Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 160

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 160
Si Catherine ay naliligaw. “Pagkatapos ipakita mo sa akin.”

“Doktor ka ba? Marunong ka bang mag-inspeksyon ng mga sugat?”

Natahimik si Catherine sa kanyang mga sinabi, para lamang tuluyang nataranta nang makita niyang may mga mantsa ng dugo na lumabas mula sa kanyang likuran. “Nagdurugo ang likod mo.”

“Tumahimik ka.”

Tumahimik talaga si Catherine. Nag-aalala siyang tumawag muli ng ambulansya.

Buti na lang at dumating ang ambulansya pagkalipas ng tatlong minuto.

Pagkapasok ay agad na pinutol ng paramedic ang damit ni Shaun. Nang tumambad sa kanyang likod ang isang malaking bahagi ng duguang mga pasa at sugat, natigilan si Catherine.

Hindi siya naglakas-loob na isipin kung daranasin niya ang mga sugat na iyon. Siguradong himatayin na siya sa sakit, ngunit hindi pa ito umimik mula nang siya ay nasugatan. Hinawakan pa siya nito at naglakad-lakad.

Bigla niyang hindi alam kung paano ilalarawan ang lalaking ito.

Minsan, kinasusuklaman niya na palagi siyang pinapahiya nito, ngunit paulit-ulit niyang iniligtas siya mula sa kawalan ng pag-asa.

This time, nasugatan pa siya.

Sigurado siya na kung hindi siya dumating ngayon, patay na siya ngayon.

“Binibini, huwag kang umiyak. Superficial injuries lang ang mga sugat niya sa likod,” the paramedic told her.

Catherine, “…”

Umiiyak ba siya? Hindi niya napansin ang lahat.

Nung pinunasan niya yung mukha niya gamit yung kamay niya, may luha talaga.

Napatingin si Shaun sa kanya. Isang mahinang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa kanyang puso, kasama ang isang pahiwatig ng tamis.

Minahal niya talaga siya ng sobra. Marunong lang siyang umiyak kapag nakita niya itong nasasaktan. Ano ang isang maliit na tanga.

“Ngunit baka napunit ang ligament sa kanyang balikat, kaya kailangan niyang operahan kaagad,” patuloy ng paramedic.

Hindi nakaimik si Catherine. Dapat ay tapos nang magsalita ang paramedic nang sabay-sabay. Sa huli, si Shaun ay nasugatan nang husto. Nang pilipitin niya ang paa noong bata, ang sakit na nararamdaman niya na para bang malapit na siyang mamatay. Ang sakit ng pagkapunit ng ligament ay lampas sa kanyang imahinasyon.

Nagtanong ang paramedic, “Ano ang relasyon mo sa kanya? Kakailanganin namin ang isang miyembro ng pamilya na pumirma sa mga papeles para sa operasyon mamaya.”

Natigilan si Catherine. Hindi rin niya alam kung ano ang relasyon nila ni Shaun ngayon, ngunit sinabi ni Shaun, “Asawa ko siya.”

“Mabuti yan. Kung ganoon, maaari niyang pirmahan ang mga papeles mamaya.”

Sa ambulansya.

Napatingin si Catherine kay Shaun sa stretcher. Tumingin siya ng diretso sa kanya, malalim at madilim ang mga mata.

Hindi maipaliwanag na namula ang mukha niya at bumilis din ang tibok ng puso niya.

Kanyang asawa…

Iyon ang unang beses na tinawag niya itong ganoon sa labas. Ito ay parehong hindi pamilyar at kakaiba.

Gayunpaman… Legal talaga ang kanilang marriage license.

Pagdating sa ospital, itinulak ng doktor si Shaun para magpa-MRI scan. Hinayaan din niya si Catherine na pirmahan ang mga papel pagkatapos makumpirma ang diagnosis.

Hinawakan niya ang mga gamit niya at naghintay sa labas. Maya maya ay dumating na sina Chase at Hadley.

Nang matapos ang operasyon ni Shaun, tumulong ang dalawa na ayusin ang pananatili niya sa VIP ward.

Mapait na reklamo ni Chase, “Shaun, ngayong naospital ka na, kailangang i-delay ng law firm natin ang ilang malalaking kaso. Ang aming mga pagkalugi ay malamang na magdadagdag ng higit sa isang bilyon.”

“Hm, hayaan mo siyang magbayad.” Bahagyang napatingin si Shaun kay Catherine. “Ito ay dahil sinusubukan kong iligtas siya.”

Catherine, “…”

Gusto niyang umiyak. Isang bilyon. Hindi niya kayang bayaran siya kahit hanggang sa mamatay siya.

Na-realize din iyon ni Chase at binigyan siya ng nakikiramay na tingin. “Tapos na, Rin. Hinding-hindi ka makakatakas sa mga hawak ni Shaun sa buong buhay mo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *