Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 164

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 164
“Ano ang silbi ng pagtawag ng doktor? Hindi niya rin kayang mabawasan ang sakit ko.” Pumikit si Shaun, at mukhang gusot ang pilikmata. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya.

Umakto siya na para bang pilit niyang tinitiis ang sakit. Ang ekspresyong iyon, kasama ang kanyang maputlang guwapong mukha, ay hindi sinasadyang hinawakan ni Catherine ang kanyang kamay. “May magagawa ba ako para sa iyo?”

“Tutulungan mo ba ako?” Binuksan niya ang maitim niyang mga mata.

“Oo.” Seryosong tumango si Catherine.

“Uh…” Kumunot ang noo ni Shaun na parang nag-iisip. Then, he casually said, “Bakit hindi mo ako hinalikan para ma-distract ako?”

“…”

Nanlaki ang mga mata ni Catherine, iniisip kung anong klaseng solusyon iyon.

Kung hindi dahil sa mahina nitong kalagayan, seryoso siyang magdududa kung iyon ba ang intensyon nito.

“Kung ayaw mong gawin ito, ayos lang.” Inilayo ni Shaun ang mukha at patuloy na umuungol.

“Hindi hindi. Payag akong gawin ito.”

Siya ang kanyang tagapagligtas, kung tutuusin.

Naglakas loob si Catherine na lumapit sa kanya. Ibinaba niya ang ulo at hinalikan ang manipis nitong labi.

Marahil ay dahil sa sobrang tagal niya sa pagkuha ng IV infusion kaya’t may mahinang lasa ng gamot sa kanyang labi. Gayunpaman, nawala ang sarap pagkatapos nitong bigyan siya ng isa pang halik.

First time niyang halikan siya nang kusa, at namula ang buong mukha niya. Buti na lang at hindi nakabukas ang mga ilaw.

Naninigas ang katawan ni Shaun, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya.

Bago siya natauhan, umatras siya. Tanong niya sa mahinang boses na parang hugong ng lamok, “Tapos na?”

“Medyo gumana, pero masakit ulit nung iniwan mo ako,” sagot ni Shaun sa mahinang boses.

“Pero natatakot akong masaktan ka kung hahalikan kita ng matagal,” mahinang sabi ni Catherine.

“Halika dito.” Tumango si Shaun para ipahiwatig ang bakanteng espasyo sa kanyang kaliwang bahagi.

Saglit na nag-alinlangan si Catherine bago siya humiga doon. Pagkatapos, muli niyang hinalikan ang labi nito.

Noong una, mukhang hinahalikan siya nito sa kahihiyan. Maya maya ay si Shaun ang nakakaramdam ng ganoon ng hindi niya namamalayan. Sa gitna ng pagkatulala, pinulupot niya ang mga kamay sa baywang nito.

Hindi niya alam kung gaano na sila katagal naghahalikan. Nang tumibok ang puso ni Catherine ay unti-unti na siyang nakaramdam ng pagod. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanya at nakatulog pagkatapos.

Napaatras si Shaun, pagkatapos ay sinulyapan siya ng madilim na tingin. Pagkatapos noon ay marahan niya itong hinalikan sa noo bago pumikit.

Nabawasan na ang sakit na kanyang nararamdaman pagkatapos ng kaguluhan.

Kinaumagahan, nagising si Catherine bago si Shaun. Tulog pa rin siya ng mga oras na iyon.

Sa pagtitig sa katangi-tanging katangian ng guwapong mukha nito sa tabi ng unan, naalala niya ang lahat ng nangyari kagabi. Namula siya sa kahihiyan sa isiping iyon.

Gayunpaman, mukhang hindi niya ito kinasusuklaman…

Nabigla siya sa mismong pag-iisip niya.

Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. “Darating ang doktor para sa mga round.”

Mabilis niyang isinuot ang kanyang windbreaker at tumakbo patungo sa doktor. Ito ay ang parehong Dr. Kane na dumating kagabi, at may ilang mga interns na sumusunod sa likod niya sa oras na ito.

Natigilan silang lahat nang makita siya. Nakatuon ang mga mata nila sa kanya sa kakaibang paraan.

Namula ang mukha ni Catherine. Ipinapalagay niya na nalaman ng mga intern mula kay Dr. Kane ang tungkol sa nakita niya kagabi.

Buti na lang at gising na si Shaun ng mga sandaling iyon. Agad siyang pina-check-up ni Dr. Kane. Sampung minuto pagkatapos ng check-up, handa nang umalis si Dr. Kane. Naikuyom niya ang kamao at mahinang umubo. “Bagaman medyo mabilis kang gumagaling, kailangan mo pa ring mag-ingat.”

Hindi nakaimik si Catherine.

Nalungkot siya kaya wala na siyang ganang magsabi pa.

Pagkatapos lamang niyang maligo ay napansin niya ang namamaga niyang labi sa salamin. Laking gulat niya na muntik na siyang mahulog sa toilet bowl.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *