Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 117

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 117
Habang nag-iimpake si Catherine ng kanyang mga gamit para tumungo sa restaurant kasama ang kanyang mga kasamahan, may ilang pulis na pumasok. “Sino si Catherine Jones?”

Nagkatinginan ang mga kasamahan niya na may pag-aalalang mukha. Nakaramdam ng paglubog si Catherine, pagkatapos ay tumayo siya at sinabing, “Ako ito…”

Pagkasagot niya ay agad niyang hinawakan ang magkabilang kamay niya.

Walang pakialam na sinabi ng pulis, “Sumiklab ang sunog sa Lublin Hotel kaninang umaga, na nagresulta sa pagkawala ng mahigit sampung milyong dolyar. Nakatanggap kami ng tawag mula sa partidong kasangkot sa insidente, at sinabi ni Summit na ikaw ang namamahala sa hotel noon. Kailangan mong pumunta sa istasyon ng pulisya para maimbestigahan.”

Pakiramdam ni Catherine ay parang sumabog ang kanyang ulo. “Wala namang kinalaman sa akin. It’s been over two months simula nung umalis ako sa hotel. Malamang na sinusubukan nila akong gawing scapegoat nila!”

“Ikinalulungkot ko, ngunit binigyan ako ng Summit ng ebidensya tungkol sa iyong pagtanggap ng rebate at paggamit ng mga hindi sertipikadong cable. Tigilan mo na ang pag-deny.”

Agad siyang sinunggaban ng mga pulis at lumabas.

Samantala, marami nang mga reporter ang naghihintay sa ibaba.

“Anong klaseng sikat na designer siya? Talagang nag-alok siya sa mga kliyente ng mga substandard na cable na magdudulot ng sunog.”

“Sus. Binayaran ko lang ang Talton Design para sa halaga ng renovation. Kakanselahin ko ito at hihingi ng refund.”

“Same here. Who knows, baka masunog pa ang bahay ko?”

“…”

Sa isang sandali, ang lahat ng mga kliyente na unang nagbayad sa Talton Design ay dumating upang humingi ng refund. Ang ilang mga kliyente ay nag-aalala tungkol sa gawaing pagsasaayos na isinasagawa at dumating upang panagutin ang kumpanya.

Ang kahanga-hangang reputasyon ng Talton Design kanina ay ganap na nasira sa magdamag.

Sa police station.

Nahihilo si Catherine sa nakakasilaw na liwanag na tumatama sa kanya sa interrogation room. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa isang nabalisa na paraan, “Sinabi ko na ito ay walang kinalaman sa akin. Designer lang ako ng hotel noon, pero project manager si James. Siya ang namamahala sa mga materyales.”

“Enough, stop denying it already. Sinabi ni Pangulong Meyer, na kasama mo sa paglalaba ng pera, na nakipag-ugnayan ka sa kanya. Kumita ka ng higit sa anim na milyong dolyar mula sa laundering, pagkatapos ay nagbayad ka ng 500,000 dolyar sa iyong superior para hindi niya ilantad ang bagay na iyon. Dalawang buwan na ang nakalipas, sa wakas ay ipinahayag ito ni James kay Pangulong Jones dahil hindi na niya kayang panindigan ang iyong pag-uugali. Dahil diyan, nagpasya si Pangulong Jones na tanggalin ka. Ang talino mo para tangkaing akusahan siya!”

Dagdag pa ng isa pang babaeng pulis, “Galing ka rin sa mayamang pamilya, pero bakit parang desperado ka na sa pera sa murang edad? Napaka-corrupt mong tao.”

Isang panginginig ang dumaloy sa gulugod ni Catherine. “Hindi ito ang katotohanan. Ako ang nagsumbong kay James, pero kahit papaano…”

“Tama na. Itigil ang pagpapaliwanag. Kahit ang tatay mo ay umamin na ikaw ang gumawa. You’re his biological daughter, samantalang si James ay pamangkin lang niya. Ikaw ang may pinakamalaking kontrol sa construction site,” pinutol ng pulis ang kanyang pagsasalita.

“Imposible ‘yan.”

Umiling si Catherine, mukhang namumutla. Siya pagkatapos ay tumayo sa pagkabalisa. “Biological daughter niya ako, pero bakit niya ako pinagbibintangan? Hindi ba ako kasinghalaga ng pamangkin ng asawa niya?”

“Tumigil ka na sa pagiging baliw. Ilabas mo siya at ikulong mo siya.” Kumaway ang pulis.

“Gusto kong tumawag. I want to get someone to bail me out,” sigaw ni Catherine.

“Paumanhin. Dahil medyo malubha ang kaso mo, hindi ka pinapayagang makipagkita o makipag-ugnayan sa sinuman bago isara ang kaso.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.