Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 172

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 172
Si Rebecca ay napakasamang tao. Malamang na target niya si Catherine, lalo na pagkatapos bumagsak si Summit mula sa kapangyarihan.

Walang pag-aalinlangan, tinungo ni Wesley ang pribadong silid kung saan iniwan ni Rebecca. Pinihit niya ang doorknob, doon lamang niya napagtantong naka-lock ang silid.

Pagtayo niya malapit sa pinto, narinig niya ang sigaw ng isang babae.

Si Catherine iyon.

Damn it!

Inangat niya ang isang upuan sa corridor at padabog na binuksan ang pinto.

Sa sandaling pumasok siya, nakita niya ang dalawang lalaki na idiniin si Catherine sa sahig sa magkabilang gilid. Napunit ang shirt niya. Namumula ang mukha, nagpatuloy siya sa marahas na pakikibaka.

“Sino ka?”

Nagbago ang ekspresyon ng dalawang security guard. Tumakbo si Wesley palapit sa kanila at pinalo sila sa lupa.

Nang mapagtanto na ang mga bagay ay hindi tama, sinamantala ng mga lalaki ang pagkakataong tumakas.

Wala nang panahon si Wesley para sakupin sila. Agad siyang tumakbo kay Catherine at binuhat ito.

Sa isang mabangong pabango na nagmumula sa kanya, hindi mapigilan ni Catherine ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig.

Pumasok ang katulong ni Wesley sa silid at nakita ang eksena. Dahil sa pamumula ay agad niyang isinara ang pinto at umalis.

Kinabahan si Wesley. Bagama’t alam niyang may nakunsumo si Catherine na hindi kasiya-siya, ayaw niyang samantalahin siya sa puntong iyon.

Pilit niya itong tinulak palayo. “Gising ka na, Cathy. Papuntahin kita sa ospital, okay?”

“Hindi.”

Nangangatal ang mga ngipin ni Catherine. “Nakakatakot ang pakiramdam ko.”

Ang kanyang katawan ay naglabas ng kakaiba, kaakit-akit na pabango.

Sa sandaling iyon, maraming eksena noong una silang magkita ang sumagi sa isip ni Wesley. Matagal na niyang minahal si Catherine. Gayunpaman, palagi siyang lumalayo sa kanya, na naging dahilan upang hindi siya makalapit sa kanya.

Handa siyang makasama habang buhay kung maaari.

Ito ang pagkakataon.

Inamin niya na natalo ng kanyang makasariling motibo ang kanyang pagiging maginoo sa sandaling iyon.

“Pakasalan mo ako, Cathy. Aakohin ko ang responsibilidad para sa aking mga aksyon.”

Nang matapos magsalita si Wesley, binuhat siya nito sa sopa at hinalikan sa labi.

Natural na niyakap siya ni Catherine ng mahigpit. Sa puntong iyon, biglang tumunog ang telepono sa sahig.

Bumungad sa ulo ni Catherine ang boses ni Shaun. Dahil sa pag-iisip, sinubukan niyang mamulat at itinulak si Wesley palayo. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang sarili ng isang malakas na kagat sa pulso, gumuhit ng dugo.

“Cathy…” Nadurog ang puso ni Wesley.

“Hindi pwede. Hindi natin ito magagawa.” Malungkot na umiling si Catherine. “Pakisundo mo ako sa banyo.”

“Sorry.”

Hindi inaasahan ni Wesley na babalik siya sa katinuan. Nalungkot siya, ngunit sa huli ay iginalang niya ang desisyon nito at dinala siya sa banyo.

Matapos mailagay sa bathtub ay agad na binuksan ni Catherine ang gripo.

Nabuhusan ang sarili sa malamig na tubig, bahagyang gumaan ang pakiramdam niya.

Muling tumunog ang phone na naiwan sa labas. Inakala niya na si Shaun ang tumatawag sa kanya.

Kung hindi niya sasagutin ang tawag, siguradong maghihinala itong nagtaksil na naman ito sa kanya.

“Ginoo. Lyons, please pass me my phone,” nanginginig na sabi ni Catherine.

“Sige.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *