Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 165

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 165
Sa wakas ay naisip ni Catherine kung bakit ngayon lang siya tiningnan ng lahat sa kakaibang paraan.

Ilang sandali pa, nagtatampo siyang naglakad palabas dala ang tubig na panglaba niya. “Kasalanan mo ang lahat. Tingnan mo nga ang labi ko pagkatapos mo akong halikan. Paano ko ito mabubuhay?”

Matapos siyang sumulyap ay nasiyahan si Shaun sa kanyang ginawa. Napaungol siya ng mahina. “Paumanhin. Napaka-careless niyan sa akin. Masyadong masakit ang katawan ko kagabi, at kasalanan ko. Ngayong gabi, sisikapin kong tiisin ang sakit at hindi ka guluhin.”

Kung isasaalang-alang kung gaano kahina ang hitsura ng guwapong lalaki, hindi napigilan ni Catherine ang kanyang sarili na punahin siya sa sandaling iyon.

ayos lang. Wala siyang choice dahil masakit iyon para sa kanya.

Nang dumating sina Hadley at Chase ng 9:00 am, laking gulat nila nang makitang nakamaskara si Catherine. “Cathy, bakit ka nakamaskara?”

“Masikip ang ospital, kaya sa tingin ko ay mas ligtas na magsuot ng maskara,” sagot ni Catherine na may masamang tingin. “Narinig kong napakaraming tao ang nahawahan ng trangkaso kamakailan.”

“Oh. Bigyan mo ako ng maskara kung gayon, hipag. Gusto kong isuot ito para maiwasan din na mahawa.” Nagsuot din agad ng maskara si Chase.

Walang imik si Shaun na nakahiga sa kama.

Opisina ng Hudson Corporation.

Nang matanggap ni Jeffery ang liham ng abogado, hiniling niya kay Rebecca na lumapit at pagkatapos ay binigyan siya ng isang piraso ng kanyang isip.

“Anong ginawa mo? Nagpumiglas ako nang husto para makuha ang bagong proyekto sa pagpapaunlad ng ari-arian mula sa kanila upang makaipon kami ng pera ngunit nagdulot ka ng napakalaking gulo pagkaraang mahalal ka. I’m vying for the chairman’s position at the end of the year. Pwede bang wag mong guluhin ang mga plano ko?”

“Paumanhin, Tatay. Kumukulo lang ang dugo ko nang makita ko si Catherine, at gusto ko siyang turuan ng leksyon.”

Nakaramdam ng hinanakit, napangiti si Rebecca. “Ngunit hindi ko inaasahan na darating si Shaun sa tamang oras para iligtas siya.”

“Shaun na naman!” Kinagat ni Jeffery ang kanyang mga ngipin. “Paano nakilala ni Catherine ang ganitong uri ng tao?”

“Siguro natulog siya sa kanya.”

Napabuntong-hininga si Rebecca. “Inimbestigahan ko si Shaun at napagtanto ko na kahit na ang mga taong gustong gumastos ng ilang daang milyong dolyar ay maaaring hindi siya kunin, lalo na si Catherine na walang kapangyarihan.”

Nang marinig iyon, ipinakita ni Jeffery ang disgusto. “Gaano ka-despicable sa kanya.”

“Dad, patuloy na sinisira ni Shaun ang aming mga plano at ngayon ay humihingi pa siya ng mataas na bayad sa amin. Turuan natin siya ng leksyon.” Nagngangalit ang ngipin ni Rebecca. “Anyway, lawyer lang siya. Isa pa, foreigner din siya.”

“Huwag kang padalus-dalos.” Sinamaan siya ng tingin ni Jeffery. “Masyadong misteryoso si Shaun.”

Hindi nasisiyahang tumugon si Rebecca, “Misteryoso, ano? Bilang isang abogado, tiyak na marami siyang nasaktan sa mga nakaraang taon. Hindi nakakagulat kung may mga taong gustong maghiganti sa kanya…”

Napaniwala si Jeffery sa ideya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinamaan niya ng tingin ang kanyang anak na babae. “Pumunta ka at imbestigahan ang lahat ng mga kaso na dati niyang hinarap. By the way, naayos mo na ba ang issue sa property management project?”

“Huwag kang mag-alala. Sinuhulan ko ng pera ang tindera at manggagawa. Ang nangyari sa construction site ay isang aksidente lamang, ngunit ang kabayaran…”

“Basta magbayad. Kailangan nating magbayad. Hindi natin dapat hayaang gumawa ng malaking bagay si Shaun dito.”

Hindi nasisiyahang idinagdag ni Jeffery, “You should stop dwelling on the issue with Catherine. Ngayong naghiwalay na kayo ni Ethan, dapat mong bantayan ang iba pang mayayamang pamilya at kagalang-galang.”

“Sige.” Nahihiyang ibinaba ni Rebecca ang kanyang tingin, pagkatapos ay sinabing, “Kamakailan lang, nakakasama ko si Janet sa gabi, at palaging dumarating ang kanyang kapatid na si Stephen. Mukhang interesado siya sa akin.”

Nagningning ang mga mata ni Jeffery. Si Stephen Cambell ang tagapagmana ng pamilya Campbell, na isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Kahit si Ethan ay walang katulad sa kanya.

Bilang karagdagan, ang pamilya Campbell ay nakasakay nang mataas sa nakalipas na ilang taon. Magiging mahusay kung ang pamilya Jones ay maaaring konektado sa kanila sa pamamagitan ng kasal.

“Sige. Virgin ka pa sa pamilya namin. Dapat makuha mo ang puso ni Stephen.” Humagalpak ng tawa si Jeffrey.

Kinabukasan.

Sa ward.

Personal na dumating ang deputy general manager ng Hudson na may dalawang tseke.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *