Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 154

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 154
“Manahimik ka, sinungaling kang babae!”

Sigaw ni Shaun sa kanya, “Sa tingin mo ba maniniwala ulit ako sayo? Sinabi mo na mahal mo ako, ngunit iyon ay dahil lamang sa gusto mong ako ang kumuha sa iyong kaso sa korte. Ngayong tapos na, gusto mo akong sipain kaagad pagkatapos. Sinabi mo na hindi mo na mahal si Ethan Lowe, ngunit hindi ka makapaghintay na pumunta sa isang hotel kasama siya.

Kung nangyari ito noong nakaraan, nakipagtalo sa kanya si Catherine, ngunit talagang pagod at malungkot siya ngayon. Wala man lang siyang lakas para makipagtalo. “Nakita mo ba akong pumunta sa isang hotel kasama niya?”

“Kung hindi ka nag-hotel, bakit hindi ka bumalik kagabi? Bakit ang kanyang mga damit ay nakasabit sa iyong mga balikat? Tingnan mo lang itsura mo. Halatang hindi ka talaga nakatulog kagabi.”

Tumingin sa kanya si Shaun na puno ng disgusto ang mga mata.

Nakaramdam ng matinding galit si Catherine. Buong gabi siyang nagpupuyat para sa kanyang lola, ngunit napakarumi ng mga iniisip nito.

Para siyang nawalan ng malay, hinubad niya ang kanyang damit at itinapon sa lupa. “Tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Tingnan mong mabuti at tingnan kung may nakita kang anumang bakas sa akin. Gusto mo bang tingnan kung buo pa rin ang first time ko?”

Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nabalisa at naiinis. Bigla na lang siyang parang nabasag nang bumagsak ang mga luha sa malalaking patak mula sa kanyang mga mata.

Si Shaun ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan na pinapanood siyang umiiyak. Hinubad niya ang kanyang damit sa frustration at itinakip sa katawan niya.

“Fine, kahit wala kang ginawa kay Ethan Lowe, the fact na nag-stay out ka magdamag kasama ang ibang lalaki at hindi ka bumalik ay nagpapatunay na wala kang pakialam sa kontrata. Catherine Jones, ituturo ko sa iyo ang presyo ng paglabag sa kontrata.”

“Ano ang gagawin mo?”

Tinitigan siya ni Catherine na nanlalaki ang mga mata sa galit.

“Mula ngayon, kailangan mo nang manatili dito at hindi ka na makakalabas para magtrabaho, baka gawin mo akong kabit.”

Malamig na ngumuso si Shaun bago sinara ang pinto at ni-lock ito.

Hindi sinubukan ni Catherine na pinindot ang pinto. Masyado siyang pagod.

Wala na ang nag-iisang miyembro ng pamilya niya, at araw-araw siyang pinagdududahan at sinasaktan ni Shaun. Pakiramdam niya ay wala na siyang makitang pag-asa sa hinaharap.

Buti na lang. Sa karamihan, siya ay mamamatay. Walang dapat ikatakot. Hindi na niya kailangang isipin kung paano babayaran si Shaun.

Naisip ni Shaun na siya ay gagawa ng gulo, o aaminin ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng awa, ngunit siya ay napakatahimik.

Nang tanghali ay may dalang pagkain si Aunty Linda ngunit ilang sandali pa ay bumaba na rin. Umiling siya. “Young Master Hill, tumangging kumain si Ms. Jones. Parang medyo masama ang mood niya.”

“Kung ayaw niyang kumain, hayaan mo siyang magutom.” Inihagis ni Shaun ang magazine sa isang tabi.

“Young Master Hill, natanong mo na ba kung saan eksaktong nagpunta si Ms. Jones kagabi? Baka may hindi pagkakaintindihan.”

Hindi nakatiis si Tita Linda. Palaging ganito ang away ng mga kabataan. Ni hindi pumayag na aminin ang pagkatalo at yumuko, ngunit ayaw din nilang ipaliwanag ang kanilang sarili. Paulit-ulit silang nahuhulog sa isa’t isa kahit na malinaw na si Shaun ay nagmamalasakit sa kanyang asawa.

“Anong hindi pagkakaunawaan ang maaaring magkaroon?”

Walang ekspresyon si Shaun, ngunit naantig ang kanyang puso. Napansin niyang malinis na malinis siya kanina.

Napakunot ang noo niya sa frustration at nag-alinlangan sandali bago tinawagan si Hadley. “Pumunta ka at alamin kung ano ang ginawa nila pagkatapos noon.”

‘Kung pumunta sila sa isang hotel… Heh, Catherine Jones, matatapos na ang buhay mo.’

Hindi nakaimik si Hadley. Sinabi sa kanya ni Shaun na huwag mag-check bago ito, ngunit ngayon gusto niyang malaman. Kalimutan mo na. Sa pagkakataong ito, malinaw na susuriin ni Hadley mula simula hanggang matapos.

Alas 3:00 ng hapon, walang magawang dumating si Hadley na may dalang balita at tumingin kay Shaun na may bakas ng pagsisi sa sarili.

“Young Master Hill, na-misunderstood mo talaga si Ms. Jones. Bagama’t kasama niya kagabi si Ethan Lowe, magkasama sila sa isang funeral parlor. Namatay ang kanyang lola. Si Ethan at ang pamilyang Jones ay magkakilala, kaya pumunta siya para magbigay galang.”

Natigilan si Shaun. Bigla siyang napatayo at nilabanan ang udyok na sipain si Hadley. “Bakit hindi mo sinabi sakin kagabi?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.