Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 155

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 155
“Ako…”

“Ikaw ang nagsumbong sa akin pagkatapos ng pag-check sa kalahati.” Mariing tumanggi si Shaun na sisihin ang kasalanan. Nang maalala niya ang ginawa niya kay Catherine kanina, hindi siya makapaniwala na gagawa siya ng hindi makatuwirang bagay.

Tiyak na nakaramdam siya ng matinding kahihiyan, lalo na noong kamamatay lang ng kanyang lola at iyon ang pinakamasakit sa kanyang puso. Hindi kataka-taka na sinabi ni Aunty Linda na wala ang kanyang kalooban.

Maghintay, siya ay dumanas ng napakaraming mga pag-urong kamakailan. Maaari ba niyang tapusin ang mga bagay na masyadong mahirap?

Mabilis siyang umakyat sa itaas at binuksan ang pinto, humakbang papunta sa kama. Doon, nakita niya itong nakahiga sa ilalim ng mga takip habang nakapikit. Parang papel ang mukha niya at parang hindi siya makahinga.

Ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na sinakop ng isang alon ng takot habang inabot niya ang kanyang daliri sa ilalim ng kanyang ilong.

Iminulat ni Catherine ang kanyang mga mata nang mahina. Nang makita siya nito ay napaupo siya ng mahina. Puno ng pagod at pagod ang boses niya. “Hindi pa ba sapat na i-confine mo ako? Ano pang parusa ang gusto mong ibigay sa akin? Sabihin mo na.”

Ang puso ni Shaun na hinawakan ng mahigpit ay biglang lumuwag. Parang sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag.

Gayunpaman, sa pagtingin sa kanya ng ganito, nakaramdam siya ng bahagyang pagkapahiya. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang pagmamataas. “Namatay ang lola mo kagabi?”

Nanginginig ang mga pilikmata ni Catherine.

Hindi natural na sinabi ni Shaun, “Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinawagan kita buong gabi kagabi pero hindi ka sumasagot. Akala ko may nangyari na sa iyo…”

“Hindi ka natakot na may nangyari sa akin. Natakot ka na gawin kitang cuckold, tama ba?” Ngumisi si Catherine. “Naranasan mo na bang mawala ang pinakamamahal mong miyembro ng pamilya? Kapag nalulunod ka sa kalungkutan, magkakaroon ka ba ng mood para sagutin ang telepono?!”

Nabulunan ang puso ni Shaun. Naiintindihan niya ang pakiramdam na iyon.

“At saka, hindi mo ako tinanong at hindi ka naniwala sa akin. Sa simula pa lang, napagdesisyunan mong pumunta kami ni Ethan Lowe sa isang hotel para magpalipas ng gabing magkasama.”

Lalong naging sarcastic ang sinabi ni Catherine. “Kahit na magdamag akong puyat, sinabi mo na ang pagod kong hitsura ay dahil may iba akong ginagawa. Ibinaba mo pa ako sa harap ni Ethan Lowe, parang… Para akong babae na nagbebenta ng katawan niya.”

Tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan.

Nawalan ng masabi si Shaun, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iisip. “Bakit ba ang dami mong pakialam sa nararamdaman ni Ethan Lowe? May pakialam ka pa ba sa kanya sa puso mo?”

“Alagaan mo ang aking *ss!” Sumusumpa si Catherine, “Ako ay pinagtaksilan at itinapon niya noon. Nawala na ang dignidad ko, pero sinong magnanais na masaksihan ng iba ang ganoong bagay? I have to at least let that scumbag see that I can live better without him! Ngunit ano ang nangyari sa halip? Ginawa mo akong isang kalakal. Hangga’t may pera at kapangyarihan ang isa, kahit sino ay makakakuha sa akin at matutulog sa akin. May natitira pa ba akong respeto sa sarili?”

Matagal siyang tinitigan ni Shaun bago pinisil ang mga salitang lumabas sa lalamunan niya. “Pinapagalitan mo ba ako?”

“Hindi, hindi kita mapagalitan!” Ngumiti si Catherine ng nakakahiya sa sarili. Tinapik niya ang kanyang dibdib. “Iniligtas mo ako, kaya may utang ako sa iyo. Kahit sampalin mo ako, dapat masaya ako at lumuhod na parang aso. Hindi kita dapat pigilan. Nagkamali ako, masaya?!”

“…”

Napatulala si Shaun at hindi nakasagot. Kahit na siya ay isang mahusay na abogado, hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon.

“Gusto mo magluto na ako ngayon? pupunta ako.” Pinilit ni Catherine ang sarili na bumangon.

“Tumigil ka!” Pilit siyang pinababa ni Shaun. “Humiga. Huwag kang gumalaw.”

“Tama, nakalimutan ko. Kinulong mo pa ako,” nanunuyang sabi ni Catherine.

“Catherine Jones, tapos ka na ba? Inaamin kong nagkamali ako. napagkamalan kita. Ako ang may kasalanan, okay?” Napayuko si Shaun.

Walang ekspresyon si Catherine, at guwang ang kanyang tingin. “Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad. Ikaw ang aking panginoon, kaya kahit anong gawin mo ay tama.”

Sumasakit ang ulo ngayon ni Shaun. Talagang hindi niya gusto ang kanyang mga aksyon na nakakasira sa sarili.

“Kahit ano pa man, magpahinga ka na lang muna ng maayos. Bawal kang pumunta kahit saan.”

Bumaba si Shaun at personal na nagdala ng pagkain. “Kumain ka na.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *