Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 149

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 149
“Hindi ako ang taong mapapaibig mo lang,” mayabang na sabi nito ngunit hinayaan pa rin siya. Hindi na siya nagpapahirap sa kanya.

Natapos ang pag-uusap nang ganoon, at nakahinga ng maluwag si Catherine. Tila kailangan pa niyang magpanggap na malalim ang pag-ibig sa hinaharap.

9:00.

Pagkarating niya sa kumpanya, dumiretso siya sa opisina para hanapin si Joseph.

Naka-leave siya simula nang hulihin siya ng pulis noon at hindi na siya nakapunta sa kumpanya mula noon.

Una, natatakot siya na ang mga komento ng kanyang mga kasamahan ay magpapahirap kay Joseph, at ayaw niyang masira muli ang reputasyon ng Talton Design.

Bagama’t tapos na ang demanda, nakonsensya pa rin siya kay Joseph.

“Joseph, sorry talaga. Hindi pa ako matagal sa kumpanya, lagi na lang akong nanggugulo para sa iyo at sa kumpanya.”

Malaki ang pasasalamat ni Catherine. Alam niyang na-pressure si Joseph sa hindi pagpapaalis sa kanya.

“Ayos lang, lagi naman akong naniniwala sa ugali mo.” Ngumiti si Joseph at binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa. “At saka, maaari nating ituring na blessing in disguise ito. Sa wakas ay nakapasok ako sa Melbourne at ang Summit ay palaging ang aking pinakamalaking kakumpitensya, ngunit ngayon, pinaplano ni Jeffery na ibenta ang Summit.

Natigilan si Catherine. Bagama’t alam niyang malaking hadlang ang naranasan ni Summit sa pagkakataong ito, sa personalidad ni Jeffery, hindi siya ganoon kadaling sumuko.

Kung ibinenta niya ang Summit, mawawalan ng katayuan ang pamilya Jones sa Melbourne. Matatanggap kaya nila iyon?

“Hindi mo naman kailangang magtaka. Masyadong malaki ang iskandalo ni James Lennon at napakasama ng reputasyon ni Summit ngayon. Walang maglalakas-loob na makipagtulungan sa kanila sa susunod na dalawang taon man lang. Marami sa mga kawani at taga-disenyo ng mataas na pamamahala ang na-poach din. Hindi makakamit ni Jeffery Jones ang anuman nang walang suporta.”

Ipinaliwanag sa kanya ni Joseph, “Walang sinuman ang magiging hangal na mag-iniksyon ng kapital sa kanila. Marahil ay muling bumangon ang Summit kapag humina na ang hangin, ngunit kung ang isang malaking kumpanyang tulad nila ay gustong mapanatili ang kanilang mga talento, ang malaking pagkalugi ay maaaring mauwi sa pagkabangkarote ng pamilya Jones.

Naintindihan naman ni Catherine. Nais ni Jeffery na ibenta ang Summit sa oras na ito upang kumita siya at matigil din ang kanyang pagkalugi sa oras. Pagkatapos, maaari niyang kunin ang pera at gamitin ito sa ibang mga pamumuhunan.

“Karapat-dapat ka sa pinakamalaking kredito para dito.” Itinaas ni Joseph ang kanyang tasa at inalok siya ng toast.

Uminom si Catherine ng tsaa at sinabing, “Joseph, pakiayos ng marami pang assignment para sa akin. Katatapos ko lang sa demanda at may utang na malaking halaga sa legal fees.”

“Totoo yan. Ang halaga ng pagkuha ng malaking pangalan na iyon, Shaun Hill, ay hindi dapat mura.

Tumawa si Joseph bago kumuha ng dokumento sa drawer at ibinigay. “Alam mo ba ang ari-arian ng Hudson Corporation? Matatagpuan ito sa pangunahing lokasyon ng lungsod at kasalukuyang ginagawa. Nagtanong-tanong ako at nalaman kong may apat na apartment at pitong residential house na ire-renovate. Kung kaya mo itong gawin, bibigyan kita ng komisyon na sampung milyon. Ang mga gastos sa disenyo ay kakalkulahin nang hiwalay.”

Nagningning ang mga mata ni Catherine nang tuwang-tuwa siyang sinabi, “Gagawin ko ang lahat, Joseph.”

“Nakipag-deal kami ng manager ng Hudson Corporation dati, kaya direktang pumunta ka sa kanya.” Binigyan siya ni Joseph ng business card.

Bahagyang natigilan si Catherine at nawalan ng imik. “Joseph, paano kung malaman ito ng ibang mga designer sa kumpanya…?”

“Binigyan lang kita ng phone number. Magtagumpay ka man o mabigo, nasa iyo ang lahat.” Kinindatan siya ni Joseph.

Nakuha ni Catherine ang pahiwatig. Kailangan niyang gawin ang proyektong ito at tiyaking hindi niya pababayaan si Joseph.

Pagkabalik sa kanyang opisina, titingnan na sana niya ang impormasyon tungkol kay Hudson nang biglang tumawag si Ethan.

Hindi siya mapakali sa kanya at tinanggihan ang tawag.

Ilang beses pang tumawag si Ethan na ikinainis niya kaya nag blacklist siya ng number.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *