Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 124

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 124
Ibig sabihin ba nito na sa loob-loob na pagtingin ni Shaun kay Catherine bilang isang babaeng umiiyak para sa kanya araw-araw?

Ganun na ba siya kabaliw sa pag-ibig sa kanya na gusto na lang niyang ipagluto siya ng tuluyan at maging asawa niya?

Lalong nataranta si Catherine na kanina pa gulat na gulat. Seryoso niyang iniisip kung may sama ng loob si Freya sa kanya.

Kung hindi iyon ang kaso, bakit siya niloko ni Freya na makipagkita kay Shaun noong una? Ngayong halos maalis na siya ni Catherine, ginawa siyang infatuated na babae ni Freya sa paningin niya.

Isinasaalang-alang na niligtas lang siya ni Shaun, hindi niya posibleng ilantad ang mga kasinungalingan ni Freya.

Sa kasong ito, kailangan ba niyang simulan muli ang isang mahirap na paglalakbay sa pag-arte?

“Huwag mo akong sisihin. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa ikaligtas mo. Kung ililigtas ka anumang oras mamaya, maaaring pinahirapan ka hanggang sa mamatay doon.”

Nakaawang nakasandal si Freya sa kanyang tenga, “Huwag na huwag mo akong ilantad sa harap ni Shaun, baka papatayin niya tayo. Isa siyang malaking abogado, kaya hindi namin siya kayang i-provoke. Higit pa rito, bagama’t na-bail out ka, hindi ibig sabihin na hindi ka na sasampahan ng kaso ng pamilya Clark. Kung gusto mong kumawala, si Shaun lang ang maaasahan mo.”

Halos himatayin si Catherine sa narinig.

At the end of the day, she still needed to ingratiate herself with Shaun?

Hindi niya malay na lapitan siya nang may lihim na motibo.

Sinabi ni Freya, “Well, walang sinuman sa Melbourne maliban kay Shaun ang makakatulong sa iyo. Kung wala siya, mahahatulan ka ng higit sa ilang taon. Pagmumultahin ka ng hanggang sampu-sampung milyong dolyar at higit sa sampung taon. Ang masama pa, maaari kang makatanggap ng sentensiya ng 20 hanggang 30 taon. Kung tutuusin, hindi mo nanaisin na magkaroon ng masamang reputasyon, di ba?”

Lumubog ang diwa ni Catherine. Naikuyom niya ang kanyang kamao dahil sa kawalan ng kasiyahan.

Sa katunayan, hindi siya karapat-dapat na dumanas ng paninira. Naramdaman niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente.

Dumating ang sasakyan sa ospital.

Matagal nang naghihintay ang doktor sa pintuan ng emergency room. Personal niyang dinala si Catherine sa kuwarto para magpa-medical check-up dito.

Hindi nagtagal, lumabas na ang resulta ng check-up. Nasa kamay ni Shaun ang ulat.

Mas malala pa ang mga sugat ni Catherine kaysa sa inaakala niya. Napaka-brutal ng taong nagbigay sa kanya ng mga pinsala. Ang kanyang mga sugat ay maaaring mukhang maliit, ngunit ang kanyang mga buto at organo ay nasugatan sa ilang lawak.

“Ginoo. Hill, bukod sa mga sugat na ito, ang mga panloob na bahagi ng katawan ni Miss Jones ay malubhang nasugatan din. Kung hindi niya sinimulang alagaan ang kanyang kalusugan, maaaring mahirapan siyang mabuntis mamaya.”

Sandaling natigilan si Shaun. Kasunod nito, naunawaan niya ang kanyang kalagayan.

Dalawang beses nang dumanas ng matinding sipon si Catherine. Kahit sinong ordinaryong lalaki ay hindi kayang tiisin, lalo na ang isang dalaga.

“Dapat alagaan mo siya pabalik sa kalusugan.” Kumunot ang noo ni Shaun. Bilang babae niya, paano siya magiging baog? Kailangan niyang…

Maghintay ka. Ano ang iniisip niya? Gaano man siya kamahal ng babae, hindi niya talaga naisip kung magkakaanak ba ito sa kanya.

Pagkaalis ng doktor, mabilis na ibinigay sa kanya ni Hadley ang impormasyong nakolekta niya.

“Young Master Hill, nagkaroon ng sunog sa hotel dahil ang pamangkin ng asawa ni Jeffery ay gumamit ng mga substandard na cable nang hindi nalalaman ni Summit. Alam talaga ng mga nasa Summit ang katotohanan, pero sinuhulan sila ni James. Kaya naman lahat ay pumipikit na lamang. Upang maprotektahan si James pagkatapos ng insidente, ginawa ng pamilya Jones si Miss Jones na isang scapegoat.”

Hindi makapaniwala si Shaun. “Para sa kanila, ang pamangkin ay mas mahalaga kaysa sa isang biological na anak, ha?”

“Siguro… Ayaw na ayaw nila sa anak na ito. Isa pa, magaling si James sa pag-please ng tao. Marami na siyang natamo sa lahat ng mga taon na ito at nag-alok ng maraming mahahalagang regalo kay Jeffery at sa kanyang asawa.”

Huminto sandali si Hadley at nagpatuloy, “Nang malaman na na-bail out si Miss Jones, nakahanap ang pamilya Clark ng isang abogado na magsasampa ng kaso laban sa kanya.”

“Sige nakuha ko.”

Kinuha ni Shaun ang mga dokumento at tinungo ang VIP ward.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.