Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 119

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 119
Nadurog ang puso ni Freya. Sa katunayan, ang pamilya Clark ay isa sa napakakaunting makapangyarihang pamilya sa Melbourne. Sinaktan ni Cathy ang pamilya Clark.

“So… Ano ang magagawa natin?”

“I’ve… informed my uncle to come here.” Bakas sa mukha ni Ethan ang pagkabalisa at kawalan ng magawa. Bagama’t si Wesley ay kasalukuyang kanyang karibal sa pag-ibig, wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa kanya upang mailigtas si Catherine.

“Malawak ang network ng tiyuhin ko. Baka may paraan siya palabas.”

“Ah sige.” Narinig ni Freya mula kay Catherine na interesado si Wesley sa kanya. Oo naman, kinailangan ni Ethan na umasa sa kanyang tiyuhin sa mga kritikal na sandali tulad nito.

Habang nakatingin si Freya kay Ethan, ang mga mata nito ay lalong napuno ng disgusto. Hindi niya maiwasang kutyain siya. “Pagkatapos mong itapon ng iyong mapapangasawa, sa wakas ay alam mo na kung sino ang pinakamahusay na gumamot sa iyo. Hindi ka na nakakahiya kay Catherine, ha?”

“Noon, kasalanan ko. Ako ay bulag.”

Ngumuso si Freya. “Nakakatakot talaga ang kapaligiran sa detention center. Mula nang makulong si Cathy sa lumang asyenda, na-trauma na siya sa karanasan. Kailangan natin siyang ilabas ngayong gabi.”

Natigilan si Ethan. “Anong nangyari sa lumang mansyon? Hindi ba siya inihain doon ng masasarap na pagkain at inumin?”

“May problema ba sa iyo? Hindi mo ba nakita ang medical certificate na ibinahagi online? Siya ay labis na inabuso doon, at siya ay muntik nang mawalan ng buhay.”

Tinitigan ni Freya si Ethan na parang may kapansanan sa pag-iisip.

“Naka-lock siya doon sa loob ng tatlong araw na nakasara ang lahat ng bintana at pinto. Kahit isang sinag ng liwanag ay hindi makasisilaw. Ang bigas niya ay lipas na. Wala siyang kumot at damit. Walang kuryente at tubig. Ni hindi niya makontak ang sinuman sa labas at muntik na siyang mamatay sa manor. Buti na lang… Buti na lang, nagawa naming iligtas siya. Pagdating niya sa ospital, halos patay na siya.”

Marahas na nanginig ang katawan ni Ethan.

Bumisita siya sa bahay ng pamilya Jones upang magtanong tungkol dito, ngunit hindi iyon ang sinabi sa kanya.

Ngayon nang maalala niya ang mga mukha nina Jeffery, Sally, at Rebecca, hindi niya maiwasang kiligin.

Hindi niya maisip kung gaano kasama ang kanilang balak na patayin ang kanilang biyolohikal na anak na babae at kapatid na babae. Nakakatakot talaga sila.

Hindi nakapagtataka na kinasusuklaman ni Catherine si Ethan. Masyadong tanga si Ethan at hindi niya makita ang pangyayari. Sa puntong iyon, walang alinlangan na si Catherine ay nasa ganap na kawalan ng pag-asa.

Maya-maya, dumating si Wesley matapos sumugod.

“Tito Wesley, kailangan mong iligtas si Cathy,” pagmamakaawa ni Ethan na namamaga ang mga mata. “Inosente siya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya.”

“Ililigtas ko man siya o hindi ay walang kinalaman sa iyo. Siya ang aking manliligaw, at tiyak na gagawin ko ang lahat para iligtas siya.”

Habang nagsasalita si Wesley, malungkot siyang umakyat kasama ang isang abogado. Makalipas ang kalahating oras, bumaba siya na may pagtatampo.

“Hindi ko siya mapiyansa.”

“Ano? Kahit na hindi mo nagawa iyon?” Nagsimulang mag-panic si Freya. Sa pag-iisip, nagtanong siya, “Maaari ba akong humingi ng tulong sa pamilya Harrison?”

Si Freya ay may numero ni Chase, ngunit sina Catherine at Shaun ay kasalukuyang hindi maganda. Hindi alam kung papayag si Chase na tulungan siya.

“Hindi uubra. Balita ko galit na galit ang pamilya Clark this time. Ang interbensyon ng pamilya Harrison sa usapin ay nangangahulugang lalaban sila sa pamilya Clark, kaya imposibleng gawin nila ito.”

Sumakit ang ulo ni Wesley. Nakaisip siya ng lahat ng posibleng solusyon sa pagpunta niya rito.

“Kaya wala akong magagawa maliban sa panoorin si Catherine na patuloy na nakakulong hanggang sa ipataw ang hatol.” Naging hindi mapalagay si Freya. “Hindi lang ito tungkol sa pagkakakulong ng ilang taon. Baka masira ang buhay niya.”

“Talaga, Tiyo Wesley. Subukan mong humanap ng paraan palabas.” Sa maputlang mukha, ibinaling ni Ethan ang tingin kay Wesley.

Nagsalubong ang mga kilay ni Wesley na para bang pinagdikit ang dalawang taluktok ng bundok. “May ibang tao na pwedeng tumulong, pero mahirap talagang tulungan siya. Isa siyang maalamat na abogado sa Australia na hindi pa natalo. Wala pa siyang natatalo sa anumang kaso sa ngayon, at hindi rin siya nabigo sa pagpiyansa ng sinuman.”

“Sino siya?” Sabay na tanong ni Freya at Ethan.

“Shaun Hill,” sabi ni Wesley.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *