Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 15

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 15 Inangat niCatherine ang kanyang ulo, ngunit pinalayas siya ng server sa restaurant bago pa niya matingnang mabuti….

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 14

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 14 Hinubad ni Cindy ang kanyang salaming pang-araw para ibinato ang isang sarkastikong sulyap kay Catherine. “Hindi naman…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 13

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 13 “Sige, gusto kong malaman pa ang tungkol sa proseso. Ano ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili siyang…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 12

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 12 Tumayo si Catherine. Bumalik siya sa bahay para ayusin ang mga gamit niya at umalis. 2:00 am…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 11

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 11 “Ah, bakit mo nalaglag ang tuwalya?!” Natulala si Catherine dahil ito ang unang beses na nakatagpo siya…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 10

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 10 Pinilit ni Catherine ang isang nakakapanghinayang ngiti. Mula nang pumasok siya sa kumpanya, ni minsan ay hindi…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 9

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 9 Naramdaman ni Catherine na parang may sumuntok sa dibdib niya. Nakakasakal ang matinding sakit, lalo na nang…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 8

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 8 “Kailangang tangkilikin ang mainit na pancake na may mataas na kalidad na mantikilya. Pagkatapos, isang higop ng…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 7

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 7 Hindi alam ni Shaun kung ano ang isasagot. Minasahe niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at…

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 6

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 6 Hindi nakaimik si Catherine. Dapat kanina pa ito ipinaliwanag ni Shaun. Nitong mga nakaraang oras ay nag-aalala…