Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 133

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 133
Nainis, nakipagtalo si Catherine, “Alam kong villa mo ito, kaya pagmamay-ari mo ang lahat ng kama. Pero dahil pumayag akong lumipat, dapat bigyan mo rin ako ng personal space. Ang bastos mo talagang pumasok sa kwarto ko ng hindi man lang kumakatok.”

Tumingin sa kanya si Shaun pababa at habang kumikibot ang mga labi nito sa isang mapanuksong ngiti. “You’re sleeping in my bed in my bedroom yet you have the cheek to complain na hindi kita binibigyan ng personal space? Saglit ka lang nawala pero tiyak na tumaas ang iyong kumpiyansa sa sarili.”

Nagulat siya sa narinig at sa wakas ay natauhan na siya. “Teka lang, sinasabi mong ito ang kwarto mo?”

“I-drop ito sa pagkukunwari.” Siya inched pasulong sa kanyang matangkad na pigura, at siya ay katutubo nahulog pabalik sa kama. Nilagay niya ang dalawang palad sa magkabilang gilid ng tenga niya.

Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanya. “Tiyak na mayroon kang ilang malalaking plano. Hindi ka ba sapat na kasiyahan sa pagtira namin sa iisang bahay? Kaya gusto mo ding makisalo sa iisang kama, ha?”

Natigilan siya sa katahimikan. Buong hapon ba siya natulog sa kwarto niya simula nang dumating siya?

May pumatay na kaya sa kanya?

“Hindi, wala akong ideya. Pinangunahan ako ni Aunty Linda dito.”

“Well, well, well, at ngayon sinisisi mo si Aunty Linda.” Hinawakan ni Shaun si Catherine sa baba bago ibinaba ang tingin. “Hindi ka ba scheming girl? Bagama’t hindi gaanong sexy ang iyong loungewear, isang magandang sorpresa na makita ang nakakapreskong hitsura na ito. Ang iyong mga taktika sa pang-aakit ay medyo makabago sa oras na ito.

“…”

Hindi siya nakaimik.

Hindi iyon ang kanyang intensyon. Nakasuot lang siya ng loungewear na binili niya sa kalye sa murang halaga.

“ako…”

“Alam kong gusto mo talaga akong makasama, pero tingnan mo ang oras. Hindi pa nga madilim ang gabi.” Hinawakan niya ito sa mga pulso habang dahan-dahang lumapit.

Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa ilalim ng kanyang balat. “I swear to God na nakapasok lang ako dito dahil pinapasok ako ni Aunty Linda.”

“Sinusubukan mo pa ring makipagtalo, ha?” pang-aasar niya, bago dahan-dahang may inilabas sa bulsa. “Sabihin mo sa akin na hindi mo sinasadyang inihanda ito.”

Namula ang kanyang mga pisngi sa kulay ng hinog na kamatis habang nakatitig sa maliit na kahon na iyon. Good gracious, binigyan siya ni Freya bago siya umalis. Paano niya ito nahanap?

Ngayon ay wala na siyang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang pagiging inosente.

“Gusto ko ang isang honest na babae. Okay lang na magpanggap paminsan-minsan ngunit ang pagiging sobrang bongga ay tiyak na turn-off.” Nagdilim ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang magandang mukha nito. Ibinaba niya ang kanyang ulo para halikan ang kanyang napakasarap na labi.

Nataranta, buong lakas niyang itinulak ang dibdib nito. “Tama ka, ang sama ko at hindi ako masyadong nag-isip. Bumaba muna tayo para kumain. Naplano ko na ang menu at marami akong ideya.”

Natigilan siya sa mga kinikilos niya. Kumakalam ang sikmura niya sa pag-iisip sa ihahanda niyang pagkain. “Sige, ituloy natin ito ngayong gabi.”

Unti-unti itong bumangon at ibinato sa kanya ang kahon. Ang sulok ng kanyang mga labi ay kumibot sa isang mapanuksong ngiti. “Tanggalin mo ‘yan, tanga.”

Nakatingin siya sa kahon ng blangko. Nang sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan nito, ang kahihiyang bumalot sa kanya ay nagtulak sa kanya na maglaho na lamang sa hangin.

Pagkababa, dumiretso si Catherine sa kusina.

Lumapit si Tita Linda para tulungan siyang pumili ng mga sariwang sangkap. Hindi naiwasang magtanong ng huli, “Tita Linda, bakit mo ako dinala sa kwarto ni Shaun kaninang hapon?”

Natigilan ang matandang babae. “Hindi ba kayo mag-asawa? Nakita ko yung marriage certificate mo habang naglilinis ng bahay kanina.”

Mga salitang bumara sa lalamunan ni Catherine. “Actually, kami na…”

“Nakipagtalo?” putol ni Aunty Linda, “Naranasan ko na rin ito. Hindi ka ba nagtagal? Isaalang-alang ang pag-atras ngayon na sa wakas ay nakauwi ka na. Ang mag-asawa ay hindi dapat matulog sa magkahiwalay na silid o ang relasyon ay mawawalan ng hilig.

“Ang bahay ay hindi isang tahanan kung wala ang babaeng may-ari nito. Napakatahimik ng bahay noong una akong tumulong ilang araw na ang nakakaraan. Si Mr. Hill ay aalis ng maaga at umuuwi ng gabi tuwing gabi. Tingnan mo, nagbago ang mga bagay mula nang bumalik ka. Ito ang unang beses na nakauwi siya ng ganito kaaga.

“Bilisan mo, magka-baby ka na. Masaya akong magiging babysitter.”

“…”

Walang magawa, tumahimik si Catherine habang si Aunty Linda ay lumalayo pa sa topic.

Ngayong gabi, naghanda siya ng five-course meal para kay Shaun.

Agad na umayos ang kanyang kalooban nang makita ang lahat ng paborito niyang pagkain na nakalatag sa mesa. Naalala pa ng babaeng ito ang mga paborito niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.