Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 168

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 168
“Hindi mo ba gets? Ako ang may hawak ng iyong katawan at buhay. Wala ka nang kapangyarihan sa buhay mo.”

Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Shaun ang kamay na hindi nasugatan para buhatin siya mula sa upuan.

“Shaun…”

“Kung balak mong lumaban, mas mabuting itikom mo ang iyong bibig,” babala ni Shaun sa kanya na nakakunot ang noo.

“Hindi. Gusto kong hilingin sa iyo na ibaba mo ako. Kaya kong maglakad pabalik sa kwarto ko. Lalala ang iyong mga sugat kung gagamitin mo ang iyong kabilang kamay para buhatin ako sa ganitong paraan,” tugon ni Catherine. Bumuntong-hininga siya at sumuko sa kanyang kapalaran.

Nasiyahan si Shaun sa pagiging masunurin at maunawain ni Catherine. Pagkatapos niyang bitawan siya, tumulong itong pumunta sa kwarto kasama niya.

Una niyang binalak na ipagpatuloy ang kanyang trabaho pagkatapos makatulog si Shaun. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nasa kama, siya ay inaantok na siya ay mahimbing na natutulog.

Paglabas ni Shaun ng banyo pagkatapos mag-toothbrush ay nakita niya ang babaeng natutulog na parang troso sa kama. Nakatulog siya ng mahimbing na pati laway sa gilid ng bibig ay tumulo sa unan.

Napaawang ang sulok ng bibig ni Shaun. Pagkatapos ay palihim niyang kinuhanan siya ng litrato.

Malaki. Ipapakita niya sa kanya ang larawan at ipapahiya siya.

Iningatan niya ang larawan nang may kasiyahan. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at tinungo ang study sa tabi ng kwarto.

Sa isang kamay lang niya ay na-crack niya ang password ng laptop niya ng wala sa oras. Nag-click siya upang buksan ang kanyang plano sa disenyo at nakita ang ilang kumplikadong sketch dito.

Kinusot niya ang kanyang mga mata. Hiniling sa kanya na gumawa ng napakaraming sketch sa loob ng isa at kalahating araw.

Sinusubukan ba ni Hudson na bigyan siya ng isang mahirap na oras?

9:00

Nang magising si Catherine, sinilip niya ang oras. Siya ay lubos na natigilan.

Sobrang late na.

Agad siyang bumangon at tumakbo papunta sa study. Binuksan niya ang kanyang laptop para ipagpatuloy ang kanyang mga sketch.

Sa sandaling nag-click siya sa software, siya ay natulala. Noong una, mayroon pa siyang apat na bahay para magdisenyo ng mga draft. Nakapagtataka, lahat sila ay natapos.

Nakumpleto na ba ang kanyang mga sketch?

Bukod dito, mahusay na ginawa ang mga sketch. Ang mga konsepto ay kahanga-hanga, at sila ay maihahambing sa kanya.

Anong nangyari? Nag sleepwalk ba siya kagabi?

Natapos ba niya ang mga ito ngunit nawalan ng memorya?

Sinubukan niyang alalahanin ang lahat, ngunit sigurado siya na hindi niya natapos ang mga sketch.

Sino ang gumawa nito para sa kanya?

Bumaba siya ng hagdan na may pagtataka.

Sa dining room, nakasuot si Shaun ng gray casual loungewear at nagsasalita sa phone na hawak niya gamit ang kaliwang kamay. “Oo. I-book ang flight sa hapon. Pupunta ako sa Brisbane…”

Nang matapos ang tawag ay nakaupo na si Catherine sa upuan sa tabi niya. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. “Pupunta ka pa rin ba sa isang business trip sa ganitong kondisyon?”

“Oo. May dumating.” Nagkaroon ng isyu sa isang project sa Brisbane na pinag-investan niya, kaya nagplano siyang pumunta doon para tingnan. “Mawawala ako ng dalawang araw. Mas mabuting kumilos ka sa bahay…”

“Alam ko alam ko. Tiyak na hindi ko makikilala sina Wesley at Ethan,” patuloy ni Catherine sa kanyang pananalita na walang magawa. “May masasabi ka bang iba? Sawang-sawa na ako sa mga salita mo.”

Dahil sa hiya, sinamaan siya ng tingin ni Shaun. Lalong tumapang ang babae. How dare she mock him.

Curious na tanong ni Catherine, “Namumula ang mga mata mo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Dahil ba… Ubo, ubo.”

Naging tense si Shaun sa kaibuturan. Naghihinala ba siya na sinunog niya ang midnight oil na tinatapos ang mga sketch para sa kanya kagabi? Ayaw niyang malaman nito na ginawa niya iyon para sa kanya. Sa malamig na ekspresyon, mabilis niyang sinabi, “Huwag mong intindihin…”

“Paumanhin. Nabulunan ako ng laway ko. Alam ko na malamang dahil masakit ang mga sugat mo kagabi at hindi ka na makatulog ulit. Kasalanan ko kung bakit ako natulog na parang troso. Bakit hindi mo ako ginising?” Labis na nagi-guilty si Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.