Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 111

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 111
“Magkasama ang tatay ni Patrick at ang tatay ni Linda. Pagkatapos magretiro sa serbisyo militar, magkasama silang nagtayo ng negosyo. Sina Patrick at Linda ay nakatira sa iisang lugar at lumaki silang magkasama. Tinatrato lang niya si Linda bilang kapatid niya.”

“Sa paanuman, pakiramdam ko ay hindi lang siya tinatrato ni Linda bilang kapatid niya.” Napatingin si Catherine kay Freya.

Nanatiling tahimik si Freya saglit, saka bumuntong-hininga. “Sa tingin mo rin? Nagdududa din ako noon, pero wala akong ebidensya.”

“Bantayan mo lang siya.” Paalala ni Catherine kay Freya.

“Sige.”

Makalipas ang isang linggo.

Bumalik si Rebecca at ang kanyang mga magulang sa Melbourne pagkatapos ng bakasyon.

Di-nagtagal pagkatapos nilang bumalik sa villa ng pamilya Jones, muling tinawagan ni Ethan si Rebecca.

The moment Rebecca looked at the notification of the incoming call, kumislap ang mga mata niya sa inis. Gayunpaman, natapos niyang sinagot ang tawag. Nakangiting tinanong niya, “Anong problema, Ethan?”

“Hindi ba pwedeng random na tawag lang sayo?”

Sa sandaling iyon, si Ethan ay nasa isang lugar malapit sa pasukan ng villa kung saan nakita niyang bumalik si Rebecca at ang kanyang mga magulang.

“Anong iniisip mo? Siyempre, kaya mo.” Hindi gaanong malungkot ang ekspresyon ni Ethan nang marinig ang malumanay na boses ni Catherine. Gayunpaman, ang kanyang susunod na pangungusap ay nag-iwan sa kanya sa isang malungkot na kalooban.

“Pero nasa ibang bansa pa rin ako. Plano kong mag-surfing ngayon, at masikip ang iskedyul ko.”

“Talaga?” Nakaramdam si Ethan ng galit sa dibdib niya. “Pero ngayon lang kita nakitang umuwi. Nandito ako sa labas ng entrance ng villa mo. Bakit ka nagsisinungaling sa akin?”

“…”

Sumilip si Rebecca sa labas ng bintana.

Patuloy sa pag-aatubili si Ethan. “Dahil ba hindi na ako ang presidente ng Lowe Corporation kaya’t sinusubukan mong tanggihan ang lahat ng koneksyon sa akin?”

“Sige. Dahil malay mo ito, hindi ako magpapatalo sa paligid.” With a cold tone, Rebecca added, “Ethan, be clear about who you are. Ngayong nawalan ka na ng suporta ng pamilyang Lyons at nabigong maging kahalili ng Lowe Corporation, hindi man lang tumutugma sa akin ang status mo. Ako ang kahalili ng Summit na may netong halaga na sampu-sampung bilyong dolyar. Dahil ito ang kaso, may malaking agwat sa pagitan namin. Maghiwalay na lang tayo ng walang sama ng loob.”

Nakaramdam ng hindi makapaniwala si Ethan. “Rebecca, talagang nagpasya kang pumunta para sa iyong mga pansariling pakinabang sa kapinsalaan ng iyong mga prinsipyo. Sinabi mo sa akin noon na nainlove ka na sa akin. Sinabi mo sa akin na handa kang magsakripisyo para sa akin. Lahat ba ng ito ay kasinungalingan?”

“Siyempre, totoo lahat yan dahil sa status mo noon. Tigilan mo na ang panggugulo sa akin.”

Ibinaba ni Rebecca ang tawag nang matapos siyang magsalita.

Nakaupo si Ethan sa kotse na parang nawawalang kaluluwa.

Maya-maya ay tinakpan niya ang kanyang noo at nagsimulang ngumiti ng mahina kaya tumulo ang mga luha sa kanyang mukha.

Ang tanga niya. Sa relasyon, palagi niyang iniisip na siya ang nasa driving seat. Hindi niya alam na unti-unti na pala siyang nahulog sa bitag ni Rebecca.

Siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay sobrang mahal sa kanya na handa itong gawin ang lahat para sa kanya.

Pagpapanggap lang pala. For the sake of this woman, sinaktan pa niya si Catherine. Sinaktan niya siya, pinuna, at halos mapahamak siya.

Marahas niyang hinampas ang ulo niya, nagtataka kung bakit ang tanga niya.

Si Catherine ang kasama niyang lumaki simula pa noong bata pa siya.

Kung si Catherine ang nasa posisyon ni Rebecca, hindi siya susuko dito.

Naalala ni Ethan ang sandaling nalaman niyang may anak sa labas ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay puno ng kadiliman ang kanyang buhay sa puntong iyon. Si Catherine ang nanatili sa tabi niya at patuloy na hinihikayat siyang hilahin ang sarili.

Nagpunta pa siya para matutong magluto para sa kapakanan niya.

Bakit niya nakalimutan ang lahat ng ito?

Hindi nakapagtataka na naisip ng kanyang tiyuhin na may mali sa kanya. Hindi kataka-takang si Christina ang nag-isip sa kanya bilang isang bulag.

Sa katunayan, ang kanyang mga mata at puso ay bulag.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *