Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 170

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 170
Ang unang kakaibang pagkilos ng paghalik ay naging pamilyar na kay Catherine.

Maging ang katawan niya ay tila umayon sa halik.

Gayunpaman, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso na mas baliw kaysa dati. Dumating ang halik na may halong tamis din.

Noon, madalas siyang naiinis sa malupit na pananalita ni Shaun. Ganun pa man, malaki talaga ang naitulong niya rito.

Natapos ang halik sa pag-ungol ng kanyang tiyan.

Matapos maubos ang kanyang mga braso, nahihiyang tinungo ni Catherine ang kusina para kumuha ng pagkain.

Pagtingin sa likod niya, ngumiti si Shaun.

Pagkatapos ng almusal, nakipag-ugnayan si Catherine kay Mr. Frank upang ipaalam sa kanya na tapos na siya sa mga sketch.

Sumagot si Mr. Frank na lumabas siya para sa trabaho sa maghapon at hiniling sa kanya na pumunta sa Linden Clubhouse. Ang kanyang pinuno ay nagkataong nandoon, upang mapag-usapan nila ang mga disenyo.

Si Catherine ay madalas na dumalo sa mga ganitong uri ng panlipunang aktibidad kapag nakilala niya ang kanyang mga kliyente.

Bagama’t ayaw niyang pumunta, pumayag din siya sa huli.

Alas-8:00 ng gabi, kumatok siya sa pinto ng pribadong silid bago niya ito itinulak. Marangya at maluwag ang kuwarto, na nagtatampok ng Western decor.

Ang ikinagulat ni Catherine ay si Rebecca. Nakasuot siya ng sable coat at naupo sa gitna ng sopa. Tumayo si Mr. Frank sa tabi ni Rebecca at maingat na nagsalin ng alak para sa kanya.

Sa sandaling iyon, naramdaman ni Catherine na may hindi tama. Tumalikod siya, sinusubukang umalis. Gayunpaman, dalawang matipunong lalaki ang sumugod at niyakap siya kaagad. Ang mga sketch na hawak niya ay nahulog sa lupa.

“Ginoo. Frank, kanina ka pa talaga nagsisinungaling sa akin.”

Mukhang naisip na ni Catherine ang lahat sa sandaling iyon. Pinandilatan niya sila ng galit. “Naiintindihan ko na ngayon. Ang insidente sa construction site ay pareho ninyong ginawa, tama ba?”

Napasulyap si Mr. Frank kay Rebecca sa takot. Nalaman na lang niya ang pangyayari mamaya. Siya ay isang empleyado lamang, at ang pag-secure ng kanyang kasalukuyang posisyon sa Hudson ay isang mahirap na pakikibaka. Dahil dito, hindi niya gugustuhing masaktan si Rebecca alang-alang sa Talton Design, na posibleng magbanta sa kanyang kinabukasan.

“Mayroon kang mabilis na reaksyon, ngunit sa kasamaang palad…” Magalang na naglakad si Rebecca patungo sa kanya habang may hawak na tasa ng kape. Hindi na siya maselan at mapagpanggap gaya ng dati. Sa halip, siya ay naging high-profile at masama.

Alam ni Catherine na ito ang totoong ugali ni Rebecca. Gayunpaman, ang Summit ay naibenta, at ang reputasyon ng pamilya Jones ay nasira. Ang pamilyang Jones ay hindi na itinuturing na isang mayamang pamilya sa Melbourne. Bakit magiging kampante pa rin si Rebecca?

“Nagtataka ka ba kung bakit nakikinig si Mr. Frank sa akin?” Nakangiting kinurot ni Rebecca ang baba ni Catherine. “Nasa ilalim ka ba ng impresyon na ang kaso ay sisira sa katayuan ng pamilya Jones sa Melbourne? Well, nagkakamali ka. Makakamit ko ang mas magagandang bagay nang walang Summit.”

“Ano sa lupa ang ibig mong sabihin?” Si Catherine ay lubos na naguguluhan.

Magalang na sinabi ni Mr. Frank, “Si Miss Rebecca na ngayon ang bagong property general manager sa Hudson. Si President Jones ang pinakamalaking shareholder sa Hudson, at malamang na siya ang magiging bagong chairman sa katapusan ng taon. Si Hudson ay maaaring kay Miss Rebecca sa hinaharap.”

“Ito ay imposible.”

Nagulat si Catherine sa kaibuturan. “Wala pa akong narinig mula kina Tatay at Nanay na nagmamay-ari kami ng napakaraming bahagi sa Hudson.”

“Bakit naman sasabihin sa iyo ito nina Papa at Mama? Ni hindi ka nila gusto. Estranghero ka lang.”

With a deep voice, Catherine added sarcastically, “Hindi mo ba pinaghihinalaan ang dahilan kung bakit ayaw sayo nina Papa at Mama? Umaasa pa silang mamatay ka.”

Naningkit ang mga mata ni Catherine. Inangat niya ang ulo niya at itinuon ang tingin kay Rebecca.

Sa isang nakikiramay na ekspresyon, nag-click si Rebecca sa kanyang dila. “Hindi kasi ikaw ang biological daughter nina Dad at Mom. Nang hindi sinasadyang madala ako noon, napagtanto ni Tatay na si Nanay ay mahina ang loob, kaya inampon ka niya sa isang ampunan. Talaga, isa kang taong itinapon ng iyong mga biyolohikal na magulang sa kapanganakan!

“Hindi mo makakamit kung ano ang mayroon ka ngayon kung wala ang pamilya Jones. Gayunpaman, napakainggit sa iyo na magkaroon ng intensyon na maghiganti sa amin. Ikaw pa ang naging dahilan para makulong si James. Laging sinasabi ni Dad at Mom na kung alam nila ito ng mas maaga, hindi sana sila umampon ng ab*stard na tulad mo noon!”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.