Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 171

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 171
Hindi nasisiyahan, sinimulan siya ni Catherine na punahin.

“Oo. Natutuwa akong mang-agaw ng mga bagay. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito?” Binigyan ni Rebecca ng isang kindat ang dalawang lalaki. “Magsaya ka sa kanya. You guys must satisfy her, okay?”

With that, umalis si Rebecca kasama si Mr. Frank.

Pagkaraang pagmasdan ang pagsara ng pinto, naramdaman ni Catherine na biglang nag-aapoy ang kanyang katawan.

Dati, hinayaan niya si Shaun na uminom ng ganoong gamot. Gayunpaman, hindi niya lubos na mauunawaan ang kanyang sakit sa oras na iyon. Ngayon, lubos na niyang naunawaan ito.

Naglakad ang mga lalaki papunta sa kanya habang nagkukuskos ng kanilang mga kamay.

Ang mga lalaki ay dating nagsisilbing bodyguard sa ilang mayayamang tao. Narinig na nila ang pangalan ni Catherine at nagkita pa sila noon. Dahil bodyguards lang sila, hindi nila kayang pagnasaan si Catherine, ang pinakamagandang babae mula sa mayamang pamilya sa Melbourne. Hindi nila inaasahan na bibigyan sila ng pagkakataon ngayon. Napakaganda!

“Huwag kang lalapit sa akin.”

Napaatras si Catherine sa takot. Kinuha niya ang phone niya para tawagan si Shaun. Gayunpaman, sa sandaling inilabas niya ito, may umagaw sa kanyang telepono at inihagis ito sa isang tabi.

“Sus, hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Walang makapagliligtas sa iyo.”

Isa sa mga lalaki ang unang yumakap sa kanya.

Dadalo si Wesley sa isang social activity kasama ang kanyang assistant. Sa hagdanan, nakita niya si Rebecca at isang nasa katanghaliang-gulang na lalaki na naglalakad palabas ng isang pribadong silid at patungo sa elevator.

Pinindot ng middle-aged na lalaki ang elevator button para kay Rebecca sa magalang na paraan. Pinauna pa niya itong pumasok sa elevator, na parang utusan lang.

Curious na tanong ng assistant ni Wesley, “Uy, hindi ba siya si Mr. Frank, ang manager ng planning department? Nakakagulat na makita siyang magalang sa babaeng iyon.”

Pinikit ni Wesley ang kanyang mga mata. Nakikilala niya si Rebecca sa unang tingin. Isinasaalang-alang na bumagsak na sa kapangyarihan si Summit, bakit may taong mula sa Hudson na magtrato sa kanya nang magalang?

Napansin niya na sinabi ni Joseph sa kanya na si Catherine ay abala sa pakikitungo sa isang taga-Hudson kamakailan. Tila, sinusubukan niyang gawin ang proyekto tungkol sa disenyo ng mga bahay. Habang nag-iisip siya ay naramdaman niyang may kakaibang nangyayari.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *