Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 102

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 102
Nagmamadaling ibinaba ni Catherine ang tawag. Nang muli niyang makita ang mga mata ni Shaun, naramdaman niyang namumula ang buong katawan niya na parang kamatis.

Napansin din ito ni Shaun at ilang saglit na hindi maipaliwanag ang saya. Gumapang ang kanyang seksing labi. “May sakit ka ba sa tiyan?”

Sinamaan siya ng tingin ni Catherine, na lalong nahihiya. “Hindi ako mapakali sa iyo. Sa anumang kaso, kung ayaw mong kunin kita, iminumungkahi kong hiwalayan mo ako kaagad.”

“Ang lakas ng loob mong takutin ako?” Hinawakan ulit siya ni Shaun, malamig ang tono. “Catherine Jones, kung maglakas-loob kang yakapin ako, babayaran kita ng masakit na halaga.”

Hindi natakot si Catherine.

“Alam kong abogado ka at may isandaang paraan para mawala ang reputasyon ko, pero walang kwenta laban sa akin. Matagal nang nasira ang reputasyon ko, at hindi nakasaad sa batas na ilegal ang pagdaraya sa kasal, di ba?

“Walang property na na-acquire namin after marriage, so there’s nothing to dispute. Wala akong pera at reputasyon. Ano ang maaari mong gawin sa akin?”

Tagumpay niyang itinaas ang kanyang kilay. Hindi alam ni Shaun kung gusto niyang matawa o magalit.

“Sinong nagsabing hindi ka lumalabag sa batas? Sa panahon ng kasal, ang asawa ay lumabag sa kalooban ng asawa, sinubukang pilitin ang kabilang partido na makipagtalik sa kanya sa hindi patas na paraan, at gumamit ng mga droga upang ilagay sa panganib ang kalusugan ng kanyang asawa. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko iyon sa aking kakayahan, maaari kitang masentensiyahan ng limang taon na pagkakulong?”

Sumandal siya sa kanyang tainga at nagbabala sa bawat salita sa isang magnetic ngunit mapanganib na boses.

“…”

Natigilan si Catherine.

Totoo ba iyon?

Siguradong nagbibiro siya diba?

“Tsk, parang wala ka talagang alam sa batas. Aalis ka kasama ko. Kung muli kang maghapunan kasama si Wesley Lyons, ipapadala ko ang liham ng abogado nang direkta sa iyong kumpanya.”

Malamig na ngumiti si Shaun at hinawakan ang kamay niya, hinila siya palabas ng restaurant.

Umupo si Shaun sa kotse ni Chase, pero kumakain pa rin si Chase sa taas.

Nang mag-alinlangan siya kung tatawagan ba niya si Hadley Young para sunduin sila, inalis ni Catherine ang kamay niya at nagmamadaling umakyat sa unahan ng hintuan ng bus.

“Tumigil ka nga diyan.” Subconsciously hinabol siya ni Shaun.

Pasakay na sana siya sa bus, pinigilan siya ng driver. “Hoy, hey, hey, binata, kailangan mong magbayad.”

“Hindi ako nagdala ng pera.”

“May travel pass ka ba?”

Nagdilim ang mukha ni Shaun. “Wala akong travel pass.”

Hindi niya kailangan ang anumang bagay na ganoon.

Nagdilim din ang ekspresyon ng driver. “Kung wala ka, bumaba ka na. Mukha kang model. How dare you try na sumakay ng bus ng libre?”

“…”

Si Shaun ay hindi kailanman napahiya nang ganito. Sinamaan niya ng tingin si Catherine na nakaupo sa likod. “Halika dito at bayaran mo ako.”

Dumungaw sa bintana si Catherine, nagkunwaring hindi siya kilala.

Napatingin ang grupo ng mga tao sa bus kay Shaun. Lalo siyang gumwapo sa kanyang aura at pananamit kaysa sa mga male star na iyon sa mga Korean drama.

Isang babaeng nakaupo sa harap ang nahihiyang nagsabi, “Sir, may pera po ako. Kaya kitang tulungan.”

“Ako rin, may bus card ako. Kaya kong bayaran ang pamasahe mo sa bus sa loob ng isang taon.” Ang isa pang babae ay nagmamadaling magsalita.

Hindi natinag si Shaun pero biglang tumingin ng may pag-ibig kay Catherine bago nagsalita ng malakas, “Honey, huwag kang magalit. Alam kong mali ako at hindi dapat nagseselos ngayon lang. Pwede mo ba akong tulungang magbayad ng pamasahe sa bus?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *