Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 126

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 126
“Tama. Si James Lennon ang may pananagutan niyan.” Mabilis na sulyap ni Shaun kay Catherine. “Ang patay na tao lang ang magtatago ng sikreto. Naiintindihan mo ba?”

Nagsimula siyang manginig habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Tiyak na nailabas ni James ang pinakamasama sa sangkatauhan. Pinsan niya iyon!

“Um… Posible bang baguhin ang mga kondisyon?”

Pansamantalang tanong niya pagkatapos makabawi sa katinuan.

Talagang ayaw niyang maging sitter niya muli. At saka, walang expiration date ang kontrata. Ito ay magiging isang mahabang paghihirap.

“Oo naman.” Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. “Ayon sa karaniwang presyo, ang aking legal na serbisyo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300 milyong dolyar bawat kaso. Ang iyong partikular na kaso ay medyo mahirap at nanganganib akong masaktan ang pinakamakapangyarihang pamilyang Clark sa Melbourne. Well, bibigyan kita ng 20% ​​discount. Iyon ay magiging 400 milyong dolyar.”

“400 milyong dolyar?” Nalaglag ang panga niya. “Maaari mo ring pagnakawan ang bangko.”

“Dapat talagang magpasalamat ka. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang nag-aalok sa akin ng higit sa 400 milyong dolyar upang harapin ang kanilang kaso?” Bumangon siya. “Nasasayo ang desisyon. Ngunit ang aking oras ay mahalaga.”

Nagsimula siyang maglakad patungo sa pintuan. Labis ang kanyang pagkabigo na hindi siya tinatawag ng babae.

Anong tanga. He was giving her the chance to stay with him pero hindi niya alam kung pahalagahan ito.

Aba, hihintayin na lang niya ang pagdating nito para magmamakaawa.

Inis na sinara niya ang pinto sa likod niya habang papaalis.

Bumalik si Freya makalipas ang 20 minuto.

Nakagawa siya ng konklusyon pagkatapos magtanong tungkol sa nangyari. “I think interesado din siya sayo. Bakit pa niya ilalagay ang mga malandi na kundisyon na ito at bawal kang lumabas kasama ng ibang lalaki? Siguradong nagseselos siya.”

Naramdaman ni Catherine na bumilis ang tibok ng puso niya. “Hindi naman siguro. Balak niya siguro akong itabi para maging free sitter at ayoko na ulit. Ang pamumuhay kasama siya noong nakaraan ay hindi maganda para sa aking kalusugang pangkaisipan.”

“Sige. Pero naniniwala ako na siya lang ang taong makakatulong sa iyo ngayon.”

Kasabay ng pag-ring ng cellphone ni Catherine. Si Wesley ang tumatawag sa kanya.

Kinuha niya ang tawag. Gusto niyang bisitahin siya sa ospital ngunit tinanggihan siya nito.

Tumawag din si Ethan pagkatapos nun. Tumanggi siyang sumagot.

Hindi nagtagal, natanggap niya ang legal na liham na ipinadala sa kanya ng pamilya Clark. Ang pagsubok ay itinakda para sa susunod na linggo.

Matapos makalabas sa ospital, naglibot siya sa lungsod upang humingi ng legal na tulong ngunit walang sinuman sa mga abogado ang nangahas na kunin ang kanyang kaso.

“Miss Jones, sa totoo lang, sinumang tumatanggap sa iyong kaso ay lantarang nagdedeklara ng digmaan sa pamilya Clark.”

“Miss Jones, walang magbabago kahit magmakaawa ka sa akin. Hindi ako mananalo sa kaso kahit harapin ko ang hamon.”

“…”

Papalapit na ang paglilitis. Sabik na sabik si Catherine na hindi siya makatulog ng maayos tuwing gabi.

Sa wakas, wala nang ibang alternatibo, tinawagan niya si Shaun.

Ang katulong niya ang tumatawag. “Miss Jones, Mr. Hill ay hindi libre sa ngayon. Matutulungan ba kita?”

“Ginoo. Sinabi ni Hill na haharapin niya ang kaso ko noong huling pagkakataon at gusto kong sabihin sa kanya na pipirma ako ng kontrata…”

Nakangiting sagot ni Hadley, “Sorry, pero huli na.”

“…”

Siya ay nawalan ng mga salita.

“Miss Jones, ang oras ni Mr. Hill ay napakahalaga. Ang ilang mga pagkakataon ay hindi naghihintay magpakailanman.”

Binaba niya ang tawag pagkatapos nito.

Lumingon siya para makita si Shaun, na ilang segundo lang ay nakikinig, humihigop sa kanyang kape na walang pakialam.

Kumibot ang mga sulok ng labi ni Hadley bago siya mahinang nagsabi, “Young Master Hill, nagawa ko na ang itinuro mo. Sigurado akong darating si Miss Jones para magmamakaawa sayo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.