Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 129

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 129
Ngumisi si Shaun. “Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pumasok ka doon para initin ang pagkain.”

“Oo naman.” Ang mga mata ni Catherine ay kumikinang sa kinang habang siya ay tumakbo papunta sa pantry.

May available na microwave. Wala pang tatlong minuto ay pinainit niya ang pagkain.

Inilagay niya ito sa harap ng lalaki. Iyon ang paborito niyang inihaw na baboy.

Napasulyap siya dito at agad na naramdaman ang pagkurot ng tiyan niya. Mula nang umalis siya, hindi na siya nasiyahan sa masarap na lutong bahay.

Sa loob ng ilang minuto, nilamon niya ang buong ulam, walang naiwan sa lunchbox.

Napabuntong hininga siya sa pagkamangha sa gilid. Ito ang lalaking nagsabing hindi na siya interesado sa luto niya!

Napakasinungaling ng mga lalaki.

“What are you staring at?” Shaun caught a glimpse of her staring and a hint of embarrassment flashed across his handsome face.

“No, um… I’m just happy to see you enjoying my food again,” Catherine said half-jokingly. Then, she noticed the man casually picking up the documents on the side as if ready to resume working.

She was impatient though, trying her best to remove her coat casually.

Naturally, he noticed that. However, he did not expect to see her in a floral dress beneath the coat. The tight-fitting style perfectly illustrated her curvy figure.

“You’re trying to seduce me now?” He sounded sarcastic but was secretly pleased. As expected, she was still interested in him romantically.

Dahil sa kahihiyan, hiniling niyang mawala siya sa hangin sa mismong sandaling ito ngunit matigas pa rin siyang tumutol, “Hindi naman. Ang heater sa iyong opisina ay gumagana nang maayos. Ah, umiinit talaga dito.”

“Kung gayon, bakit hindi mo alisin… lahat?” sabi niya sabay taas ng kilay.

Ang kanyang magandang mukha ay nanlamig ng ilang segundo. Pagkatapos, tahimik niyang isinuot muli ang coat. Forget it, she gave up trying to seduce him dahil mas lalo lang siyang mapapahiya nito.

“Halika dito.” Iminuwestra niya ang kanyang kamay.

Naglakad siya palapit sa kanya na may pilit na ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha.

Hinawakan siya ng lalaki sa pulso at hinila papasok para mapaupo siya sa kandungan niya.

Masyadong mabilis ang lahat. Habang nakabaon siya sa sariwang amoy na ibinuga niya, nanginginig ang buong katawan niya na parang tinamaan ng kidlat. Pulang pula ang mukha niya sa loob ng ilang segundo.

Oh goodness, bagama’t nagkaroon siya ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya noon, ito ang unang pagkakataon na nakaupo siya sa kandungan nito. Ang eksenang ito ay parang isang batang mag-asawang labis na nagmamahalan.

Natuwa si Shaun nang mapansin na namumula na ang tenga ng babae. Nakakahiya ang hangal na bagay na ito.

“Pirmahan mo.” Kinuha niya sa drawer ang dokumentong matagal nang na-draft. “Manatili ka sa tabi ko simula ngayon. Poprotektahan kita.”

Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang mga salitang iyon.

Katulad din siya ng ibang babae. Lalo na pagkatapos na paulit-ulit na masaktan ng mga taong pinakamalapit sa kanya, palagi siyang nakaramdam ng kawalan ng magawa at takot.

Gayunpaman, tiyak na hindi niya inaasahan na marinig ang pangako nitong protektahan siya. Ang banayad na tono ng kanyang mga salita ay nagbigay din sa kanya ng kakaibang malabong pakiramdam sa kanyang puso.

“Wag mo masyadong isipin. Pinoprotektahan ko ang lahat sa paligid ko, kabilang ang isang alagang hayop.” Nang makita siyang natulala, hindi natural na sinabi ni Shaun.

Para kay Catherine, parang isang sampal ang sinabing iyon.

Well, siya ay tiyak na nag-o-overthink.

Matapos mabawi ang kanyang katinuan, kinuha niya ang panulat at pumirma sa ibaba ng dokumento.

“Mabuting babae.”

Hinawakan siya nito sa baba at inikot para wala siyang choice kung hindi titigan ang guwapong mukha nito. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. Halos maamoy niya ang hininga nito.

“Ako… Oras na para umalis ako.” Hindi na niya ito kayang tumagal pa.

“Iniisip na umalis?” Agad niya itong hinila palapit.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *