Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 140

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 140
Hindi
nagtagal, dinala si Terry Miller sa silid ng hukuman.

Matalim na tinitigan ni Shaun ang lalaki. “Sino ang nakipagtulungan sa iyo upang palitan ang mga kable ng kuryente ng mas mababa?”

Napapikit si Terry kay James at itinuro ang huli. “Siya iyon.”

Naguguluhan, sumigaw si James, “Nagsisinungaling ka. Nakatanggap ka ba ng suhol mula kay Catherine?”

Mataray na sagot ni Terry, “Hindi siya kundi ikaw ang nasuhulan sa akin. Matapos masunog ang hotel, naglipat ka ng dalawang milyong dolyar sa anak ko, na nakatira sa ibang bansa, at inutusan akong ibigay ang sisi kay Catherine Jones.”

Nawala lahat ng kulay sa mukha ni James. Nagsimulang magmukhang nag-aalala rin si Sally.

Nagalit si Miles. “Kaya ikaw ang nagpalit ng mga kable ng kuryente! Anong problema mo? Sinusubukang linlangin ako sa pamamagitan ng paglilipat ng sisi kay Catherine Jones?”

Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mukha ni Shaun. “Ginoo. Clark, isinakripisyo pa nga ng pamilyang Jones ang kanilang sariling anak na babae. Hindi ka nila sinusubukang linlangin. Sinusubukan lang nilang iligtas ang kanilang pamangkin.”

Nagkagulo ang courtroom nang marinig iyon.

“Sa tingin mo, alam ba ito ni Jeffery Jones?”

“Teka, paanong hindi siya? Siya ang presidente!”

“Oh goodness, do you think James Lennon is his illegitimate son? Bakit pa niya isinakripisyo ang kanyang anak para protektahan ang isang pamangkin?”

“Nakarinig ako ng tsismis noon na hindi gusto ng mag-asawang Jones ang anak na ito. Ito pala ay totoo. Ang bisyo nila.”

Ang mag-asawang Jones ay lubos na napahiya sa mga batikos. Naiinip na sinabi ni Jeffery, “Attorney Hill, mangyaring piliin nang mabuti ang iyong mga salita. Wala kaming ideya ng aking asawa tungkol dito. Hindi namin alam na nasuhulan si Terry.”

Dahan-dahang tumango si Shaun bago inihayag ang isang resibo. “Marahil kayong dalawa ay walang ideya, ngunit hindi pa katagal, nakatanggap si Mr. Jones ng coffee maker set na nagkakahalaga ng dalawang milyong dolyar mula kay James Lennon.”

“Wow, kaya pumikit siya dahil nakatanggap siya ng panunuhol mula sa kanyang pamangkin.”

“Syempre. Bakit pa ang isang construction manager ay mayabang? Malinaw na nakatanggap siya ng suporta mula sa pangulo ng Summit.

“Nasira ang summit. Nakakahiya sa pagiging isa sa mga kinikilalang kumpanya ng konstruksiyon at disenyo sa bansa.”

“Hindi na tayo dapat makipag-ugnayan muli sa kanila para sa mga pakikipagtulungan sa hinaharap.”

“Dapat mabangkarote sa lalong madaling panahon ang summit. Anong basurang kumpanya.”

Sa loob ng ilang minuto, hindi lamang ang mga nasa courtroom ang nasa mainit na talakayan tungkol sa kasong ito sa korte kundi pati na rin ang online na mundo.

Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok na ito ay ipinapakita nang live sa internet. Ang bilang ng mga taong nanonood nito ay tumaas nang husto sa ilang minuto.

Akala ni Jeffery ay hihimatayin na siya. Tiyak na hindi niya inaasahan na nalaman ng abogadong ito ang tungkol sa set ng coffee maker. Savage!

Si Rebecca, na naramdamang pababa na ang mga bagay-bagay, ay mabilis na tumayo para magpaliwanag. “Malapit na ang birthday ng tatay ko. Binigyan lang siya ni James ng regalo in advance. Ganun ba talaga kahina-hinala? Attorney Hill, nang walang konkretong ebidensya, ang sinabi mo lang ay isang blangkong akusasyon.”

“Paratang?” Mapaglarong sagot ni Shaun, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng seryosong determinasyon. “Wala akong binanggit na ang iyong pamilya ay bahagi nito mula pa noong una.”

“Tama iyan. Walang sinabi ang abogado pero ang pamilyang ito ay masyadong naiinip na ipagtanggol ang kanilang sarili.”

“I bet na guilty conscience nila iyon.”

“…”

Agad namang natigilan si Rebecca. Unti-unting nawala ang mga kulay sa kanyang magandang mukha.

Ang lalaking ito ay hindi kapani-paniwalang malupit. Nagawa niyang sirain ang kabilang partido sa ilang salita.

Ini-enjoy ni Catherine ang bawat segundo nito. Dati-rati ay hindi niya kayang tiisin ang malupit na personalidad ni Shaun ngunit sa ngayon, siya ay talagang… kaakit-akit.

Tsaka punong-puno siya ng masculine charm habang inilalatag niya ang kanyang mga diskarte sa pag-atake. Ang courtroom ay parang kanyang battleground.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.