sabi ni Shaun, “Mula sa namamaos mong boses, iisipin ko na sinusubukan mo akong akitin.”

Si Catherine, na puno ng pawis, ay sinubukang pigilin ang kanyang damdamin at nagsalita sa isang nakakarelaks na tono, “Paano ito? Tatapusin ko na ang tawag. Gusto kong mamili ng damit.”

“Mas mabuting umuwi ka ng maaga.”

“Oo, oo.” Ibinaba ni Catherine ang tawag at mabilis na inihagis ang kanyang telepono sa isang tabi. Pagkatapos noon, agad siyang bumangon mula sa tubig. Amid her huffing, she said, “Mr. Lyons, pwede bang lumabas ka muna?”

“Oo naman. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng kahit na ano.” May halong emosyon na sinulyapan ni Wesley ang telepono sa sahig bago siya tumalikod at naglakad palabas.

Napuno ang isip niya sa usapan nina Catherine at Shaun kanina.

Bakit pinili ni Catherine na magsinungaling kay Shaun?

Ano ang kanilang relasyon?

Nagsindi ng sigarilyo si Wesley at nanatili sa labas hanggang kinaumagahan.

Alas 7:00 ng umaga lumabas ng banyo si Catherine habang nanginginig. Sinuot niya ang shirt na binili ng assistant ni Wesley kagabi.

“Papuntahin kita sa ospital,” nag-aalalang sabi ni Wesley.

“Hindi, ayos lang. Gusto ko nang umuwi at magpahinga.” Matamlay at antok ang pakiramdam ni Catherine sa mga sandaling iyon.

“Pauwiin na kita,” matuwid na sabi ni Wesley, “Huwag mong tanggihan ang alok ko. Hindi ka maaaring magmaneho sa ganitong estado.”

Matapos mag-alinlangan sandali, tumango si Catherine.

Habang pauwi, nag-aalalang tumingin sa kanya si Wesley. “Tungkol kagabi…”

“Si Jeffery na ngayon ang pinakamalaking shareholder sa Hudson, at makikipagkumpitensya siya para sa posisyon ng chairman sa susunod na buwan. I’m guessing na siya ang malamang na manalo. Kung ganoon ang kaso, natatakot ako na maging mas walang prinsipyo si Rebecca sa Hudson.”

Inihayag ni Catherine ang lahat.

Medyo natulala si Wesley. “Simula kailan may kinalaman ang pamilya Jones kay Hudson? Kung malantad ang naturang balita, ang katayuan ng pamilyang Jones ay maaaring maging mas mababa kaysa sa pamilyang Clark.

“Wala rin akong ideya.” Kumunot ang noo ni Catherine, nakitang kakaiba ang lahat. “Mukhang natakot ang papa ko sa pamilya Clark sa court kanina. Anyway, adopted daughter lang ako. Hindi nakakagulat na hindi nila sinabi sa akin ang tungkol sa ilang mga bagay.”

Naawa si Wesley sa kanya. “Gusto mo bang siyasatin ko ang background mo para sa iyo…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.