Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 148

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 148

Napaluha si Sally.

“Tatay, Nanay, huwag na kayong mag-away!” Nagmamadaling umakyat si Rebecca para pigilan ang dalawa. “Dad, nakalimutan mo na ba? Hindi ngayon ang oras para mawalan ng pag-asa. Nasa kamay pa rin namin ang Hudson Corporation. Isa ito sa nangungunang 500 negosyo sa bansa. Ito ay mas malaki kaysa sa Summit!”

“Ngunit iyon ay… ang matandang ginang…” nag-alinlangan si Jeffery.

“Itay, kung hindi ka makakahanap ng paraan para makuha ang iyong mga kamay, maaaring may pagbabago,” sabi ni Rebecca sa mahinang boses.

“Tama si Rebecca,” walang awa na sabi ni Sally, “Ang mga madam na iyon ay dati-rati’y binibiro ako ng tatlo hanggang lima, ngunit nang magkaroon ng gulo si Summit, agad silang tumakas. Kapag bumagsak na ang Summit, wala nang matitirahan ang pamilya natin sa Melbourne!”

Ilang saglit na nagpumiglas si Jeffery bago kumislap ang mga mata niya ng walang awa. “Tama ka!”

Nagkaroon ng panaginip si Catherine.

Sa panaginip, parang bumalik siya sa Plum Garden. Noong bata pa siya, nandiyan ang lolo’t lola niya at mahal na mahal siya, kaya madalas siya sa Plum Garden.

Gayunpaman, nang mamatay ang kanyang lolo, sinabi ng kanyang lola, “Cathy, pagod na si Lola at gustong sumama sa lolo mo.”

“Huwag…”

Napasigaw siya at marahas na napaupo.

Isang bakas ng lamig ang bumalot sa kanya, na sinundan ng isang braso na umabot sa kanya upang hilahin siya pabalik sa isang nagbabagang yakap.

“Huwag ano?”

Umalingawngaw sa kanyang tenga ang magnetic at dark voice ng lalaki bago siya nito hinalikan.

“Nanaginip ako na wala na ang aking lola,” umiwas si Catherine sa kanyang halik at bumulong.

Napatigil si Shaun at nakita niyang basa pa rin ang mga mata niya. Inabot niya ang ulo niya para haplusin at isiniksik ang mukha nito sa dibdib niya. “Panaginip lamang ito. ayos lang.”

“Hmm.” Iyon ang unang beses na naging ganito sila kalapit sa isa’t isa. Para silang magkasintahan. Hindi natural na tinulak niya siya palayo. “Maghahanda ako ng almusal.”

Kumain na sila kagabi, pero ngayong binanggit niya ito, nakaramdam siya ng gutom.

Pagkatapos kumain ng almusal, naghanda na si Catherine para pumasok sa trabaho.

Biglang paalala ni Shaun, “Hindi ka na pinapayagang pamahalaan ang proyekto ng villa sa Green Mountain, baka magkita kayo ni Wesley Lyons.”

Kumunot ang noo ni Catherine. “Maaari mo bang alisin ang iyong negosyo sa aking trabaho?”

“Catherine Jones, babae ka na ngayon. Lahat ng negosyo mo ay negosyo ko.” Tumayo si Shaun, inalalayan siya ng matangkad nitong katawan sa gilid ng dining table. “Hindi biro ang ibinabala ko sa iyo kahapon.”

“Maaari akong sumunod sa iyo sa pribadong buhay, ngunit hindi sa trabaho.” Tinanggihan siya ni Catherine.

“Ano, hindi ka na nakikinig sa akin pagkatapos manalo sa demanda?” Isang dampi ng displeasure ang sumilay sa mga mata ni Shaun. “O ginagamit mo ba si Wesley bilang backup plan mo?”

Natahimik si Catherine at medyo galit, pero alam niyang walang kwenta ang pakikipagtalo sa isang tulad ni Shaun.

Huminga siya ng malalim, ibinaba niya ang mukha niya at hinila ang manggas niya. “Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan ng kaunti? Ang tanging lalaki na mayroon ako ay ikaw, at ang taong mahal ko ay ikaw din. Ilang beses mo pa akong niligtas na para kang anghel na bumababa sa langit. Paano ako magkakaroon ng iba sa puso ko?”

Pagkatapos niyang sabihin iyon, gusto niya talagang tapikin ang likod niya bilang paghanga.

Napunta siya sa maling propesyon. Dapat naging artista na siya.

“Mahal mo ako?” Itinaas ni Shaun ang kanyang baba at tumingin sa kanya.

“Oo… mahal kita.” Nanginginig ang mga labi ni Catherine. Natatakot siyang ibunyag ang sarili niya.

Parang sasabog ang puso ni Shaun sa mga fireworks deep inside, pero nanatiling walang ekspresyon ang guwapong mukha nito.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *