Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 106

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 106
“Paanong hindi ko napagtanto noon kung gaano ka kawalanghiya? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako sinampal sa entrance ng design institute? O kung paano mo ako tinulak dahil kay Rebecca Jones? O kung paano mo binayaran ang isang tao para bahain ang villa para i-frame ako ilang araw lang ang nakalipas? Kung hindi ko lang nalaman ang tungkol dito, hindi lang kailangan kong magbayad para sa kabayaran, ngunit ang aking kumpanya ay kaladkarin pababa.

“Ethan Lowe, ang bisyo mo ay nagpapalamig sa akin, at ang pagbanggit pa lang ng ating nakaraang relasyon ay tumatayo na ang balahibo ko. Pero ikaw? Wala kang pagsisisi at walang intensyon na humingi ng tawad, ngunit wala kang kahihiyan upang tumayo sa harap ko.”

Namumula ang mukha ni Ethan dahil sa kakulitan nito, ngunit wala itong masabi dahil sa kanyang kahihiyan.

Sa katunayan, siya ay labis na nagalit noong araw na iyon at malabong pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Ganun pa man, ang pagmamalaki niya ay hindi niya magawang iyuko ang kanyang ulo.

Sinulyapan siya ni Catherine at tumingin sa paligid, saka biglang bumuntong-hininga.

“Kalimutan mo na. Wag mong sabihing masyado akong malupit. Kung tutuusin, hindi ba ang problema ay tungkol lang sa pag-withdraw ng Golden Corporation ng kanilang investment? Hindi ba malulutas ang problema kung ibinalik mo lang ang pera? Ako ay nasa Summit nang ilang sandali at kahit na hindi ako pamilyar sa iba pang mga bagay, alam ko na ang aking ama ay mayroon pa ring higit sa 20 bilyong mga likidong asset. Ikaw ang magiging manugang niya, kaya dapat handa siyang tumulong.”

Natigilan si Ethan. “Ang pamilya Jones ay mayroon pa ring napakaraming pera?”

“Duh. Palihim din siyang nag-invest sa ilang kumpanya, kaya medyo maganda ang kanyang kita.”

Sinabi ni Catherine ang kanyang piraso at naglakad palayo. Pag-alis niya, binalik niya ang tingin kay Ethan na nakatayo doon at nag-iisip, at ang kanyang mga labi ay pumulupot.

Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi tiyak kung handang tulungan siya ng pamilya Jones sa mahirap na panahong ito.

Mabilis na nagmaneho si Ethan patungo sa tirahan ng pamilya Jones.

Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay ay walang kabuluhan. Isang mabilis na tanong sa yaya ang lumabas na ang pamilya ng tatlo ay kagagaling lang sa ibang bansa para bumiyahe kahapon.

Kailangan lang nilang magbakasyon kapag kailangan niya ang mga ito.

Naikuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao at huminga ng malalim bago tinawag si Rebecca, ngunit hindi siya nakalusot.

Hanggang sa kinabukasan ay muling tumawag si Rebecca. “Pasensya na, Ethan. Nasa eroplano ako kahapon.”

“Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa ibang bansa?”

Mukhang mali si Rebecca. “Naging bad mood ang parents ko dahil kay Cathy, so we decided to go abroad while things die down. Wala akong oras para sabihin sa iyo dahil last-minute na desisyon iyon.”

Diniin ni Ethan ang kanyang mga templo. “Rebecca, may ilang mga problema sa ilang mga proyektong namuhunan ako at may kakulangan ng pondo. Maaari mo bang hayaan ang iyong ama na mag-iniksyon ng kapital?”

“I’m sorry, Ethan, pero hindi talaga kita matutulungan. Kakaunti rin ang pondo ng Summit,” sabi ni Rebecca, “Tiyak na hindi papayag ang tatay ko.”

“Rebecca, wala ka bang maisip na paraan? Ako ang fiancé mo.” Halos magmakaawa si Ethan. “Hindi mo ba ako mahal na mahal?”

“Paumanhin, pero hindi talaga ako ang namamahala sa pondo ng pamilya Jones. Hindi maganda ang signal dito, kaya ibababa ko na ang tawag. Mag-usap tayo pagbalik natin, okay?”

Pagkatapos, naputol ang tawag. Nanlamig sa buto ang puso ni Ethan.

Ito ang babaeng nagsasabing mahal niya siya, ngunit hindi siya handang humingi ng tulong para sa kanya.

Hindi nagtagal, tumawag si Lowe Corporation upang himukin siya at maaari lamang siyang magmadali sa kumpanya para sa pagpupulong ng mga shareholders.

“Ethan, nagpunta ka sa Golden Corporation nitong mga nakaraang araw, pero nalutas mo na ba ang problema? Bakit nila determinadong kanselahin ang kooperasyon?”

“Sa simula, ikaw ang nanumpa na ang planong ito ay magagawa. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang namuhunan dito ng kumpanya?”

“Kaya mo ba ito o hindi?”

“…”

Sa harap ng mga akusasyon ng mga shareholder, namutla si Ethan.

Sa sandaling iyon, ang anak sa labas ng kanyang ama, si Percy Lowe, ay tumayo at sinabing, “Lahat, itigil ang paggigipit sa aking kapatid. Hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na kinansela ng Golden Corporation ang lahat ng pakikipagtulungan sa amin, nakausap ko ang boss ng Helios at handa siyang makipagtulungan sa amin.”

“Ang Helios ay isa ring malaking negosyo. Talagang may kakayahan ang Second Young Master.”

“Oo, higit na mas mahusay kaysa sa isang tiyak na tao na alam lamang kung paano gamitin ang mga babae para sa isang kasal ng kaginhawahan.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.