Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 153

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 153
Natigilan din si Catherine. Noon lang niya namalayan na nasa balikat na niya ang damit ni Ethan.

Well, malamang na misunderstood na naman ni Shaun, pero pagod talaga siya ngayon at wala sa mood makipag-away.

“Ginoo. Hill, anong ginagawa mo?” Nanlaki ang mata ni Ethan. Bagaman, ramdam niya ang pagiging possessive ng lalaki kay Catherine.

Gayunpaman, hindi niya naiintindihan. Tinulungan lang ni Shaun Hill si Catherine sa isang demanda, tama ba?

“Ano sa tingin mo ang ginagawa ko?” Walang emosyong kinurot ni Shaun ang baba ni Catherine at walang pigil na hinalikan ang mga labi nito. “Babae ko siya, kaya layuan mo siya. Kung hindi, manggugulo ka sa pagitan namin ng pamilya Lowe.”

Laking gulat ni Ethan. “Imposible ‘yan! Hindi ka niya mahal. Cathy, anong nangyayari?”

Walang ekspresyon si Catherine sa sobrang kahihiyan.

Hindi mabilang na beses niyang pinagpantasyahan ang sandaling ito. Hahawakan niya ang kamay ni Shaun na nakataas ang ulo at lalabas sa harap ni Ethan, na ipinapahayag na siya ay tiyahin niya.

Hindi niya inaasahan na bago siya makaganti, ang kanyang dignidad ay sa halip ay nasira sa isa sa mga hindi mabata na paraan.

Oo, sa mata ni Shaun’s Hill, isa lang siyang item.

Wala siyang pinagkaiba sa mga babaeng binayaran niya sa labas.

“Hindi mo pa rin maintindihan?” Nang makita ni Shaun ang kawalang-interes sa mukha nito, mas lalong sumeryoso ang galit nito habang nanunuya. “Walang libreng tanghalian sa mundo. Dahil gusto niyang kunin ko ang kaso niya, kailangan niyang magbayad kung ayaw niyang makulong.”

Nagulat si Ethan sa sinabi niya at napaatras ng dalawang hakbang. Umiling siya, namutla ang mukha na parang hindi niya matanggap ang katotohanang iyon. “Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi ako naniniwala sa iyo.”

Ang munting prinsesa na inalagaan niya mula pagkabata ay hindi maaaring maging sobrang miserable.

“Walang silbi kahit hindi ka naniniwala.”

Hinawakan ni Shaun ang mukha ni Catherine na mas maputla pa sa papel. Parang na-activate ang kalupitan na nakatago sa puso niya. Kung mas nawalan siya ng pag-asa, mas masaya siya.

Hiniling niya ito!

“B*stard ka!”

Hindi na nakatiis na makinig si Ethan at sinugod si Shaun.

Mabilis na hinila ni Shaun si Catherine sa likod niya at naiwasan ang pag-atake bago mabilis na gumanti, sinuntok si Ethan sa lupa.

Gayunpaman, hindi napawi ang galit sa kanyang puso. Itataas na sana niya ang paa niya nang tumakbo si Catherine at niyakap siya sa takot. “Tumigil ka sa pakikipag-away.”

Natigilan si Shaun dahil sa kanya, pero sinamantala ni Ethan ang pagkakataon na umakyat at mabilis na sinuntok si Shaun sa mukha.

Agad na nahati ang sulok ng maselang labi niya na ikinagulat ni Catherine.

Bago pa siya makapag-react, inihagis ni Shaun si Ethan sa lupa at walang awang pinaghahampas hanggang sa hindi na siya makatayo.

Natigilan si Catherine. Hindi niya alam na napakahusay ni Shaun.

Ang matangkad na pigura ni Ethan ay naging sandbag sa mga kamay ni Shaun. Ito ay medyo nakakatakot.

Matapos ang pambubugbog, inihagis ni Shaun si Catherine sa kanyang balikat at inihagis siya sa kotse. Siya pagkatapos ay nagmaneho palayo na parang bugso ng hangin.

Mabilis na kasing bilis ng kidlat ang takbo ng sasakyan sa kalsada, na labis na natakot kay Catherine na pinagpawisan siya ng malamig. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan sa itaas, natatakot na sa susunod na sandali ay maitapon siya.

Gayunpaman, hindi siya nangahas na magsabi ng kahit ano. Si Shaun ay mas delikado ngayon kaysa sa ibang panahon noon.

Pagdating sa villa, kinaladkad siya ni Shaun mula sa kotse papunta sa kwarto at sinabing may malungkot na mga mata, “How dare you teamed with another man to beach me?”

“Ako… hindi ko ginawa.” Sinubukan ni Catherine na bumangon, ngunit ang kanyang mga tuhod ay hindi makapagbigay ng anumang lakas pagkatapos ng masyadong mahabang pagluhod kagabi. “Dahil…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *