Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 144

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 144
“Tumalon ka sa kotse kung gusto mo.” Sinadya ni Shaun na iniunat ang kanyang kurbata habang tinuturuan si Hadley, “Bilisan mo. Magmaneho sa bilis kung saan siya mamamatay kaagad kapag tumalon siya ngayon.”

“…”

Hindi nakaimik si Catherine.

Ang taong ito ay ang demonyo mismo.

Nang mapagtanto na talagang bumibilis si Hadley, galit na galit siyang tumingin sa kanya ngunit agad na nabawasan ang lakas ng loob niyang tumalon palabas ng sasakyan.

“Halika dito.” Sa wakas, iminuwestra niya ito nang walang pasensya.

“Basta huwag mo akong itali,” nag-aalala niyang sabi.

“Sinabi ko bang gusto kitang itali? Ikaw ang nakakaaliw sa mga maruruming kaisipang ito.” Inip niyang hinawakan siya at inilagay sa kandungan niya.

May ibang tao sa kotse! Namula agad ang kanyang mga pisngi, at hindi siya naglakas-loob na gumalaw nang simple. Para maging ligtas, nagpasimula siya ng neutral na paksa ng pag-uusap.

“Anong gusto mong hapunan ngayong gabi? Gagawin ko ang anumang hilingin mo para pasalamatan ka sa tulong mo ngayon.”

“Palagi itong pagkain kasama mo.” Tinapunan niya ito ng mapanuksong tingin bago tumawa ng sarkastikong. “Ano pa ba ang alam mo maliban sa pagluluto para sa akin?”

Siya ay nawalan ng mga salita. Siya ang palaging nag-uutos sa kanya na magluto para sa kanya.

Ngumuso siya nang hindi ito sumagot. “Bakit sila nandito ngayon?”

“Hindi ko alam.” Inosenteng kumurap siya gamit ang mabilog niyang mata.

“Ipinagbabawal kang makipagkita muli sa dalawang katangahang iyon,” babala niya.

“…”

Namula siya sa hiya sa mayabang nitong komento. Si Ethan ay walang laman ang ulo ngunit si Wesley ay isang matagumpay, batang negosyante.

“Mukhang hindi ka sumasang-ayon sa akin?” tanong ni Shaun. Sa ilalim ng kanyang nakataas na kilay ay ang mga mata na nag-uumapaw sa mapanganib na layunin.

“Siyempre ginagawa ko.” Agad na sinubukan ni Catherine na kunin ang kanyang pabor. “Tama ka na wala sila sa level mo. Ang paraan ng iyong pagtatagumpay laban sa kalaban sa courtroom ngayon ay hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga. Wala akong ideya kung paano mo nagawa iyon. Ang mga kasuklam-suklam na ginawa ni James ay naitago ng mabuti ngunit nagawa mong hukayin ang mga ito. Idol ko talaga kayo. Hindi kapani-paniwala!”

She gestured a thumbs up and looked as if she was completely infatuated by his charms.

Sa kabila noon, nagsasabi siya ng totoo. Noong una, naisip niya na isang hamon ang manalo sa kasong ito. Hindi isang madaling gawa na talunin ang isang taong taksil gaya ni James.

Gayunpaman, tila halos walang kahirap-hirap si Shaun.

Ang mga mata ng babae ay kumikinang sa kinang. Bahagyang pumulupot pataas ang manipis niyang labi at agad siyang natuwa.

Siya ay nanalo ng hindi mabilang na mga kaso sa korte bago ngunit ito ay tiyak na ang kanyang ipinagmamalaking tagumpay sa ngayon.

Tamad na inilagay ni Shaun ang isang braso sa headrest habang nilalaro niya ang kanyang mahabang buhok na kulay chestnut gamit ang kanyang libreng kamay.

“Alam mo ba kung gaano kalaki ang effort na ibinuhos ko sa kasong ito? Ang bawat piraso ng impormasyon at ebidensya ay hindi madaling dumating.”

“Alam ko, at talagang pinahahalagahan ko ito.” Lalong nalungkot si Catherine nang marinig ito.

Ninakaw niya ang isang sulyap sa kanya sa gilid ng kanyang mga mata. Bigla niyang minasahe ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay na mukhang pagod na pagod. “Pagod na ako,” sabi niya sa manipis niyang labi.

“Hayaan mo akong magpamasahe sa iyo.” Mabilis siyang umupo ng tuwid at sinimulang himasin ang kanyang mga templa.

Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na ninamnam ang sandaling ito.

Si Hadley, na nakaupo sa harap, ay kumibot sa gilid ng kanyang mga labi. Nagulat siya sa kawalanghiyaan ni Young Master Hill.

‘Pakiusap, ang ginawa mo ay magbigay ng mga utos. Ako ang walang sawang tumakbo pabalik-balik para sa impormasyon.’

Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa villa.

Medyo masakit ang mga kamay ni Catherine sa mahabang hagod. Nagmulat ng mata si Shaun at lumabas ng sasakyan. “Swimming ako. Dapat kang magsimula sa hapunan, at gumawa ng mas maraming pagkain kaysa karaniwan.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *