Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 113

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 113
“…”

Napapaligiran si Catherine ng maraming reporter na may hawak na mikropono.

Nais niyang magpaliwanag, ngunit walang maaaring mag-alala tungkol sa kanya. Tinutulak-tulak pa siya nito kahit naka-high heels siya. Sa huli, itinulak siya sa lupa.

Wala sa mga reporter ang tumulong sa kanya na tumayo. Busy lang sila sa pagkuha ng mga pangit na larawan niya.

“Anong ginagawa niyo? Umalis ka sa daan!”

Si Ethan, na dumating dito sa tamang oras, ay napansin ang sitwasyon. Agad niyang itinulak ang mga reporter at tinulungang makatayo si Catherine. “Okay ka lang ba, Cathy?”

Nanlumo ang pakiramdam ni Catherine nang makita siya. Oo naman, naging masigasig ang mga reporter.

“Si Ethan naman! Agad siyang sumugod dito!”

“Sure enough, may relasyon kayong dalawa.”

“Nakakadiri!”

Galit na galit si Ethan dahil mas maraming insulto ang ibinato sa kanya ni Catherine. “Isipin mo ang iyong mga salita. Lahat ng iyon ay walang kinalaman sa kanya. Ako ang iresponsable. Ang taong nasaktan ko ay si Catherine, hindi si Rebecca.”

“Pah, siyempre, pinoprotektahan mo si Catherine dahil in love ka sa kanya.”

“Nakakaawa si Rebecca!”

“Eksakto. Malas talaga si Rebecca na magkaroon ng ganyang kapatid!”

Galit na galit si Catherine kay Ethan na nagdudulot pa ng gulo sa mahalagang sandali na ito.

Nabigo sina Catherine at Ethan na makaalis, at ang mas malala pa, mas agresibong humaharang ang mga tao sa kanilang daanan.

Sa gitna ng kaguluhan, isang security officer ang nagmamadaling naghiwa-hiwalay sa mga mamamahayag.

Pinilit ni Wesley na dumaan sa mga gaps, napansin lang ang gusot na buhok ni Catherine. Mabangis niyang sinabihan ang mga mamamahayag.

“Ikaw ba ay nag-iinterview o nagtatanong sa kanya? Inaapi mo ba ang isang mahinang babae sa pamamagitan ng marahas na pagkilos? Kwalipikado ba kayong maging reporter?”

Nang mapansin ng mga mamamahayag ang isang hangin ng awtoridad sa paligid niya at ang kanyang mamahaling damit, hindi sila sapat na matapang upang ipagpatuloy ang malakas na pag-atake.

Gayunpaman, may hindi nasisiyahan sa kanyang pag-uugali. “Gusto lang naming maging malinaw ang relasyon nila.”

“Wala silang kinalaman sa isa’t isa.” Marahas na hinila ni Wesley si Catherine papunta sa kanya. “Girlfriend ko siya. Kung sakaling magdulot ka ulit ng gulo sa kanya, tiyak na may gagawin ako tungkol dito.”

Nagulat si Ethan.

Nagulat din si Catherine. Damn. Kapag nalaman ito ni Shaun, ituturing siyang nagtaksil sa kanilang kasal.

Habang si Catherine ay nakaugat sa lugar, naisip ni Wesley na siya ay nagulat. Nilagay niya ang braso niya sa balikat niya, saka siya dinala sa kotse.

Agad naman silang sinundan ni Ethan. Pagkasakay niya sa kotse, sabik siyang nagtanong, “Tito Wesley, may relasyon ba talaga kayo?”

“Kaya ko siyang makasama basta handa siya. Sa katunayan, ginamit ko ito bilang isang dahilan upang tanggihan ang iyong relasyon sa kanya ngayon lamang.” Walang magawang sinulyapan ni Wesley si Catherine. “Paumanhin. Naaalala mo ba?”

Hindi nakaimik si Catherine.

Ngayong may asawa na siya, masasabi ba niya ng oo?

Gayunpaman, ito ay mahusay na intensyon na pagsisikap ni Wesley.

Tumango siya. “Naiintindihan ko.”

Nakahinga ng maluwag si Ethan nang malaman na pagkukunwari iyon. “Cathy, ako—”

“Tigilan mo nga ako sa ganitong paraan. Nakakadiri.” Sa sandaling makita siya ni Catherine, namuo ang galit sa loob niya.

“Ethan, sinusubukan mo ba akong itulak sa dead end? Alam mo na lahat ay tutol sa ating relasyon, ngunit nakipagkita ka sa akin. Sinusubukan mo bang magdagdag ng panggatong sa apoy, sa pag-aakalang karapat-dapat akong atakihin ng mas mapait? Nagkamali ba ako sa iyo sa ating nakaraang buhay? Bakit mo ako sinasadya ng paulit-ulit?”

“I… hindi ko sinasadya.”

Sa harap ng kanyang mga pagbatikos, si Ethan ay nasa kanyang talino.

Kung kanina pa nangyari ang sitwasyong ito ay nawalan na siya ng gana. Gayunpaman, ang kanyang isip ay puno ng mga positibong aspeto ni Catherine at mga negatibong aspeto ni Rebecca sa puntong iyon.

“Nagpunta ako dito dahil gusto kong humingi ng tawad sayo. Nung nakita kitang pinaliligiran ngayon lang, natakot ako na baka masaktan ka, kaya hindi ko maiwasang kumilos ng ganyan. Sorry, Cathy. Sorry talaga. Napakatanga ko na niloko ako ni Rebecca. Ngayon alam ko na sa wakas na ikaw ang taong nagtrato sa akin ng pinakamahusay.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.