Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 151

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 151
“Pwede bang huwag mo nang awayin ang iyong mga personal na gawain sa libing ni Lola?!”

Malamig na pinutol ni Catherine ang mga ito at tahimik na naglakad papunta sa kabaong.

Parang wala siyang magawa ngayon para sa kanyang lola kundi ang lumuhod.

Nakaramdam siya ng kakila-kilabot. Si Lola at Lolo ay parehong makapangyarihang tao sa Melbourne noong bata pa sila. Kung wala sila, walang pamilyang Jones ngayon.

Gayunpaman, nang sila ay namatay, sila ay umalis nang mabilis at tahimik. Wala man lang bisita dito para magluksa para sa kanila.

Naging madilim.

Si Shaun ay nagmaneho pabalik sa villa at napag-alaman na si Aunty Linda lang ang nagluluto sa bahay.

“Nasaan si Catherine?”

“Hindi pa siya bumabalik.” Katatapos lang magsalita ni Tita Linda nang makita niyang biglang nagyelo ang guwapong mukha.

Lihim siyang napabuntong-hininga sa kanyang puso. Hindi pa niya nakita si Shaun na sobrang clingy. Hiningi niya muna ang asawa pagkauwi niya.

Tumingin si Shaun sa relo niya na 6:30 pm na.

Naipit ba siya sa traffic? Mabilis niya itong tinawagan, ngunit walang sumasagot.

Damn it, he was just treating her a little better but she was already pushing his limits.

Bagama’t nakasaad sa kontrata na makakauwi siya ng 9:00 pm sa pinakahuling oras, sumobra na siya sa hindi pagsagot sa mga tawag nito.

“Young Master Hill, kumain ka muna ng hapunan.” Dinala ni Tita Linda ang pagkain.

Sinulyapan ito ni Shaun at tumigil. “Ginawa mo ba ito?”

“Oo, hiniling sa akin ng ginang na matuto mula sa kanya.” Tumawa si tita Linda. “Sabi niya, kung wala siya balang araw, atleast maipagluluto kita. Sinubukan ko itong tikman at ito ay katulad ng—”

Hindi pa tapos magsalita si Tita Linda nang walisin ni Shaun ang mga pinggan sa lupa. Kitang-kita sa mga mata niya na nagngangalit siya. “Nag-iisip pa pala yung babaeng yun na iwan ako.”

Yung maldita na babae. Pinaglalaruan ba siya? Sinadya ba niya itong lapitan para lang mapasakanya ang kaso niya nang libre?

Napatalon si tita Linda sa takot. Mula nang bumalik si Catherine, naramdaman ni Aunty Linda na lalong naging barumbado si Shaun. “Sinadya ni madam na baka mag-overtime siya. Hindi niya sinabi na aalis siya.”

Huminto si Shaun, at unti-unting humupa ang galit sa kanyang mga mata.

Kalimutan mo na. Maghihintay siya sa ngayon. Hindi pa 9:00 pm.

Tumalikod siya at naglakad paakyat. Tinawag siya ni Aunty Linda, “Young Master Hill, ang hapunan mo…”

“Hindi ako kumakain.”

Sumara ng malakas ang pinto ng study.

Pagkaakyat sa itaas, bagama’t tumitingin siya sa mga dokumento, lalo lang nagugutom ang kanyang tiyan. Titingnan niya ang oras kada dalawang minuto.

Kahit 8:00 pm na, hindi pa rin tumatawag si Catherine. Iniisip kung gaano siya madaling maaksidente, tinawagan niya si Hadley. “Alamin kung nasaan si Catherine.”

Hindi nakaimik si Hadley. Dapat lang niyang imungkahi na maglagay si Young Master Hill ng tracking bug kay Catherine sa susunod.

Makalipas ang sampung minuto, nakita niya ang CCTV footage ng parking lot sa Talton Design at tumahimik.

Kitang-kita sa screen ang pagpasok ni Catherine sa kotse ni Ethan.

Nais mag-imbestiga pa ni Hadley, ngunit patuloy siyang sinugod ni Shaun sa telepono, kaya’t kay Shaun na lamang niya maibibigay ang footage.

Matapos ipadala ay sinubukan niyang tawagan muli si Shaun ngunit hindi niya ito makontak.

Noon niya nalaman.

Baka nasira yung phone.

Napabuntong-hininga si Hadley at kinuha ang bagong phone na inihanda niya para hanapin si Shaun.

Nang pumasok siya sa silid-aralan pagkatapos kumatok sa pinto, nakita niya ang isang mobile phone na nahati sa dalawang hati sa lupa. Si Shaun ay kalahating nakatago sa anino ng lampara sa sahig na may nakakatakot na malamig na ekspresyon sa kanyang mukha.

Nang marinig ang mga yabag ni Hadley na papasok, nagtanong si Shaun sa malamig na boses, “Masyado ba akong mabait sa kanya?”

“Young Master Hill, baka may higit pa dito kaysa sa tila. Ipagpapatuloy ko ang pag-iimbestiga. Baka malaman ko kung saan sila nagpunta…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *