Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 138

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 138
Tinapunan din ni Catherine ng nerbiyos si Shaun, only to see that he remained nonchalant as if he was not just been insulted.

“Ang isang basura ay hindi karapat-dapat na makipag-usap sa akin.”

Binawi niya ang malamig niyang tingin at lumingon kay Catherine. “Sumama ka sa akin.”

Pagkatapos, naglakad siya patungo sa courtroom. Mabilis siyang sumunod sa likuran niya.

Ngumiti si Hadley kay James. “Magsalita ka kapag may pagkakataon ka pa.”

Ang kanyang ngiti ay nakalaan at magalang, ngunit ito ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni James. “Tita, magiging okay ba ako?”

Tiningnan siya ng masama ni Sally. “Huwag kang mag-alala, nilinis na ng Tito Jeffery mo ang lahat ng naiwang ebidensya. Nandito ka lang ngayon bilang saksi.”

“Mag-behave ka sa susunod kung duwag ka.” Isang buntong-hininga ang ibinigay ni Jeffrey. Sa totoo lang, hindi niya masyadong gusto si James ngunit nagustuhan ni Sally ang pamangkin na ito. Bukod dito, alam ni James kung paano pasayahin sila ng mga regalo paminsan-minsan.

“Huwag kang mag-alala, ginagamit lang ng batang ito ang kanyang malalakas na koneksyon para takutin ang mga tao. Wala akong narinig tungkol sa kanya sa Melbourne.”

Kumunot ang noo ni Rebecca. “Nakita ko na siya dati. Siya ay isang mabuting kaibigan ni Chase Harrison. Siya ang nag-utos na paalisin ako, Janet, at Cindy sa restaurant noong nakaraan. James, dapat bantayan mo ang bibig mo.”

“Ano? Kaibigan siya ni Chase Harrison?!” Natigilan nang husto si James ngunit hindi nagtagal ay nakabawi rin sa kanyang katinuan. “Ayos lang, tiyak na paparusahan siya ni Miles Clark sa pagharap niya sa kaso ni Catherine. Paano kung mayroon siyang Chase para i-back up siya? Ang lalaki mismo ay hindi miyembro ng pamilya Harrison.

Napaniwala si Rebecca. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay naglabas ng sobrang dominanteng aura na parang siya ang nasa tuktok ng food chain. Wala pa siyang nakitang katulad niya sa Melbourne.

Nang mawala siya sa kanyang pag-iisip, bumukas muli ang pinto ng elevator. This time, sabay na naglakad palabas ni Wesley at Ethan.

Galit na gigil na gigil si Ethan nang makita niya ang babae. “Rebecca, b*stard ka. Naging bulag ako para talagang nagtiwala sa iyo!”

“Mag-ingat ka sa bibig mo!” Saway ni Jeffery, “Ikaw ang gustong mag-take advantage sa anak ko. Nakakahiya. Tingnan mong mabuti ang iyong sarili ngayon. Hindi mo siya deserve.”

Biglang tumawa si Ethan habang nilingon niya ang mag-asawang Jones.

“Dati, ipinagmamalaki mo ang pagtingin mo sa aking paglaki at tinuring mo akong parang sarili mong anak. Akala ko totoo lahat. Siguradong si Rebecca ang kapanganakan mong anak. Pareho kayong tatlo.”

Nababalot sa mukha niya ang pagkainip. “Huwag mong laruin ang biktima. Nakipag-engage ka lang sa akin dahil ako ang successor sa Summit.”

“Ikaw…”

Makulimlim ang mukha ni Ethan. Maglalabas na sana siya ng masasakit na salita nang paalalahanan siya ni Wesley, “This is the courtroom. Hindi ito lugar para magtalo kayo.”

Wala siyang choice kundi tumahimik. Gayunpaman, habang naglalakad siya patungo sa silid ng hukuman kasama ang kanyang tiyuhin, hindi niya mapigilang sumulyap muli sa iba. “James, alam mo ba kung sino ang abogadong kumakatawan kay Cathy ngayon?”

Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. “Isang walang tao. Nagkita na tayo kanina,” malamig na ngiti niyang sagot.

“Ha, lahat kayo ay talagang walang kultura.” Naglakad na si Ethan papasok ng courtroom matapos silang asarin.

Si James at ang pamilyang Jones na naiwan ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon.

“Magiging maayos din. Si Catherine ay walang pera o koneksyon. Paano siya posibleng kumuha ng isang taong mas may kakayahan kaysa kay Mr. Stewart?” Sabi ni Jeffery bago inakay ang iba papasok sa courtroom.

Kailangang naroroon sila ngayon dahil sila ang mga saksi.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.