Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 118

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 118
Tahimik na tinanggihan ng pulis si Catherine at muli siyang ikinulong.

Ang maliit na silid ay napuno ng pito hanggang walong tao. Ang bawat isa sa kanila ay nakatalaga ng isang malawak na kama na gawa sa kahoy.

Pagkaupo niya, isang matangkad na babae ang lumapit sa kanya at nagwisik ng isang balde ng tubig sa kanyang kama.

“Anong ginagawa mo?” Napabulalas si Catherine. Isang grupo ng mga masasamang babae ang agad na nagpagulong-gulong sa kanya.

“How dare you sigawan ako?!” Nagtaas ng manggas ang matangkad na babae, pagkatapos ay mabangis na sinabi, “Alam mo, pinatay ko ang babaeng sumigaw sa akin noon.”

“Paumanhin… Maaari kang mag-splash ayon sa gusto mo.” Hindi tanga si Catherine. Alam na alam niya na hindi madaling makitungo sa grupo ng mga taong nakakulong dito, kaya sinubukan niya ang kanyang makakaya na tiisin sila.

Gayunpaman, tila wala silang planong palayain siya.

“Naku, hindi ito uubra sa akin. Pinaka-ayaw ko sa mga magagandang babaeng katulad mo dahil ang asawa ko ay inagaw ng isang katulad mo.”

Tumakbo ang babae papunta sa kanya at pagkatapos ay sinipa siya.

Sa kagustuhang sumigaw ng tulong ni Catherine ay may nagtakip sa bibig niya.

Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng pagkahilo nang bugbugin. Sa pagkatulala, tila may narinig siyang nagsabi, “Sige patayin mo siya. Walang masisisi sa amin kung bakit siya pinatay.”

“She deserves it dahil nasaktan niya ang isang tao na hindi niya dapat.”

“…”

Sino ang nasaktan niya sa pagkakataong ito?

Rebecca? Jeffery?

Hah. Madudurog sana siya kung nangyari ito noon. Gayunpaman, nasanay na siya ngayon.

Sino ang makapagliligtas sa kanya sa pagkakataong ito? Ang kanyang relasyon kay Shaun ay tapos na, samantalang si Freya… Freya ay hindi rin karapat-dapat na kalaban para sa pamilya Clark.

Nang malaman ni Freya mula sa balita na inaresto ng mga pulis si Catherine, nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng pulisya.

Saktong pagdating niya sa entrance, nabangga niya si Ethan na naglalakad palabas kasama ang isang abogado.

“Bakit ka nandito?” Nagsimulang kumulo sa galit si Freya nang makita ang hamak. “Dumating ka sa tamang oras. Pumunta at ipaliwanag sa pulis na si Catherine ay hindi ganoong uri ng tao. Isinasaalang-alang na siya ay nakatali kamakailan, hindi siya maaaring tumanggap ng suhol. Malinaw, sinusubukan ni Summit na i-frame siya.”

“Sinubukan ko, pero hindi ako nagtatrabaho sa ilalim ng Summit. Sa kasong ito, ang aking mga paghahabol ay walang silbi. Higit pa rito, ang pulisya ay nakakuha ng ebidensiya mula sa Summit… Ang ebidensya ay humahantong lahat kay Cathy.” Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Ethan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao.

Maaaring hindi maintindihan ng mga tagalabas kung ano ang nangyayari, ngunit walang ilusyon si Ethan tungkol dito. Bago ito, iniwan ni Catherine ang Summit lahat dahil hindi makatwiran ang paghawak ni James sa proyekto. Sa ganitong diwa, paano siya nakatanggap ng suhol?

“Oh hindi!” Nakaramdam ng hindi makapaniwala si Freya. “Si Cathy ang kanyang biological na anak, at umaasa siyang mabilanggo siya?”

Nagalit din si Ethan. Hindi niya inaasahan na papayag si Jeffery sa desisyon ni Summit na ibigay ang sisi kay Catherine.

Ang mga walang kamalayan sa katotohanan ay ipagpalagay na si Jeffery ay kumilos nang matuwid. Kung tutuusin, isinakripisyo niya si Catherine para protektahan si James.

Syempre, malamang nakialam din si Rebecca sa bagay na iyon.

Sa sandaling iyon, labis na pinagsisihan ni Ethan ang kanyang mga desisyon.

Kung hindi lang siya niloko ni Rebecca noon pa man ay nagawa niyang bantayan ito. Sa ganoong paraan, hindi sana mapupunta si Catherine sa ganitong estado.

“Tatawagan ko ang kapatid ko ngayon. Hihilingin ko sa kanya na kunin ang pinakamahusay na abogado doon.”

“Huwag kang mag-abalang tumawag. Ngayon lang ako nagdala ng abogado dito, at wala siyang magagawa.” Pinigilan siya ni Ethan. “Ang bagay na ito ay may kinalaman sa pamilya Clark, kaya walang makakagawa tungkol dito.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *