Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 146

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 146
Nang muling umikot si Catherine sa harapan at nagtama ang kanilang mga mata, nag-aapoy ang kanyang tingin.

Namula ang mukha ni Catherine sa pagkakatitig at nagmamadaling ibinaba ang mga mata, hindi alam kung gaano kaakit-akit ang hitsura nito.

Parang madaling naputol ang mga string sa utak ni Shaun at bigla itong humawak sa bewang niya. “Tapos na ba iyong bagay mo?”

Medyo nataranta si Catherine at hindi maka-react. Tanging tango lang ang nagagawa niya.

Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay itinaas mula sa lupa.

“Anong ginagawa mo?” Napayakap siya sa leeg nito sa takot.

“Catherine Jones, aminado ako na ang iyong mga kasanayan sa pang-aakit ay nagiging mas mahusay at mas mahusay.” Husky ang boses ni Shaun habang binuhat siya sa kwarto sa itaas.

Nababaliw na ang babae. ‘Kailan pa kita niligawan? Kuya, ikaw ang nagsabi na punasan kita. Hindi ba dapat ay mayroon kang napakahusay na pagpipigil sa sarili? Hindi mo ba naisip na nakakadiri ako kanina?’

Nang ihagis si Catherine sa kama, kinilig siya.

Bagama’t inaasahan na niyang darating ang araw na ito pagkatapos pumirma sa kontrata noong araw na iyon, natatakot pa rin siya. Kung tutuusin, ang dati niyang karanasan ay nag-iwan ng matinding trauma sa kanya.

Pinisil ni Shaun ang tungki ng maliit niyang ilong, tinutukso siya.

Catherine, “…”

“Maghintay.” Itinulak ni Catherine ang kanyang dibdib na may mapupulang mga mata at isang ekspresyon ng sakit. “Shaun, hindi natin ito magagawa. Hindi kita deserve.”

“Malay mo sa sarili mo.”

Napatigil si Shaun habang interesadong sinabi.

Nabulunan si Catherine, ngunit napalakas lamang niya ang kanyang mga ugat at bariles.

“Alam ko na kasi ang identity mo ngayon. Isa kang abogado na nangunguna sa iba habang ako ay isang small-time designer lang na walang suporta. Mayroong isang buong mundo ng pagkakaiba sa pagitan namin. Hindi ko magagamit ang aking mababang katawan at hilahin ka pababa sa iyong altar. Kalapastanganan iyon. Ito ay isang insulto.”

“Ayaw mo bang umakyat sa kama ko dati?” Nagtaas ng kilay si Shaun.

“…”

‘Yun lang kasi akala ko tiyuhin ka ni Ethan.’

Gayunpaman, hindi nangahas si Catherine na magsabi ng totoo at mahina lang ang nasabi, “Wala kasi akong alam noon. Akala ko ang pagsakop sa iyong katawan ay makakamit ko ang iyong puso, ngunit pagkatapos ay nalaman kong mali ako.”

“Nagkamali ka.”

Hinaplos ni Shaun ang baba niya ng paulit-ulit na may malalim na ngiti. “I hate being scheme against by women, pero lalaki pa rin ako. Dahil nagkataon lang na nagpakita ka, binigyan kita ng pagkakataon.”

Nanlaki ang mata ni Catherine. Bawat butas ng kanyang katawan ay tila sumisigaw, ‘Hindi!’

Nang makitang palapit ng palapit ang labi ng lalaki ay nalilito siya. Pipikit na sana siya nang biglang huminto si Shaun. “Maghintay ka dito. Maliligo ako.”

Naalala niyang kalalabas lang niya ng swimming pool at hindi malinis. Magiging problema kung ang kanyang katawan ay nahawahan ng mga mikrobyo.

Tumayo si Shaun at matikas na pumunta sa kwarto, habang si Catherine naman ay nakahiga sa kama at matagal na nilalabanan ang magkasalungat na nararamdaman. Bagama’t ilang beses na niyang sinabi sa sarili niya noon na maging matapang, nang sa wakas ay oras na para mangyari iyon, bigla siyang nakaramdam ng takot.

Matapos magpumiglas ng mahabang panahon, nakabuntot pa rin siya at tumakbo.

Paglabas ni Shaun sa shower ay walang laman ang kwarto at walang tao sa kama.

Bumaba siya para hanapin siya na may madilim na ekspresyon sa mukha. Curious na tanong ni Aunty Linda, “Malapit na mag-dinner. Bakit naubusan si ma’am?”

Doon lang napagtanto ni Shaun na ang pagpupumiglas ni Catherine kanina ay dahil sa ayaw niya.

Damn it. Mabait siyang binigyan ng pagkakataon na gawing lehitimo ang kanyang posisyon, ngunit tumanggi siya!

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.