Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 131

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 131
“Tumayo ka diyan.” Inihagis ni Shaun ang isang bungkos ng mga susi at isang card sa mesa. “Lumipat na ako sa Riverside Mansion. Ito ang mga susi sa pangunahing gate ng villa. Yan ang card na ginamit mo noon para panggastos sa mga gastusin sa bahay.”

Nagulat ito kay Catherine. “Bakit bigla kang gumalaw?”

“May tatlong kuting na si Fudge ngayon at hindi sapat ang lawak ng dating lugar. Kailangan nila ng hardin para magpaaraw,” mataray niyang sagot.

“…”

Hindi siya nakaimik. Bakit hindi siya pusa sa halip? Sobrang nakakapagod maging tao.

Ang isang pusa ay hindi kailangang magluto at nasiyahan sa pribilehiyong manatili sa isang inayos na marangyang villa.

“Wag kang magselos. Manatili ka sa tabi ko nang tapat at mabubuhay ka rin ng ganyan.” Bahagyang kinagat ng lalaki ang manipis niyang labi. Hangga’t tumigil siya sa pakikialam sa ibang mga lalaki at kumilos nang maayos sa paligid niya, maaari niyang hayaan siyang maging Mrs. Hill magpakailanman.

Anyhow, kailangan niyang mag-asawang muli kung sakaling maghiwalay sila. Masyadong mahirap para sa kanya iyon.

“Oh.” She pouted softly. Ayaw niyang maging personal chef niya habang-buhay. Ang kanyang layunin ay patuloy na kumita ng pera upang mabayaran niya ang 400 milyong dolyar na utang sa lalong madaling panahon. “Lilipat ako pagkalipas ng dalawang araw.”

“Hindi, gawin mo na agad. Gusto kitang makita doon pag-uwi ko mamaya.” Kumunot ang noo niya. “Mahirap ang kaso mo. Baka matalo ako kapag hindi ako kakain at nakakatulog ng maayos.”

“Um… Oo naman. Lilipat na ako kaagad.” She tried her best to force a smile.

Pagkatapos umalis sa Jennings Solicitors, bumalik si Catherine sa kinaroroonan ni Freya para i-pack ang kanyang mga gamit.

Sabay din silang nag-lunch. Bago tuluyang umalis, inilagay ni Freya ang isang maliit na kahon sa kanyang kamay habang nakangiti ng pilyo. “Tandaan mong protektahan ang iyong sarili. Huwag kang magbubuntis.”

Itinapon ni Catherine ang bagay na parang isang piraso ng nasusunog na karbon. Kulay hinog na kamatis ang kanyang mga pisngi. “Itigil mo na ang pagiging tanga.”

“Well, naisipan kong gamitin ito sa sarili ko. Dumating si Patrick upang manatili nang gabing iyon. Akala ko may mangyayari noon pero bigla na lang siyang umalis.” Nagkibit balikat si Freya. “Hindi mo kailangang gamitin ito, ngunit huwag mong sisihin sa hindi mo ako babala kapag nabuntis ka.”

Sa pag-iisip, kinuha ni Catherine ang kahon at inilagay sa loob ng kanyang bagahe.

Baka gusto ni Shaun na gawin iyon sa kanya? Kung sakali.

Hindi nagtagal, nakarating siya sa Riverside Mansion.

Lumipat siya sa isang double-story palace-style mansion. Ang hardin ay napakalaking may maraming espasyo upang tumakbo.

Nang matuklasan ang pagdating ni Catherine, agad na tumakbo si Fudge kasama ang tatlong kuting.

Kinuha niya ang isa sa mga kuting na may purong puting balahibo. Paano kaibig-ibig!

“Miss Jones? Ako si Aunty Linda, ang kasambahay.” Lumapit ang isang babaeng nasa mid-50s para magpakilala.

Bakas sa mukha ni Catherine ang pagtataka ngunit agad ding napalitan ng ngiti. Ang isang mansyon na ganito kalaki ay tiyak na mangangailangan ng isang kasambahay. Kung hahawakan niya ang lahat dito, tiyak na magiging kupas na siyang matandang babae sa loob ng wala pang tatlong taon.

“Hayaan mong ituro kita sa iyong silid.” Inakay siya ni Tita Linda sa itaas ng isa sa mga silid. “Ito ang iyong kwarto.”

“Oh, tama. Salamat.”

Nagulat siya. Maluwag ang kwartong ito na parang master bedroom, not to mention na sobrang linis at ayos na kahit ang bedsheets ay inalagaan. Ito ay mas maluho kaysa sa lugar sa Jadeite Bay.

Sabi ni Tita Linda, “Nandoon na ang mga tuwalya at toothbrush. Sabihan mo ako kung may kailangan ka pa.”

Pagkaalis ng babae, sinimulan niyang ilabas ang kanyang mga skincare products at inilapag sa mesa. Napansin din niya ang isang hairdryer sa loob ng drawer.

Lihim siyang nagpasalamat kay Tita Linda sa kanyang pagiging maalalahanin. Plano niyang iligpit ang kanyang mga damit, ngunit ang silid ay may mainit na sahig at ang kapaligiran ay mainit at komportable.

Taglamig noon sa labas ngunit parang katapusan na ng tagsibol dito. Nakaramdam siya ng antok bigla.

Dahil gabi na, nagpalit siya ng manipis na loungewear at yumakap sa ilalim ng duvet. Isang pamilyar na amoy ang bumalot sa kanya.

Napakakomportable ng kutson, hindi banggitin ang malambot at masikip na duvet. Bukod dito, ang kaso ay gumugulo sa kanya nitong mga nakaraang araw na hindi siya makatulog ng maayos sa gabi. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-alala pa. Ilang minuto lang ay nablangko ang isip niya at nakatulog siya ng mahimbing.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *