Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 137

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 137

Isang kilig ang dumaan kay Catherine. Palaging sinasabi ng mga tao na kahit na ang isang mabangis na tigre ay hindi kakainin ang mga anak nito, ngunit naramdaman niya na sina Sally at Jeffrey ay mas mabangis kaysa sa isang tigre.

“Parurusahan kayong dalawa!” galit na sigaw niya, “Isa ang bagay na cold at contempt ang pakikitungo mo sa akin noon pero hindi mo dapat ako itinayo. Nangangako akong maglalaan ako ng oras para sirain ang Summit!”

Sarcastic na tawa ni Rebecca. “Sa tingin mo ba marami ka pang oras na natitira? Sinabi ng abogado ng mga Clark na bibigyan ka ng sentensiya ng hindi bababa sa 20 taon. Mahal kong kapatid, mag-ingat ka sa bilangguan. Bibisita ako kapag may oras ako.”

“Mukhang sigurado kayong lahat na matatalo ako.” Napangisi si Catherine nang makita ang mga mukha na hindi makapaghintay na itapon siya sa bilangguan.

Mayabang na sagot ni James, “Masarap magkaroon ng pag-asa, pero baka may hindi mo maintindihan. Kinuha ng mga Clarks si Harry Stewart, ang pinakamahusay na abogado sa buong Melbourne, samantalang ikaw…”

Mabilis niyang sinulyapan si Hadley bago ngumisi. “Ha, sino ito? Nakahanap ka ba ng bagong graduate sa law school?”

Lumapit siya para sundutin ang dibdib ni Hadley. “Hoy pare, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Ang mga Clark! Huwag kang dumaan sa pintuan na iyon at sirain ang iyong kinabukasan. Ang payo ko sa iyo ay umalis ka sa lalong madaling panahon.”

Napataas ang isang kilay ni Hadley sa pagtataka. Sa katunayan, siya ay may kaunting babyface, kaya’t ang iba ay maaaring mapagkamalan na siya ay isang kamakailang nagtapos. Interesting.

Magiliw na mungkahi ni Rebecca, “Walang nangahas na kunin ang kaso ni Cathy. Malamang na wala ka pang alam dahil bago ka pa lang sa working society. Pero sinasabi namin ito para sa ikabubuti mo.”

“Para kanino?”

Isang boses na amoy ng kawalang-interes ang umalingawngaw sa hangin.

Alam ni Catherine kung kanino nagmamay-ari ang boses nang hindi na kailangang tumingin sa kanyang balikat. Ang mga sulok ng kanyang labi ay kumibot sa isang kurba. Bigla na lang siyang sabik na makita ang itsura ng mga ito nang makaharap sila sa korte mamaya.

Nalipat ang tingin nila Rebecca, Jeffery, at iba pa sa pinanggalingan ng boses.

Ilang segundo bago, bumukas ang mga pinto ng elevator at lumabas ang isang matangkad na silhouette.

Ang light grey na suit ng lalaki ay perpektong nagpatingkad sa kanyang malakas at matayog na katawan. Ang guwapo ngunit nakakatakot niyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Habang ang kanyang kalmado at tahimik na mga mata ay nagmamasid sa mga mukha sa kanyang harapan, ang iba ay hindi maiwasang bahagyang manginig.

Siya yun.

Nakilala ni Rebecca ang lalaki sa loob ng ilang segundo.

Siya ang lalaking nagpakita sa restaurant kasama si Chase noong nakaraan. Ito ang lalaking nag-utos sa mga tauhan na paalisin siya at ang kanyang mga kaibigan sa lugar.

Tiningnan siya ni Janet pagkatapos noon at nalaman niyang isa lang siyang abogado.

Siya ba ang abogadong humawak sa kaso ni Catherine?

“Hindi ko alam na ganoon ka ka-close sa mga taong ito.” Nabaling ang madilim na mga mata ni Shaun kay Hadley nang magsalita ito ng patago.

“Hinihila mo ang mga paa ko,” paliwanag ni Hadley na may magalang na ngiti, “Napagkamalan nila akong abogado ni Miss Jones at naisip nila na fresh graduate ako.”

“Ang iyong mukha… Sa katunayan, mukhang napakabata mo,” komento ni Shaun pagkatapos tumingin ng mabilis.

Ngumiti si Hadley at walang magawa.

Naiintindihan ni James ang nangyayari ngayon. Gayunpaman, dahil nakasanayan na niyang magkaroon ng suporta ni Jeffery sa Melbourne sa lahat ng oras na ito, nagkaroon siya ng isang mapagmataas na saloobin. Hindi mataas ang tingin niya kay Shaun.

“Naku, naiintindihan ko na. Attorney ka ni Catherine ha? Buntong-hininga, ang isang magandang lalaki na tulad mo ay hindi dapat magtrabaho bilang isang abogado. Humanap ka na lang ng sugar mommy and I’m sure you can live a better life than this.”

A hint of astonishment flashed across Hadley’s eyes. Well, the last person who dared to speak to Young Master Hill with that tone was long dead.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *