Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 121

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 121
Nakatitig sa dibdib ng lalaki, natigilan si Freya. Hinaplos ng lalaki ang kanyang baba, ang nakakaakit nitong mga mata ay nagpapakita ng mapang-akit na ngiti. “Tsk, may pinapunta talaga kayong babae. She looks great, though.”

Nagdilim ang mukha ni Freya. Seryoso niyang iniisip kung maling lugar ang kanyang napuntahan.

Gayunpaman, narinig niya ang tunog ng mga taong naglalaro ng baraha sa loob ng silid. She then asked, “Hinahanap ko si Shaun. Nandito ba siya?”

Tulala, napalingon ang lalaki at tumingin sa kwarto, “May naghahanap sa iyo, Shaun. Kakaiba yun. Kailan ka nakipagrelasyon sa isang tao sa Perth?”

“Kaibigan ako ng asawa niya.” Itinulak ni Freya ang kamay na nakaharang sa pinto at tuwang-tuwa na pumasok sa kwarto.

May tatlong lalaki sa sala, at lahat sila ay may kahanga-hangang aura. Sabi ng isa sa mga lalaking may sigarilyong nakalawit sa bibig, “Rodney, hiniling ko lang na buksan mo ang pinto. Bakit mo siya pinapasok?”

“Hindi mo ako masisisi.” Umupo si Rodney Snow sa isang bakanteng upuan. Kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan, saka masiglang tumingin kay Freya.

Si Shaun, nakaupo sa upuan ng karangalan, ay sinulyapan si Freya habang hawak ang kanyang mga baraha. Inihagis niya ang isang card sa mesa.

“Itapon mo siya.”

“Sandali lang.” Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Freya si Shaun. “Si Catherine ay niloko ng kanyang mga magulang at ngayon ay nasa istasyon ng pulisya. Ikaw lang ang taong makapagliligtas sa kanya ngayon. Sinabi ng pulisya na ang kaso ay isasara sa loob ng tatlong araw, at siya ay masentensiyahan na.”

“None of my business,” walang pakialam na sinabi ni Shaun ang apat na salitang ito.

“Pero asawa mo siya.”

Biglang pinulupot ni Shaun ang kanyang mga labi. “Nagkakamali ka. Siya ang kasintahan ni Wesley, at ang buhay niya ay walang kinalaman sa akin. Magwala.”

Ang pagbanggit sa walang puso, hamak na babaeng iyon ay sumira sa kanyang kalooban.

“Tama na. Hiniling ni Shaun na mawala ka. Bilisan mo at umalis ka na.”

Kinaladkad siya ni Rodney na kanina lang pinapasok sa pintuan.

Alam na ito ang tanging pagkakataon, hinawakan ni Freya ang threshold, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag bitawan.

“Hindi. Si Cathy ay hindi pa nakipagrelasyon kay Wesley. Sinadya iyon ni Wesley sa harap ng mga reporter noong isang araw. Ikaw ang mahal ni Cathy. Ikaw lang ang taong may puwang sa puso niya. Simula nung nakilala ka niya, nahulog na siya sayo. Bagama’t kasama niya ako nitong mga araw, ikaw lang ang iniisip niya. Araw-araw siyang umiiyak.”

Sa wakas ay naningkit ang mga mata ni Shaun. Inihagis niya ang mga card at pagkatapos ay sumandal patalikod. “Bitawan mo siya. Ituloy mo ang sinasabi mo.”

Naningkit ang mga mata ni Freya nang makita ang pag-asa. Mabilis niyang idinagdag, “Sinabi sa akin ni Cathy na mula nang iligtas mo siya mula kay Zayn, nagsimula siyang mabaliw sa iyo. Gusto lang niyang maging babae ka. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, hindi mo siya pinansin. Pakiramdam niya ay pagod at miserable siya, kaya pinili niyang iwan ka.

“Sabi niya, masakit talaga sa kanya na hindi mo siya mahal pabalik. Lalo siyang nasasaktan kapag hinamak mo siya. Una niyang binalak na sumama sa akin nang ipanganak ng iyong pusa ang kanyang mga sanggol noong isang araw. Sa sandaling malaman niya ang tungkol dito, iniwan niya ako at pumunta sa iyong lugar sa halip. Sinabi niya na syota mo si Fudge, kaya kapag may nangyari kay Fudge, masasaktan ka.”

Nagsalubong ang nakakaakit na mga kilay ni Shaun sa kabila ng kanyang sarili. “Talaga? Pero hindi ganoon ang ugali niya nang dumating siya noong araw na iyon.”

“Siyempre, hindi niya diretsong ipahayag ang kanyang nararamdaman.” Bakas sa mukha ni Freya ang pagkabalisa. “Gusto ka niyang ipagluto habambuhay at hindi lang pansamantala. Gusto niyang maging asawa mo at hindi ang sitter mo. Hindi mo talaga maintindihan ang mga babae.”

Emosyonal na kumaway si Freya kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mukha.

Natigilan si Shaun, hindi mapigilan ang tibok ng puso niya.

Ito ba talaga ang nasa isip ng hamak na babae?

Nagpatuloy si Freya sa pagpapaganda ng kwento. “Ginoo. Hill, sa tingin mo ba ay kasing-akit mo si Wesley? Nailigtas na ba siya ni Wesley? Pag-isipan mo. Paano kaya siya mahuhulog kay Wesley at hindi sa iyo? Bulag ba siya?

“Sinabi niya na kahit na hindi mo siya mahal at pareho kayong hindi maaaring magkasama, walang makakapigil sa kanya na mahalin ka.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.