Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 114

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 114
Bumagsak ang galit ni Catherine. At the same time, she still found Ethan’s words ridiculous. “Ang tanga mo para sabihin yan. Si Rebecca ay matalino, masipag, maamo, at mapagbigay, samantalang ako ay masama at brutal.”

Nang marinig ang sarkastikong pahayag, napahiya si Ethan kaya namula ang kanyang gwapong mukha.

“Cathy, patawarin mo ako sa pananakit ko sayo noon. Sorry talaga. Dahan-dahan kong babayaran ka habang buhay. Payag ka bang bumalik sa akin? Ipinapangako ko na hindi ko na uulitin ang aking mga pagkakamali.

“Masyado akong walang muwang noon. Tama ang sinabi mo na bata pa ako at kaya kong magtrabaho nang mag-isa. Magiging maayos ang lahat basta’t manatili ka sa tabi ko.”

With that, sabik siyang tumingin sa kanya.

Dumilim ang mukha ni Wesley. Hindi niya alam na ang kanyang pamangkin ay isang walanghiyang tao.

Ang higit na ikinabahala ni Wesley ay baka maantig si Catherine sa mga sinabi ni Ethan. Kung tutuusin, may nararamdaman sina Catherine at Ethan sa isa’t isa.

“Mag-isip ka ng mabuti, Cathy. Minsan ka na niyang pinagtaksilan, at maaaring mangyari ito sa pangalawang pagkakataon…”

“Tito Wesley!” Umungol si Ethan, “Alam kong gusto mo si Cathy, pero hindi mo mapipilit ang isang relasyon. Kung tutuusin, ako ang mahal niya sa kaibuturan.”

Naging sanhi ng pananakit ng ulo ni Catherine ang kanilang pagtatalo. Malakas niyang pinutol ang kanilang pagtatalo.

“Sige, Ethan. Tumahimik ka! Sapat na ang pananakit mo sa akin. How dare you say na gusto kita?! Wala ka bang kahihiyan? Naiinis na ako sa pagtingin ko lang sayo. Kung maibabalik lang ang oras, sana hindi na lang kita nakilala.”

Dahil ayaw nang madamay pa sa kanilang pagtatalo, binuksan ni Catherine ang pinto at agad na lumabas ng sasakyan.

“Huwag kang umalis!” Mabilis siyang niyakap ni Ethan. “Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako susuko.”

“Lumayo ka sa akin. Hands off.”

Sabi ni Wesley, “Pauwiin na kita. Si Ethan ang dapat umalis. May nagtatangkang mag-udyok ng insidente nang palihim. Aayusin ko ito para sa iyo.”

“Hindi na kailangan. Gagawa ako ng paraan para harapin ito.”

Kumalas si Catherine sa pagkakahawak ni Ethan at umalis nang hindi lumilingon.

Pakiramdam niya ay sasabog siya sa galit kapag nananatili pa siya kay Ethan. Higit pa rito, hindi niya gustong magkaroon ng anumang pabor kay Wesley.

Sa kabila.

Habang pinapanood ni Chase ang video ni Wesley na nag-aanunsyo sa publiko na si Catherine ay kanyang kasintahan, siya ay nasa dulo ng kanyang talino sa sandaling iyon.

Ugh, may kinalaman na naman kay Rin.

Kamakailan lamang, si Shaun ay pupunta sa korte na may mahabang mukha na parang pupunta sa isang larangan ng digmaan.

Bilang karagdagan, ang kapaligiran ng law firm ay kasing yelo ng South Pole. Lahat ay nasa takot.

Kung nalaman ni Shaun ang tungkol sa nangungunang paghahanap na ito, si Cathy ay nasa malalim na tubig kung saan siya maaaring mapatay.

Kailangang makipag-ugnayan kaagad ni Chase kay Hadley para pigilan itong ipaalam kay Shaun ang pangyayari.

Hindi niya maabot si Hadley pagkatapos gumawa ng ilang mga pagtatangka na tawagan siya.

Wala siyang choice kundi makipagkarera sa lounge. Pagkabukas na pagkabukas niya ng pinto ay tumama ang dart na inihagis ni Shaun sa red bullseye.

Isang malakas na pakiramdam ng kabangisan ang bumalot sa lounge.

“Shaun…”

“Kung pinaplano mong ipaalam sa akin ang tungkol sa insidente ng pag-anunsyo ni Wesley sa publiko na si Catherine ang kanyang kasintahan, hindi mo na kailangang sabihin sa akin.” Tumalikod si Shaun at kumuha ng isa pang dart. Ang kanyang tao ay naghatid ng pakiramdam ng lamig at pananakot.

Napasulyap si Chase kay Hadley na nakatayong patayo. Sinabi noon ni Hadley, “Ako ang nag-reveal nito. Ang babaeng ito ay nagtaksil kay Young Master Hill.”

Nawalan ng masabi si Chase.

Damn. Kinailangan ni Cathy na alagaan ang sarili niya ngayon.

Bahagya siyang umubo. “Tungkol sa pangyayaring ito, dapat may dahilan…”

“Bakit palagi kang tumatayo para sa kanya?” Biglang lumingon si Shaun, bakas sa mga mata niya ang panlalamig. “Dahil ba may gusto ka sa kanya?”

Halos kagatin ni Chase ang dila. Ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan.

“Paano ito posible? Alam kong hindi ko dapat agawin ang asawa ng kaibigan ko.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.