Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 136

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 136
Bagama’t dati nang karelasyon ni Catherine si Ethan at maganda ang pakikitungo sa kanya ng huli, hindi pa sila nakahiga sa kama—hindi pa banggitin ang pagmamasahe sa kanyang tiyan nang malumanay siya. ay nasa kanyang regla.

Talagang hindi niya inaasahan na gagawin ito ng dominanteng Shaun. Bukod dito, siya ay lubos na pasensya. Sa huli, siya pa ang nahihiya. “Sige, hindi na masyadong masakit…”

“Tumahimik ka at matulog ka na,” utos niya nang walang tigil ang kamay.

Hindi na siya naglakas-loob na magkomento pa. Hindi nagtagal, dahil nawala na ang sakit, nakatulog siya ng mahimbing.

Kinabukasan, alas-6 ng umaga, pinukaw niya ang kanyang pagtulog nang bumangon siya sa kama upang maghanda ng almusal.

“Saan ka pupunta?”

“Ituloy mo ang pagtulog. Magluluto ako ng almusal…”

“Hindi mo kailangang gawin iyon dahil masama ang pakiramdam mo.” Muli, hinila niya ito pabalik sa kanyang mga bisig. Muli niyang ipinatong ang palad niya sa tiyan niya out of instinct.

“Hindi na masakit.” Sinubukan niyang pigilan siya.

“Oh.” Pumikit siya ulit. Palihim niyang itinaas ang kanyang mga mata para pag-aralan ang gwapo nitong katangian. Kahit sinong babae ay hindi kayang labanan ang isang lalaki sa kanyang magarbong hitsura, lalo na kapag siya ay napakaamo.

Parang may kung anong kumakabog sa ilalim ng kanyang dibdib. Walang salita, tahimik niyang ibinaba muli ang ulo.

Dumating na rin ang araw.

Sa araw ng paglilitis, magkasamang nagpakita sa korte sina Catherine, Shaun, at Hadley.

Pagdating sa courthouse, biglang tumunog ang cell phone ni Shaun pagkababa nila ng sasakyan. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Old Madam.

“Hadley, dalhin mo siya sa courtroom. Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito.” Naglakad siya sa gilid pagkasabi nun.

Parehong pumasok sina Catherine at Hadley sa elevator.

Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa labas ng elevator sa sandaling lumabas sila—kabilang ang mag-asawang Jones, Rebecca, James, pati na rin si Miles Clark at ang kanyang abogado.

Lumapit si Miles kay Catherine, mukhang galit na galit. “Catherine Jones, i-enjoy mo ang iyong mga huling sandali. Matatapos ang buhay mo kapag natapos na ang kasong ito.”

Hindi siya nasaktan. Kung tutuusin, biktima rin si Miles. “Young Master Clark, maniwala ka man o hindi, wala akong kinalaman sa pangyayaring ito.”

“Walang kinalaman sa iyo?” Ngumisi siya. “Ikaw ang nag-abala sa akin tungkol sa proyektong ito at nangako kang magdidisenyo ng pinaka-natatanging hotel para sa akin. Ang lahat ay nahuhulog ngayon. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang nakinabang mo sa proyektong ito o kung sino pa ang nasuhulan mo, ngunit kailangan mong managot sa insidenteng ito.”

Tumaas ang boses niya habang nagsasalita. Ipinasa sa kanya ng kanyang ama ang proyekto ng Lublin Hotel, at nagbuhos siya ng malaking puhunan at pagsisikap dito upang mapasaya ang kanyang ama. Gayunpaman, nasunog ang apoy sa ilang palapag at siya ay pinagalitan ng husto ng kanyang ama dahil dito.

Bumuntong-hininga si Jeffrey bago humakbang. “Young Master Clark, kasalanan ko kung hindi ko naturuan ng mabuti ang anak ko. Hindi ko talaga dapat italaga sa kanya ang ganoong kalaking proyekto. Huwag mag-alala, aakohin ng Summit ang buong pananagutan para sa pinsalang idulot nito sa iyo sa pagkakataong ito. Babayaran kita at nangangako na gagamitin ko ang pinakamataas na kalidad ng mga materyales sa pagkakataong ito.”

“Sana ay tutuparin mo ang iyong salita. Kukunin ko ang isang pangkat ng mga propesyonal upang siyasatin ang pag-unlad sa huling yugto. Kung magkakaroon muli ng mali, ikaw ang ipapadala sa bilangguan, President Jones.” Hindi na mapakali si Miles na harapin ang mga Jones. Umalis siya kasama ang kanyang abogado pagkatapos sabihin iyon.

Nagbago ang mukha ni Jeffrey nang umalis si Miles. “Cathy, binigo mo talaga ako.”

“President Jones, oras na para umalis sa karakter na ginagampanan mo.” Halos malaglag si Catherine sa hawakan sa narinig. “Si James ay malinaw na ang tao sa likod ng gulo na ito. Hindi mo kailangang magustuhan ako ngunit ako ang iyong anak na kapanganakan. Mas mababa ba ako sa isang pamangkin na hindi ka kadugo?”

Isang masalimuot na emosyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Agad namang pumasok si Sally. “Anong kalokohan ang sinasabi mo? inosente si James. Hindi mo lang sinisira ang reputasyon ni Summit pero sinusubukan mo ring i-frame ang pinsan mo ngayon? Paano ka naging malupit?”

“Nanay, ako ang iyong anak!” Histeryosong sigaw ni Catherine. Tao lang siya kahit gaano pa siya katigas. “Alam mo bang sinuhulan ni James ang mga preso sa loob para kitilin ang buhay ko?”

“Hoy, tigilan mo na ang kalokohan mo.” Sumigaw si James, “Ang paninirang-puri ay isang krimen. May proof ka ba?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *