Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Laging Gustong Talunin Ako

Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga pulis? “Kung kaibigan pa rin ang tingin mo sa akin, then come. Ipapadala ko ang address sa iyong telepono.” Di-nagtagal, ipinadala ni Matthew ang kanyang lokasyon. Isa itong sikat na Italian restaurant sa timog ng lungsod, kung saan karaniwang kinakailangan ang mga reservation, at maaaring umabot pa ng ilang araw ang pila. Nag-alinlangan si Elise ngunit lumakad pa rin. Nagulat siya, na-book talaga ni Matthew ang buong restaurant. Bakit niya ginagawang big deal? “Anong kagyat na bagay ang kailangan mo ng tulong ko?” Nataranta si Elise.

Bagama’t hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos siyang kunin ng mga pulis, ngayon na siya ay masyadong maluho, iniisip niya kung nagpasya si Alexander na palayain siya. “Hindi ba pwedeng mag-usap tayo habang kumakain? At saka, wala naman sigurong hatred between us, so why are you so defensive?”

Naglaro ang ngiti sa labi ni Matthew habang tinutukso si Elise at binuhusan ito ng isang tasa ng tsaa. Si Matthew ay hindi malusog na tao! Pagtingin sa kanya, hindi mapigilan ni Elise na sabihin, “Hindi naman sa nagde-defensive ako. Wala kaming parehong interes sa isip noong una. Matthew, dahil iniligtas ka ni Alexander, dapat kang magbukas ng bagong dahon.”

Gayunpaman, ang kanyang payo ay agad na tinanggihan niya ng tumawa. Tumingala si Matthew kay Elise at sinabi sa mahinang boses, “Bumalik ka ng bagong dahon? Elise, hindi mo maiintindihan ang sakit kung hindi ka nasaktan. Alam mo ba kung paano ako nakaligtas nitong mga nakaraang taon? Alam mo ba kung paano ako nakatakas matapos akong arestuhin ng mga pulis noong araw na iyon?” Kung hindi dahil sa biglaang pag-anunsyo ni Matthew, hindi niya malalaman na illegitimate child pala ito. Bagama’t hindi niya naranasan ang buhay ni Matthew, naisip niya kung ano ang buhay bilang isang anak sa labas.

Hindi niya magawang kumbinsihin siya noon, at nakikita niya ang poot sa mga mata nito ngayon, alam niyang hindi rin ito uubra ngayon. “Kung ganoon, bakit mo ako pinatawag dito ngayon? Gusto mo bang makasama kita sa hapunan, o gusto mong magpasa ako ng mensahe kay Alexander?” Hindi na kinuha ni Elise ang tasa ng tsaang ibinuhos sa kanya ni Matthew. Sa halip, ang bawat tanong niya ay may nakatagong kahulugan. “Sa ugali ko ngayon, may kailangan pa ba akong iparating sa kanya? Elise, narinig ko ang tungkol sa inyo ni Alexander. Hindi ka gusto ng nanay niya, pero iba ako. Walang makapagsasabi sa akin kung ano ang gagawin.” “Anong pinag-uusapan niyo?”

Namumula sa galit si Elise nang marinig niya ito. “May nasabi ba akong mali? Ako ang unang nakatuklas ng tunay mong kulay, at hindi ka ba unang pumunta dito para pumili ng mapapangasawa sa aming lima?” “Oo, wala namang masama sa sinasabi mo, pero Matthew, fiancée na ako ng kapatid mo.

Tinatrato kita bilang isang kaibigan, at taos-puso akong umaasa na ang pinakamahusay para sa iyo, kaya’t mangyaring itigil ang pagiging sobrang obsessive.” “E ano ngayon?” Nakatanggap ng ganoong malungkot na tugon, biglang natagpuan ni Elise na hindi siya maintindihan. “Hindi pa ba sapat na pinatay mo si Lolo? Kung hindi dahil descendant ka ng Griffith Family—” “Enough!”

Naputol si Elise sa galit na galit ni Mathew. Natigilan si Elise. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Matthew. “Tinawagan kita dito para tanungin kung gusto mo ba akong makasama o hindi.” “Hindi ko!” Sagot ni Elise at itinapon sa kanyang mukha ang katotohanan ng bagay. “Kahit hindi ako engaged sa kapatid mo, ayaw kitang makasama!” Dahil doon, tumayo si Elise para umalis, ngunit hinawakan siya ni Matthew. “Ano ngayon? Gusto mo bang gawin ito sa magaspang na paraan?” Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Elise. Nang hindi na hinintay ang sagot ni Matthew o ang muling pagpapalakas niya, ilang matatangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumitaw at pinalibutan si Matthew. Sa kanilang pang-aapi, walang nagawa si Matthew kundi pakawalan si Elise. Pagtingin sa mga lalaki, naalala ni Elise ang sinabi ni Alexander.

Biglang uminit ang puso niya. Nag-alinlangan si Elise, pagkatapos ay sinabi, “Matthew, ayokong makita kayong magkapatid na naninira sa isa’t isa.” Pagkatapos noon ay lumabas na ng restaurant si Elise. All the while, hinarang ng mga lalaki si Matthew. Siya ang mas mahinang partido dahil mag-isa siya, kaya hindi niya ito mahabol.

Matapos i-escort ng mga lalaki si Elise, hindi na napigilan ni Matthew ang galit at binasag ang baso sa harapan niya. … Pagkalabas ni Elise sa restaurant, nawala sa paningin ang mga taong inayos ni Alexander. Pagkatapos ay pumunta siya sa Griffith Group. Alam ng lahat sa Athesea na engaged na siya kay Alexander, kaya natural, walang exception ang staff sa Griffith Group.

Nag-navigate nang maayos sa Griffith Group, nakarating siya sa kanyang opisina, ngunit wala siya kahit saan. Sa huli, nakita siya ni Cameron, na bumalik para kumuha ng ilang dokumento. “Miss Sinclair, nasa meeting ngayon ang presidente. Gusto mo bang uminom?” Umiling si Elise. “Then, I’ll notify—” “Hayaan mo muna siyang tapusin ang trabaho niya,” putol ni Elise kay Cameron.

Hindi naman siya pumunta dito para istorbohin si Alexander. Ngunit paano magkakaroon ng lakas ng loob si Cameron na hindi ipaalam sa kanyang amo? Kaya naman, agad siyang pumunta sa conference room para ibalita ang pagdating ni Elise kay Alexander. Bago siya matapos magsalita, tumayo si Alexander at umalis, na iniwan ang isang silid na puno ng naguguluhan na mga executive. Nang makita ang gawi ni Alexander, ngumiti si Cameron.

Gaya ng inaasahan, iba si Miss Sinclair. Sa opisina ng presidente, kumukuha si Elise ng magazine para basahin nang marinig ang mahinang boses ni Alexander sa kanyang tainga. “Bakit hindi mo sinabi sa akin?” Ang biglaang pagsulpot nito ay natakot sa kanya at naging dahilan para mapatalon siya. Sa sumunod na segundo, nakita niya itong nakatayo sa harapan niya. Nakasuot siya ng suit, at nakakunot ang noo niya, tila hindi nasisiyahan. Hindi na kailangang sabihin, malamang na sinabi sa kanya ni Cameron. “Di ba nasa meeting kayo? Mahalaga ang trabaho mo, kaya ayokong makaabala sa iyo.” “Hindi ako natutuwa dahil ayaw mo akong istorbohin.” Dahan-dahang ibinuka ni Alexander ang manipis niyang labi, at mahina ang boses niya. Mga katok sa pinto. Walang intensyon na tumingin sa pinto, sinabi ni Alexander nang malinaw, “Pasok.”

Pagkapasok ay parang may importanteng ire-report si Cameron, pero nagsalita lang siya matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon. “Sir—at Miss Sinclair, dahil nandito ka rin—ang bodyguard na ipinadala mo para protektahan si Miss Sinclair ay dumating at sinabing nakipagkita si Young Master Matthew kay Miss Sinclair…”

Bago pa matapos si Cameron, nakita ni Elise ang pagdilim ng mukha ni Alexander. Galit siya. Napakurap si Elise kay Cameron bago hinawakan ang kamay ni Alexander. “Wala siyang ginawang gulo para sa akin. Gusto niya lang makipagkita.” Nang matanggap ang mga kumikislap na pahiwatig ni Elise, nakuha ni Cameron ang mensahe at umalis sa opisina.

“Hindi ka ba niya ginagawang problema kapag nakilala ka niya?” Malamig na umungol si Alexander, nanunuya at walang pakialam ang tono nito. Naintindihan naman ni Elise ang ibig niyang sabihin. “Kung nandito pa si Lolo, siguradong ayaw niyang makita kayo ni Matthew sa ganitong estado. Kung wala kang pakialam sa kapatiran, mabubuhay pa kaya si Matthew ngayon?” Napakagat labi si Elise at sinabi ang totoo. “Pinapabayaan ko na siya, pero sinusubok pa rin niya ang pasensya ko.

Paano ko siya hahayaan na magpatuloy sa pag-uudyok ng gulo?” Si Alexander ay mukhang madilim at walang malasakit, at ang kanyang tono ay determinado. Hindi umaatras si Matthew, at si Alexander… Sigh. Ang hirap talagang mahuli sa gitna! “All these years, lagi akong may sama ng loob kay Matthew. Noon pa man ay gusto na niya akong talunin.” “Gayunpaman, hindi ko kayang panoorin kayong dalawa na sinisira ang isa’t isa!”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Bring Your A Game Mr Chapter 294

Bring Your A Game Mr Chapter 294 Pagdukot sa Moral Sunud-sunod ang mga komento, at biglang nahuli si Elise sa gitna ng kanilang mga talakayan. “Tumahimik ka! Kung hindi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.