Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 157

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 157
Maagang-umaga kinabukasan.

Nagising si Catherine sa oras gaya ng dati. Matagal nang nagising si Shaun at nakasimangot siya nang makita siyang bumangon. “Anong ginagawa mo?”

“Naghahanda ng almusal.”

Kumunot ang noo ni Shaun. Kamamatay lang ng kanyang lola, pero nasa mood pa rin siyang magluto ng almusal?

“Huwag kang pumunta, hayaan mo na lang si Aunty Linda ngayong umaga.” Hinawakan niya ang braso niya.

“Hindi, tungkulin kong magluto ng almusal para sa iyo.” Si Catherine ay masunurin na kumilos bilang isang utusan.

Napaupo si Shaun, na nadidismaya. “Hindi kami kumakain. Magpalit ka na. Inihahatid na kita palabas.”

Kumunot ang noo ni Catherine. Kung hindi siya kinukulong, gusto niyang pumasok sa trabaho. Gayunpaman, siya ang may huling say. “Mabuti.”

Pagkatapos maghugas, pinalayas siya ni Shaun sa lungsod.

Hindi alam ni Catherine kung saan siya pupunta at hindi rin nagtanong. Ayaw niyang makipag-usap sa kanya.

Hanggang sa makarating sila sa sementeryo ay nakilala niya ito bilang lugar na pinaglibingan ng kanyang lola.

“Bakit mo ako dinala dito?”

“Para magbigay galang.” Binuksan ni Shaun ang pinto at bumaba, ngunit hindi gumagalaw si Catherine sa loob.

“Natapos ko na ang pagbibigay ng respeto at hindi mo na kailangang umalis dahil wala kang pakialam.” Ayaw ni Catherine na maghalo muli ang kanyang nararamdaman.

Hindi nasiyahan si Shaun at malamig na sinabi, “Maaari niyang igalang si Ethan Lowe, ngunit hindi ko kaya? Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo bang ipaalala sa iyo na ako pa rin ang nominal mong asawa?”

“Hindi mo ako tinatrato na parang asawa,” bulong ni Catherine sa mahinang boses at ngumisi. “Ikaw ang nagsabing hindi mo makikilala ang pamilya ko.”

“Hindi ko sinabi na hindi ako magbibigay galang sa isang miyembro ng pamilya na namatay.” Binuhat siya ni Shaun palabas ng sasakyan.

Kaagad pagkatapos, isang malaking trak ang dumaan at tumalon si Hadley mula rito. “Young Master Hill, marami akong inihanda na funeral offerings dito. Mayroon ding sampung malalaking villa at higit sa sampung pares ng iba’t ibang tagapaglingkod.”

Napatingin si Catherine sa trak at nakitang puno ito ng mga alay.

Natigilan siya. “Ano ito…”

Nag-alala si Hadley na baka may masabi si Shaun at agad niyang ipinaliwanag, “Sinabi sa akin ni Young Master Hill na ihanda ito para kay Lola Jones. Bagama’t wala na siya rito at wala na siyang magagawa, umaasa siyang mamuhay ito ng komportable sa kabilang mundo.”

Shaun. “…”

Kailan ba siya nagsabi ng ganyan? Wow, ang munting brat na si Hadley ay siguradong marunong magpaganda ng kanyang mga salita.

Catherine looked at Shaun with wide eyes and an expression of surprise. The corners of his lips were slightly raised. Forget it. It would be better if he did not explain anything. It was better this way.

“Yeah.” Shaun nodded coldly. “This my appreciation for your grandmother.”

Catherine’s gaze was strange. She did not expect Shaun to do such a thing.

“But… are you sure you can get it up here?”

Please, it was such a big truck. Would the grave keeper agree to burn all this? The amount was more than ridiculous, okay?

“Why not? Money can fix everything.” Shaun shot Hadley a look.

Sure enough, everything was handled in a short time. He hired several people to carry the things up the mountain. The fire burned for a long time and Catherine looked at it without moving.

Lumapit si Shaun sa kanya at bumulong, “Huwag kang mag-alala, mabubuhay nang maayos ang lola mo sa kabilang buhay.”

“Oo.” Hindi napigilan ni Catherine ang tumango. Ang depressed mood na naranasan niya nitong mga nakaraang araw ay tila bumuti nang husto.

Laging nami-miss ni Lola si Lolo, kaya mabuti ito. Marahil ay masaya na siya sa piling ni Lolo at Tita ngayon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *