Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 100

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 100
Puwede ba niyang sabihin na hindi? Hindi naging madali para sa kanya na makakuha ng reserbasyon dito.

Catherine. “…”

Maaari ba siyang tumanggi? Napakahirap harapin ang malademonyong mukha ni Shaun.

“Kayong dalawa… parang hindi masyadong tinatanggap ang ideyang iyon. Naiistorbo ka ba namin?” Tumingin sa kanila si Shaun, malalim at magnetic ang boses.

“Hindi, samahan mo kami.” Tinanong ni Wesley ang waiter na dalhin ang menu.

Sa apat na tao sa mesa, lumaki ang espasyo ng may bouquet ng rosas sa mesa.

Inabot ni Catherine ang mga rosas sa kanyang tabi, ngunit mas mabilis si Shaun kaysa sa kanya at iniabot ang bouquet sa waiter.

“Alisin mo ito. Allergic ako sa pollen.”

Iniisip ni Catherine kung mali ba ang narinig niya. Hindi pa niya nakitang nagka-allergy siya nang bumili siya ng mga bulaklak para palamutihan ang mga plorera sa bahay. Siguradong sinasadya niya ito.

“Hindi ko alam na allergic ka sa pollen, Mr. Hill.” Halos hindi na napigilang tumawa ni Wesley.

“Oo, lalo akong allergic sa pink na bulaklak.” Kalmadong binuksan ni Shaun ang menu at nag-order ng maluwag.

Pagka-order ay iniba ni Wesley ang topic. “Sa totoo lang, medyo na-curious ako kung bakit tinanggihan ni Mr. Hill ang kaso ko noong nakaraan.”

Natakot si Chase na magsalita si Shaun ng masyadong marahas at lubos na makakasakit kay Wesley, kaya mabilis niyang sinabi, “Bigla siyang naging abala.”

Tahimik na kinain ni Catherine ang kanyang cake habang nakikinig sa kanila na nakayuko. Hindi niya alam kung ano ang propesyon ni Shaun, ngunit ngayon alam na niya. Isa pala siyang abogado, at mukhang magaling siya.

Gusto niya talagang kumuha ng bakal na plato at hampasin ang sarili hanggang sa mamatay ito.

Nakita niya sa internet na ang mga abogado ay isa sa nangungunang sampung propesyon na hindi dapat pakasalan ng isa.

Kung nagpakasal ka sa isang abogado, hindi ka makakaalis kahit na ang iyong damit na panloob bilang isang kasunduan sa panahon ng diborsyo. Kahit na mangatwiran ka sa isang abogado, bubutasan ka lang niya ng mga legal na butas.

Hindi kataka-takang naglakas-loob siyang sabihin na hangga’t hindi siya pumayag, hindi niya ito magagawang hiwalayan kahit sa loob ng 30 taon.

Damn it, anong klaseng demonyo ang na-provoke niya?!

Teka, anong ginagawa ng demonyong iyon? Talagang hinihimas niya ang paa niya sa ilalim ng mesa.

Namula ang mukha ni Catherine, at sinipa niya ito pabalik.

‘Magpakabait ka! Huwag kang umarte na parang hoodlum!’

Gayunpaman, sa sumunod na segundo, walang ekspresyon na tinitigan siya ni Shaun. “MS. Jones, bakit mo ako sinapak?”

Ang iba pang mga tao sa mesa ay nakatutok sa kanyang mukha.

Napakurap-kurap si Chase. “Rin, bagama’t guwapo at kaakit-akit ang ating Mr. Hill, huwag mong kalimutan na pumunta ka rito para makipag-date kay President Lyons.”

Galit na pinandilatan siya ni Catherine. “Maliit lang yung table kaya aksidenteng nabangga ko siya. Kayo pa ang nagpumilit na sumiksik sa table namin.”

“So sinisisi mo kami sa pag-abala sa date niyo?” Sabi ni Shaun sa mahinang boses.

“Hindi, ayoko lang na nagbibiruan kayo ng ganyan. Kung tutuusin… hindi ko type si Mr. Hill.” Nagkibit balikat si Catherine na walang magawa.

Lubusang nagliwanag ang ngiti sa mukha ni Wesley. “Nagbibiro lang si Young Master Harrison. Alam kong hindi mo sinasadya.”

“Sige, pupunta ako sa mga babae.” Ayaw talagang mag-stay ni Catherine. Tumayo siya at umalis sa upuan niya.

Maya-maya, tumayo na rin si Shaun. “Tatawag ako.”

Sa washroom, sinadya ni Catherine ang pagligo sa loob saglit bago lumabas.

Nakita niya ang isang matangkad na pigura na nakatayo sa may pintuan at naninigarilyo paglabas niya. Parang sasabog agad ang ulo niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.