Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 161

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 161
“May hawak ba akong demonyo?” Dumilim ang gwapong mukha ni Shaun.

“Ubo. Ako ay nagkamali.” Maamong sinampal ni Chase ang kanyang bibig. “Anyway, how dare Hudson hurt you without giving an explanation?! Talagang guguluhin ko ang property development project nila.”

“Narinig ko na si Hudson ay naging isa sa nangungunang 500 na pandaigdigang negosyo sa loob ng isang dekada. Maganda ang takbo nito sa mga taon na ito dahil mayroong isang misteryosong powerhouse na sumusuporta dito,” biglang sabi ni Hadley, “Ang powerhouse ay mula sa Canberra.”

Nagulat si Chase sa pahayag. Kinagat ni Shaun ang manipis na labi. “Oo. Tama siya. Pumunta at alamin kung ang nangyari ngayon ay isang aksidente o pagkakamali ng tao, Hadley.”

Sandaling natigilan si Catherine. “Aksidente siguro iyon dahil wala akong na-offend sa Hudson. Bukod sa pamilya Jones, Janet, at Cindy, sa palagay ko ay hindi ako nakasakit ng sinuman sa Melbourne.”

“…”

Nakataas ang sulok ng bibig ni Chase. “Ate, nakasakit ka na ng maraming tao, ha?”

Ang bilang ng mga taong nasaktan niya ay bahagyang mas mababa kaysa kay Chase na nangingibabaw.

Nakaramdam ng awkward si Catherine.

Sinulyapan siya ni Shaun at mayabang na sinabing, “Hindi na mahalaga. Hangga’t nasa ilalim ka ng aking pakpak, poprotektahan kita kahit na nasaktan mo ang lahat sa Melbourne.”

Bagama’t nalaman ni Catherine na masyadong mapangahas sa kanya na sabihin ang pangungusap na ito, bahagya siyang naantig sa kaibuturan.

Tiningnan niya ito ng namumula ang mukha, hindi alam kung ano ang sasabihin.

Hindi rin nakaimik sina Hadley at Chase.

Bilang mga bachelor, nadama nila na ang kanilang presensya ay hindi kailangan.

“Ubo, ubo. Hadley, mabuti pang umalis na tayo.” Umubo si Chase habang nakakuyom ang kamao. “Dahil nasugatan si Shaun habang inililigtas si Cathy, kailangan ni Cathy na alagaan si Shaun. Tama ba ako, Cathy?”

“Oo, oo. Gagawin ko.” Mabilis na tumango si Catherine.

Nang makaalis sina Hadley at Chase ay nagulat siya na hindi komportable para sa isang babaeng tulad niya na bantayan si Shaun.

Gayunpaman, isinasaalang-alang na sinabi niya ito, hindi niya maaaring sirain ang kanyang pangako.

Buti na lang at fully-equipped na ward iyon kung saan nakakapagluto pa siya. Parang isang malaking apartment lang.

“Nagugutom ka ba? bibilhan kita…”

“Ako ay. Gusto ko ng inihaw na baboy.” Mahinang nakahiga sa kama, sinulyapan siya ni Shaun.

Nawalan ng masabi si Catherine. “Nakalimutan mo na ba ang payo ng doktor na hindi ka makakain ng oily food? Kung hindi, hindi ka gagaling ng maayos.”

“Hindi mahalaga. Walang mali sa katawan ko. ayos lang ako.”

“Hindi pwede. Hindi kita ipagluluto. Ako na ang bahala sa menu mo habang nasa ospital ka.” Nagpakita si Catherine ng determinadong tingin na mababasa bilang ‘kailangan mong makinig sa akin’.

Nagtaas ng kilay si Shaun pero hindi nawala ang galit. Sa halip, nakita niyang kawili-wiling makita kung gaano kalaki ang babaeng ito. Siya ay kahawig ng kanyang lola sa aspetong ito kapag siya ay nag-micromanaged ng mga bagay-bagay. Kung tutuusin, ginawa nila ito para sa kapakanan ni Shaun.

“Higa ka na lang at magpahinga ka dito. Lalabas ako para kumuha ng gulay.”

Nang paalalahanan si Shaun, nagmamadaling bumaba si Catherine dahil natatakot siyang iwanan siya nang matagal. Bumalik siya pagkatapos bumili ng karne at gulay.

Tinitigan ni Shaun ang mga gulay sa kanyang mga kamay na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. “Pinaplano mo bang ipagluto ako ng simpleng pagkain na may mga sangkap na ito?”

“Wala na akong choice. Ito lang ang mga uri ng sangkap na ibinebenta sa labas ng ospital, at ikaw ang gustong ipagluto kita.” Pagkatapos ay sinabi ni Catherine sa isang naaagrabyado na paraan, “Huwag kang mag-alala, tiyak na maghahanda ako ng masarap na pagkain.”

Sa pag-iisip ng kanyang pagluluto, hindi umimik si Shaun. ayos lang. Titingnan lang niya kung paano niya gagawing masarap ang mga sangkap.

Nang tumungo siya sa kusina para magsimulang magluto, dumating muli si Hadley.

“Dumating ka sa tamang oras. Magdala ng magagandang sangkap dito,” sabi ni Shaun, “Lagyan ng mga sangkap ang refrigerator.”

“Sige.” Deep inside, si Hadley ay patuloy na nagbulung-bulungan sa loob, ‘Ilang araw ka lang mananatili dito. Hindi ka rin mananatili dito ng permanente.’ “By the way, kababalik ko lang after investigating Hudson. Nahulog ang laryo dahil nabigo itong mahawakan nang maayos ng manggagawa nang subukan niyang ilagay ito sa panlabas na dingding.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.