Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 159

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 159
“Huwag kang mag-alala, bababa ako at aayusin ito kaagad.”

Naghintay si Catherine sa ibaba ng kalahating oras bago siya dinala ng isang tao sa manager—si Mr. opisina ni Frank.

Binuhusan siya ni Frank ng isang tasa ng tsaa. Pagkaupo nila ay biglang tumunog ang phone niya.

Humingi siya ng tawad at sinabing, “Ms. Jones, isang bagay na apurahang dumating sa Engineering Department. Mangyaring maghintay ng kaunti pa.”

Walang nagawa si Catherine kundi ang tumango.

Matapos maghintay ng mahigit 20 minuto, halos 5:30 na ng hapon. Lihim siyang nag-alala. Mukhang late na naman siya babalik ngayon.

Baka magduda na naman si Shaun, nagkusa siyang tawagan siya. “Baka ma-late ako ngayon. Naghihintay pa ako ng kliyente.”

Si Shaun ay lubos na nasisiyahan na siya ang magkukusa na iulat ang kanyang iskedyul, ngunit siya ay naging hindi maipaliwanag na hindi nasisiyahan na ang kanyang babae ay kailangang maghintay ng iba. “Nasaan ka?”

“Sa Hudson Corporation.”

Tumingin si Shaun sa labas. Mukhang hindi siya malayo kay Hudson. “Oh.”

Napagtanto ni Catherine na wala na siyang balak magtanong pa at tinapos ang tawag pagkatapos ng ilang salita.

Maya-maya, may pumasok na lalaking naka-itim na suit. “Hello, ikaw ba si Ms. Jones? Si Mr. Frank ay hindi available ngayon, kaya hayaan mo akong dalhin ka sa field para tingnan ang mga bahay. Ito ang name card ko.”

Tiningnan ni Catherine ang business card. Ang kanyang pangalan ay Hector Whitaker.

“Pwede na ba tayong pumasok sa mga bahay?” Nakita ito ni Catherine na kakaiba.

“Ang isa sa kanila ay may bubong na at kulang na lang sa panlabas na pader, kaya maaari tayong pumasok at tingnan.” Tumawa si Hector. “Ang kumpanya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa mga bahay na ito. Karaniwang ginagawa ng mga nagdidisenyong kumpanya na dumarating ang kanilang mga sukat on-site.

Bahagyang naantig ang puso ni Catherine. “May darating pa bang ibang mga kumpanyang nagdidisenyo?”

“Oo, may ibang kumpanyang kilala ang manager namin.”

Nag-uusap ang dalawa habang naglalakad palabas. Sinubukan ni Catherine na kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa karibal na kumpanya mula kay Hector at hindi sinasadyang naglakad papunta sa likod ng site.

“MS. Jones, maaari kang pumasok mula doon. Pinisil ni Hector sa ilalim ng plantsa

Papasok na rin sana si Catherine nang biglang tumunog mula sa likuran ang isang mahigpit na boses ng lalaki.

“Umalis ka sa daan!”

Bago pa siya makapag-react, nakita niya ang isang figure na tumakbo papunta sa kanya at itinulak siya sa lupa.

tapos…

Sa isang pagbagsak, pito o walong ceramic tile ang nahulog sa kinatatayuan niya, nabasag at nag-spray ng mga labi sa buong lupa.

Si Catherine ay mahigpit na protektado sa ilalim ng dibdib ng isang lalaki. Nang tumahimik ang paligid, lumabas siya mula sa mga bisig nito na may maputlang mukha. “Are… Are you okay?”

Si Shaun yun!

“Idiot ka! Sinong nagsabing pumunta ka sa construction site?” Mabilis siyang binuhat ni Shaun gamit ang isang kamay at dinala sa isang ligtas na lugar.

“Ako… Nandito ako para sukatin ang mga kwarto.” Nanginginig ang mga paa ni Catherine. Seryoso niyang iniisip kung ito ba ay isang masamang taon para sa kanya. Bakit siya nakatagpo ng panganib saan man siya magpunta?

“Kung ganoon, bakit hindi ka nagsuot ng helmet?” Sigaw ni Shaun sa kanya. “Kung wala lang ako sa malapit ngayon, nabasag na ang ulo mo!”

“I’m sorry, nakalimutan ko.”

Biglang napansin ni Catherine ang mga labi sa kanyang kanang braso. Naalala niya na hindi nito ginamit ang kanang braso niya noong pinoprotektahan siya nito sa tiles kanina. “Ikaw… Natamaan ba ang kamay mo?”

Gusto niyang tingnan, ngunit marahas itong natigilan nang hawakan nito ang balikat nito. “Huwag mo itong hawakan.”

Alam kaagad ni Catherine na hindi ito isang light injury. “Tatawag ako kaagad ng ambulansya.”

Katatapos lang niya ng tawag nang balisang tumakbo palabas si Hector mula sa loob ng gusali. “MS. Jones, okay ka lang? I’m sorry, hindi ko alam na mangyayari ito.”

“So ikaw ang nagdala sa kanya dito ha? Pupunta ako sa ilalim nito.” Hinawakan ni Shaun ang kamay ni Catherine at naglakad palabas ng construction site.

Gayunpaman, sa mas mabilis na paglalakad niya, mas lalong namutla ang kanyang mukha at mas nababalisa si Catherine. “Tumigil ka sa paglalakad. Hintayin natin ang pagdating ng ambulansya.”

“Wag kang mag-alala, minor injury lang yan.” Ang mukha ni Shaun ay kasing kalmado ng isang pool ng stagnant water.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *