Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 143

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 143
“Tama.” Mabilis na tumalon si Freya para iligtas ang kaibigan. “Ginoo. Malaki ang pabor sa kanya ni Hill ngayon, kaya’t tiyak na kailangan niya itong i-treat sa isang pagkain.”

“Yup, nakapag-book na ako ng place. See you all later,” sabi ni Catherine sabay hila kay Shaun papunta sa pinto.

Kung hindi, nag-aalala siya na baka tumalon siya mula sa isang kawali patungo sa isa pa.

Napasimangot sina Wesley at Ethan nang makitang kinakaladkad niya ang lalaki palayo sa kanila.

Lalo na si Wesley na ilang beses nang nakipagpalitan kay Shaun. Sa pagkakaalam niya, mayabang at masungit ang huli, pero nagawang hilahin siya ni Catherine sa braso?

Bigla niyang naalala kung paano nawala ang dalawa sa restaurant noong isang araw. Sumagi sa isip niya sa sandaling iyon na dapat ay mayroon silang hindi pangkaraniwang relasyon.

Si Ethan ay hindi nasisiyahan sa nakita. Tanong niya kay Freya na nandoon pa rin sa courtroom. “Mukhang medyo friendly si Cathy kay Mr. Hill. Posible kayang may gusto siya sa kanya?

“Oh tama, nabanggit mo na kilala ng isang kaibigan mo si Mr. Hill. Sino ba yang sinasabi mo?

“Narinig ko na talagang isang hamon ang pag-hire kay Mr. Hill bilang isang abogado. Maaaring kailanganin ng isa na mag-alok ng hindi maisip na presyo kahit na sumang-ayon siya. Ganyan ba kalaking pera si Cathy?”

Naiinis siya sa sobrang daming tanong. “Wala kang pakialam. Umalis ka sa daraanan ko, hamak ka.”

“Ikaw…” namula ang mukha ni Ethan.

“Kung hindi dahil ginawa mo ang lahat para iligtas si Cathy sa kulungan noong huling pagkakataon, naitapon ko na sana itong pitaka sa mukha mo.”

Napabuntong-hininga si Freya bago naglakad palayo.

Paradahan ng sasakyan sa ilalim ng lupa.

Nasa likod ng mga gulong si Hadley. Tahimik na nakaupo ang dalawang tao sa likod.

Inabala ni Shaun ang kanyang sarili sa kanyang telepono.

Gayunpaman, ang kawalang-interes na lumabas mula sa kanyang katawan ay bumaba ng temperatura sa kotse ng ilang degree.

Paminsan-minsan ay lumilingon si Catherine sa kanya. Alam niyang hindi siya nasisiyahan ngunit sigurado siyang hindi ito nagseselos. Marahil ay pinaghihinalaan niya na muli itong magulo.

Kung tutuusin, sa tuwing ihahatid siya ng ibang lalaki pauwi, katutubo niyang ipinapalagay na nililigawan sila nito.

Naiintindihan niya ang pag-iisip na ito. Ang mga lalaki ay karaniwang nagmamay-ari.

Sila lamang ang maaaring magkaroon ng kanilang asawa, kahit na hindi niya ito gusto.

Isang buntong-hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, at maingat niyang hinila ang sulok ng manggas nito. “Wala akong ideya na magpapakita sila. Walang nangyayari sa pagitan ko at sa kanila.”

“Wala?”

He scoffed and threw her a sarcastic na tingin.

“So bakit ka nila tinatawag na ‘Cathy’ nang buong pagmamahal? Ang isa ay iyong ex-boyfriend samantalang ang isa ay iyong nililigawan. Dumating silang dalawa para pasalamatan ako sa ganoong sitwasyon. Catherine Jones, talagang kaakit-akit ka, hindi ba?”

“…”

Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod at bigla siyang hindi alam kung ano ang sasabihin.

“Sagutin mo ako.” Mas lalo siyang nagalit nang humarap sa kanyang katahimikan.

Nang may nanginginig na boses, sumagot siya, “Um… Well… Nabanggit ko na sa iyo noon na ang mga tao ay naaakit sa aking alindog.”

Si Hadley, na nagmamaneho sa front seat, ay tahimik na nanalangin para sa kanya.

Gaya ng inaasahan, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mukha ni Shaun habang galit niyang tinatanggal ang kanyang necktie.

Ang mga malalaswang larawan na minsan niyang nabasa sa mga libro ay pumasok sa kanyang isipan habang siya ay napaatras sa sulok nang hindi namamalayan. “Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo akong itali. Talon ako sa kotse ngayon din.”

Gulat na napatingin si Shaun sa necktie sa kanyang kamay at mahinang ngumiti nang malaman kung ano ang nasa isip niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.