Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 130

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 130
“Sayang ang damit na suot mo kung pakakawalan kita ngayon.” Unti-unting nagdilim ang mga mata ni Shaun habang inilagay ang kanang kamay sa likod ng leeg ni Catherine at humarap sa kanya para makipag-lock ng mga labi sa kanya.

Ito ang pakiramdam na kanina pa niya ginugunita pagkatapos ng kanilang halikan sa restaurant noong nakaraan.

Nagtaka siya kung ano ang inilapat nito sa mga labi niya dahil kakaiba ang lasa nito.

Siya ay naguguluhan. Kung talagang hinamak niya ito, bakit niya ito hinalikan?

Nagkasalungat ang kanyang mga salita at kilos.

Gayunpaman, hindi nangahas si Catherine na ipagpalagay na si Shaun ay romantikong interesado sa kanya. Marahil ay binibigyang-kasiyahan lamang niya ang kanyang mga hangarin bilang isang lalaki.

Sa umpisa, nakakapagpalamig pa siya ng ulo, pero sa loob ng ilang segundo, nawala na siya sa sarili sa halik. Lalo na dahil sa sariwang amoy na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi niya namamalayan na ikinapit niya ang braso sa leeg nito.

“Rin, matagal na.”

Biglang itinulak ang pinto ng opisina at patakbong pumasok si Chase sa loob. Nanlaki ang mga mata niya sa nakitang nasa harapan niya.

Nanginig si Catherine at likas na itinulak ang lalaki palayo. Namumula ang pisngi niya sa kahihiyan nang tumayo siya mula sa kandungan niya.

Tinted ang mukha ni Shaun ng kakaibang kulay rosas. Sa kabila nito, ang kanyang mga mata sa sandaling iyon ay nagngangalit na parang galit na galit na leon.

“Um… Sorry. Wala akong nakita.”

Dahil sa gulat ay agad na lumabas ng kwarto si Chase at sinara ang pinto sa likuran niya.

Hindi siya dapat naging maingay. Ito ay higit sa lahat dahil siya ay natatakot na si Shaun ay makipag-away muli kay Catherine, dahil sa kanyang mahinang ugali, kaya siya ay lumapit na may magandang intensyon. Sinong mag-aasahan… Ha!

Well, siguradong minamaliit niya ang dati niyang kaibigan.

Sa loob ng opisina.
Ibinaba ni Catherine ang tingin sa lupa at ginulo ang buhok sa frustration. Siya ay lubos na napahiya.

Nainis si Shaun dahil naabala siya ngunit natuwa nang makita ang kaibig-ibig na batang babae na kumikilos na mahiyain.

“Halika dito.” Sumenyas ulit ito sa kanya tulad kanina.

Gayunpaman, hindi siya nangahas na humakbang sa pagkakataong ito. “Huwag mong gawin iyan. Sitter lang ako.”

“Isang sitter?” Natawa ang lalaki sa kanyang kalokohan. Tumayo siya at naglakad papunta sa babae. Dahan-dahang dumampi ang mga daliri nito sa mapupulang labi nito. “Sisiguraduhin ko ang mga sitter kung maling kumilos sila tulad mo.”

Ang kanyang mukha ay nakasulat sa ibabaw ng pagkalito. Inilibot niya ang kanyang mga mata.

Naalala niya ang pagiging palabiro nito, pero bakit ang bagal niya nitong mga nakaraang araw? Napakaraming pahiwatig na ang binitawan niya.

“Tandaan mo, ikaw ang aking babae simula ngayon,” naiinip niyang sabi. She must be over the moon now that her dream came true.

Isang kilig ang dumaan sa kanya. Oh goodness, hindi niya ginusto ito.

“Pero sa tingin mo hindi ako karapat dapat sayo. Nagrereklamo ka na isa akong mura at maduming babae.”

“Tumahimik ka.” Galit na galit siya. Hinihiling ba niya na insultuhin siya?

“Tama ka, iyon ang iniisip ko, ngunit ang isang lalaki ay may kanyang mga pagnanasa. Sa palagay mo, sapat na ba ang pagiging inosenteng sitter para mabayaran ang 400 milyong dolyar na utang? Hindi ka ganoon kahalaga.”

“…”

Hindi siya nakaimik. Okay, halatang hindi siya interesado sa kanya sa romantikong paraan.

Natawa siya sa sarili niya sa loob. How silly of her to feel touched when he said he protect her kanina.

“Dapat na akong umalis ngayon.”

Tutal, lumaki siya bilang isang binibini. Napakahirap para sa kanya na tanggapin na ito ang kanyang buhay sa ngayon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.