Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 132

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 132
Dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Shaun sa villa bandang 5 pm

Nagulat si Tita Linda nang makita siyang maagang umuwi.

Bagama’t bagong lipat lang ang lalaki kanina, maaga siyang umaalis at araw-araw na late umuuwi. At saka, palagi siyang nakakakain ng tatlong beses sa ibang lugar. Para bang ang bahay na ito ay tinutuluyan lang niya.

“Young Master Hill, ako… wala akong ideya na babalik ka sa ganitong oras. Hindi ako naghanda ng hapunan.”

“Ayos lang, hindi mo na kailangan.” Alam niyang mas maaga siyang nakauwi kaysa karaniwan. Well, masyado siyang na-distract sa trabaho pagkaalis ni Catherine sa opisina.

Marahil ay maaga siyang umalis sa trabaho dahil hindi niya maiwasang isipin ang mga pagkain na ihahanda nito para sa kanya.

Gayunpaman, halos tatlong minuto na ang nakalipas mula nang makatapak siya sa bahay ngunit wala pa rin ang babae para salubungin siya.

“Nasaan siya? Labas?”

Inilibot niya ang paligid sa lugar na may malalim na pagsimangot.

Bahagyang nagulat si Tita Linda. “Hindi na siya bumababa simula nang pumasok siya sa kwarto mo. I guess tulog na siya.”

Nagtaas siya ng kilay na nagtataka. Sa kwarto niya?

Well, what a bold woman she was sleep in his room pagdating pa lang niya. Ganoon ba talaga siya kainip na akitin siya sa kama?

How inappropriate of her. Bagama’t napagdesisyunan niyang maging babae siya, hindi siya pumayag na magsama sila sa iisang kwarto.

Hindi nasiyahan, umakyat si Shaun sa kanyang kwarto. Naiwang nakaawang ang pinto, kaya naman walang pagdadalawang isip siyang pumasok.

Habang nilalampasan ang kanyang bagahe na naiwang nakabukas sa sahig, nahagip ng kanyang mata ang isang bagay na nakatago sa mga tambak na damit.

Kumibot ang gilid ng labi niya sa mapaglarong ngiti habang pinupulot iyon. Mukhang handa na siya.

Matapos ilagay ang gamit, naglakad siya papunta sa kama para panoorin ang babaeng natutulog dito. Ang mahaba niyang itim na buhok ay nakakalat sa kanyang unan. Ang maliliit na pisnging iyon ay may kulay rosas na kulay mula sa kaaya-ayang pag-idlip sa hapon.

Medyo mainit ang silid, kaya’t hinila na lamang niya ang kumot hanggang sa kanyang dibdib, inilantad ang kanyang magandang neckline at seksing clavicle.

Ang isang paa niya ay nakasabit sa kama, nakabitin sa hangin.

Ang vibe sa kwarto ay siguradong mas kaaya-aya sa presensya ng isang babae.

Ang sama ng loob sa kanyang puso ay agad na naglaho, napalitan ng isang misteryosong intensyon na lumabas sa kaibuturan ng kanyang mga mata.

Si Catherine ay nasa malalim na pagkakatulog. Bigla niyang naramdaman na parang may dumampi sa labi niya.

Hindi ito masakit, ngunit tiyak na nakakagambala.

Sinubukan niyang itulak palayo ang bagay ngunit hindi ito nagtagumpay. Naiwan na walang alternatibo, mahina niyang binuksan ang kanyang mga mata.

Ang unang pumasok sa kanyang paningin ay ang makapal na pilik-mata ng lalaki. Bahagya silang ibinaba na para bang nagpapakasasa ang lalaki sa isang masarap.

Sa sumunod na sandali ay tumaas ang pilikmata ng lalaki. Sinalubong ng mga mata niya ang mga madilim na estudyanteng iyon. Mukhang may nagniningas na bagay sa ilalim.

Maghintay…

Bakit nandito si Shaun?

She quivered subconsciously bago siya itulak ng mariin.

Halos malaglag siya sa kama dahil sa hindi inaasahang pagtulak. Matapos makatayo, umungol siya sa malalim na boses. “Catherine Jones, humihingi ka ng kamatayan.”

“Kasalanan mo ang biglang umakyat sa kama ko.” Galit na galit siya dahil sinisigawan siya.

Seryoso? Lumapit siya sa kanyang kama pagdating sa bahay. Kinuha ba niya talaga siya para sa mga hamak na babae?

“Ang iyong kama?” Ngumisi siya dahil sa galit. “Tingnan mo yung kumpiyansa. Bakit biglang naging iyo ang higaan ko?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *