Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 142

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 142
Pagkatapos ng paglilitis, si James ay bumagsak na nakaupo sa lupa nang mahina na parang walang buhay na tao.

Pumasok ang mga pulis para kaladkarin siya palabas ng courtroom.

Sinamantala ni Rebecca at ng kanyang mga magulang ang pagkakataon na lumabas ng courtroom bago pa man mapansin ng sinuman.

Tuwang-tuwang tumakbo si Freya para yakapin si Catherine. “Ito ay napakagandang balita! At Mr. Hill, ang galing mo! Akala ko makukulong ka ng 20 taon para kay James pero nakatanggap siya ng habambuhay na sentensiya na hindi na mababawasan. Iyan ay hindi kapani-paniwala. Idol ko talaga kayo.”

“Sumasang-ayon ako. Galing mo talaga.”

Tumango naman si Catherine. Ang kasong ito sa korte ay natapos nang mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan ngunit ang mga resulta ay tiyak na kasiya-siya.

At saka, nakatutok si Shaun sa pag-atake kay James hanggang sa lahat. Bagama’t nakatakas ang pamilya Jones sa pagkakataong ito, naniwala siyang ito ang hudyat ng pagtatapos ng Summit. Walang maglalakas-loob na makipagtulungan sa kanila kailanman muli.

“Grabe lang talaga?” Nakataas ang gwapong kilay ni Shaun habang nakatitig sa mga mata nito.

Palagi siyang pinupuri ng mga tao pagkatapos niyang manalo sa isang kaso ngunit sa hindi malamang dahilan, gusto niyang marinig kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya.

Itinaas niya ang kanyang mga mata upang salubungin ito. Ang madilim na mga mata ng lalaki ay nagpabagal sa kanyang puso. Namula rin agad ang pisngi niya.

Siyempre, naisip niya na siya ay kahanga-hanga, hindi kapani-paniwalang kaakit-akit, at hindi kapani-paniwalang kaakit-akit.

Gayunpaman, hindi niya magawang sabihin ito sa publiko.

Sabay lapit ni Wesley sa kanila ng matino. Kasunod niya si Ethan.

“Cathy, congratulations.” Matapos siyang tingnan ng marahan ng ilang segundo, nilingon niya si Shaun. “Ginoo. Hill, nagpapasalamat talaga ako na nanalo ka sa kaso laban kay Cathy.”

Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay dahan-dahang nagsimulang kumikibot pababa.

Ha, isa pang lalaki ang nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanyang asawa?

Isang hindi mapag-aalinlanganang pagwawalang-bahala ang lumabas sa kanyang buong katawan. Parehong naramdaman nina Freya at Catherine na may masamang mangyayari.

Gayunpaman, nag-aalala lamang si Ethan na maaaring makuha ni Wesley ang pabor ni Catherine. Agad siyang humakbang para hawakan ang mga kamay ni Shaun. “Ginoo. Hill, maraming salamat sa araw na ito. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa ngalan ni Cathy. May oras ka ba mamaya para kumain?”

“Haha!”

Isang malakas na tawa ang umungol mula sa kaloob-looban ng lalamunan ni Shaun. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding lamig.

Nakaramdam si Catherine ng panginginig sa kanya nang marinig iyon. Mabilis siyang pumunta sa harapan para itulak ang mga kamay ni Ethan. “Dapat mong ayusin ang mga bagay-bagay. Wala na akong kinalaman sa iyo.”

“Cathy, alam kong galit ka pa rin pero ayos lang. Kaya kong maghintay hanggang sa araw na patawarin mo ako.”

Sinabi ni Ethan nang may panghihinayang, “Ipinakita sa akin ng pagsubok ngayon kung gaano ako katanga sa nakaraan. Hindi ko akalain na ganyang tao si James. Madalas ka niyang niloloko sa harap ko…”

“Walang saysay na iyakan ang natapong gatas. Walang maghihintay sayo habang buhay. Ang ilang mga pagkakataon ay hindi na lilitaw muli pagkatapos mong napalampas ang mga ito. Siguradong pagod na pagod si Cathy nitong mga nakaraang araw, kaya hindi mo na dapat ipaalala sa kanya ang malungkot na nakaraan,” putol ni Wesley bago lumingon kay Catherine na may naghihintay na mga mata.

“Dapat ba tayong magdiwang ngayong gabi? Samahan mo kami, Mr. Hill. Sa katunayan, marami akong legal na katanungan na gusto kong hingin ang iyong payo.”

Hinila ni Shaun ang kurbata sa kanyang leeg.

Well, well, well. Paano kawili-wili. Ang lahat ng mga lalaking ito na kanyang naakit ay nagsisikap na magpakita ng isang palabas sa kanyang harapan.

Walang mas nakakakilala sa kanya kundi si Catherine. Alam niya nang walang pag-aalinlangan na ito ang katahimikan bago ang bagyo, kaya mabilis niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay. “Hindi… ayos lang. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan ngunit magiging abala kami ni Mr. Hill.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *