Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 152

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 152
“Alamin kung nagpunta sila sa isang hotel?” Bumangon si Shaun, namumuo ang poot sa kanyang maitim na mga mag-aaral.

Dahan-dahang kumunot ang mga kilay ni Hadley. Matagal na siyang nasa tabi ni Shaun at bihira siyang makitang ganito kagalit. Marahil kahit si Shaun mismo ay hindi napagtanto kung gaano naapektuhan ni Miss Jones ang kanyang emosyon.

“Hindi na kailangang alamin.” Naikuyom ni Shaun ang kanyang kamao, malamig at mabagsik ang boses. “Gusto kong makita kung hanggang kailan siya mananatili sa labas.”

Kinilig si Hadley.

Sa funeral parlor.

Buong magdamag ay lumuhod si Catherine.

Si Jeffery, Sally, at Rebecca ay bumalik nang hatinggabi.

Sila lang ni Ethan ang naiwan sa loob ng malaking bulwagan.

“Bumalik ka.” Alam ni Catherine na mananatili siya dahil sa kanya, ngunit ayaw niyang magpahalaga.

“Hindi ako aalis. Napakabuti sa akin ni Lola Jones noon. Ang pagpapaalis sa kanya sa huling pagkakataon ay isang bagay na dapat kong gawin.” Pinilit ni Ethan na manatili sa tabi niya.

Malamig na ngumiti si Catherine. Kahit alam ni Ethan na paalisin si Lola, pero paano si Jeffery? Si Jeffery ay biyolohikal na anak ni Lola. Itinuring din ni Lola si Sally na parang sarili niyang anak.

Ang cold-bloodedness ng mag-asawang ito ay talagang nagpabago sa kanyang perception.

Sa kalagitnaan ng gabi, ang bulwagan ay malamig at nakakatakot.

Nakatuon si Catherine sa pagpupuyat at hindi man lang napansin na may nakatabing damit si Ethan sa kanyang mga balikat.

Kinaumagahan, dumating si Jeffery at ang iba pa para ipadala si Lola Jones para i-cremate.

Namumula ang mga mata ni Catherine sa kakaiyak. Kahit paglabas niya ng punerarya, baon pa rin siya sa lungkot at gulo ng ulo.

Sa wakas, wala na ang huling miyembro ng pamilya na tunay na nagmamahal sa kanya.

Siya na lang talaga ang natitira sa mundong ito.

Dinala siya ni Ethan sa kotse at tinanong, “Bad mood ka. Dadalhin ba kita sa paligid para tingnan ang tanawin?”

Naalala niya na lumalabas sila noon sa mga maiksing biyahe at biglang na-miss ang mga araw na iyon.

“Hindi na kailangan. Gusto kong bumalik sa kumpanya.” Malamig na tanggi ni Catherine.

“Pero ikaw…”

“Ayos lang ako. Masyadong maraming nangyari ngayong taon kaya naging matatag ako,” she interrupted him very firmly.

Pakiramdam ni Ethan ay parang sinasaksak ang kanyang puso. Dati napaka-vulnerable niya, pero ngayon, kailangan niyang harapin ang lahat ng ito nang mag-isa. Ito ay dahil nabigo siya sa kanyang tungkulin.

Inihatid niya siya sa Talton Design. Pagkalabas ni Catherine, hindi niya napigilang abutin at hilahin siya. “Cathy, maniwala ka man o hindi, nandito lang ako palagi sa hinaharap.”

Kumunot ang noo ni Catherine at aalis na sana ang kamay niya nang biglang tumunog ang tunog ng pagsara ng pinto.

Pagkatapos, narinig niya ang isang madilim na boses na kasing lamig ng hamog na nagyelo sa kanyang mga tainga.

“Halika dito.”

Kinilig siya at lumingon para tignan. Nakatayo si Shaun isang metro ang layo, nakasuot ng itim na pantalon at itim na trench coat. Ang kanyang marangal na aura ay nagpatalsik sa kanyang guwapo at malinaw na mga katangian na tila siya ay isang iskultura. Ang maitim na agos ay tila umaagos sa kanyang maitim na mga mag-aaral.

Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso habang nagmamadaling binawi ang kanyang kamay.

Gayunpaman, sa mga mata ni Shaun, mas mukhang may tinatago siya.

Gaano kagaling! She stayed out the whole night without a word while he came and waiting here since 7:00 am. Sa huli, ang nakita niya ay isa pang lalaki ang nagpadala sa kanya sa kumpanya at suot niya ang damit ni Ethan Lowe.

Pagbaba niya ng sasakyan ay hinawakan pa ni Ethan ang kamay niya na para bang mag-asawang nagmamahalan na hindi kayang maghiwalay.

Sa sandaling naisip ni Shaun kung paano siya nakahiga sa kama ni Ethan kagabi, isang hindi maipaliwanag na apoy ang marahas na sumunog sa kanyang puso. Umaalab ang apoy na parang may gustong tunawin.

“Ginoo. Hill…” Bahagyang nagulat si Ethan, hindi maintindihan kung bakit nandito si Shaun ng madaling araw.

“Catherine Jones, bingi ka ba? Narinig mo ba ang sinabi ko?” mabangis na babala muli ni Shaun.

Nagmamadaling lumapit sa kanya si Catherine. Pilit niya itong hinila sa kanyang mga braso at hinubad ang mga damit sa kanya, itinapon sa lupa.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *