Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Maaaring Isa Lamang sa Amin

Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Addison. “Gumising ka, Elise. May dumating para ihatid ka ng parsela at almusal.” Dahil si Elise ay hindi isang taong mahilig manatili sa kama, at gusto rin niyang malaman kung sino ang nagpadala sa kanya ng parsela at almusal, tumayo siya. Pagkatapos buksan ang pakete, nakita niya ang isang cell phone, na maselan na nakabalot, at isang card na may malalaki at matatapang na salita na nakasulat: ‘Kasama ang SIM card. Tawagan mo ako pagkatapos matanggap ito.’ Galing kay Alex! Bigla siyang nahawakan, at ang kanyang mga labi ay naging ngiti sa pamamagitan ng reflex.

Kaagad, tinawagan siya nito. “Nag-almusal ka na ba?” Isang banayad na boses ang umalingawngaw sa kanyang mga tainga nang dahan-dahan at umabot hanggang sa kanyang puso, na lumampas sa isang tibok at naging mas mainit. “Diba sabi mo tawagan kita pagkatanggap ng parsela? Buti na lang tinawagan kita agad?” “Oo, pero sana alagaan mo muna ang kalusugan mo,” nakangiti niyang sabi. Samantala, namangha si Cameron, na pumasok sa opisina ni Alexander para maghatid ng dokumento, sa nakita. Simula nang i-announce ni Alexander na engaged na sila ni Elise, mas lalong dumami ang mga ngiti sa labi niya.

Laging sinasabi ng iba na si President Griffith ay may malupit na personalidad at mapagpasyahan at malayo, ngunit sa ngayon, mukha siyang napakalapit na tao. “Sige, mag-aalmusal muna ako,” sabi ni Elise, hindi maitago ang ngiti sa boses niya. “Oo naman.” “Siguradong kausap mo ang sl*t na iyan, Elise, hindi ba?”

Umalingawngaw sa tenga ni Alexander ang matalas na boses na may dalang masasamang komento, pinunasan ang ngiti sa kanyang mukha at naging matigas ang kanyang ekspresyon. “Nay, engaged na ako sa kanya, at magiging manugang mo na siya in the future. Paano mo siya masasabi sa ganitong paraan bilang isang elder?” malungkot niyang ungol sa pagkakasalubong ng mga kilay. Nag-click ang takong ni Madeline sa sahig nang pumasok siya, at nginisian niya, “Mas maganda kung makakatulong siya sa iyo, pero ano ang maitutulong niya sa iyo?

Sa seremonya kagabi, nawalan ka ng gana sa isang babae!” May inutusan na siyang i-block ang balita tungkol sa nangyari kagabi sa mathematics award ceremony, pero hindi niya inaasahan na malalaman pa rin ito ng kanyang ina. “Sino ang magpoprotekta sa aking babae kung hindi ako?” saway niya na may malungkot na mukha. Hindi siya papayag na sinisiraan ng sinuman si Elise ng ganito—kahit ang kanyang ina! “Magaling sinabi! Alexander Griffith, huwag mong kalimutan na ako ang iyong ina, at hindi ako sumasang-ayon sa kasal na ito.

Bilang karagdagan, ang iyong lolo ay namatay lamang, kaya walang kasal na dapat ayusin sa susunod na tatlong taon upang ipakita ang iyong paggalang!” matigas na pagtatalo nito at huminto sa harapan niya. “Alam ko naman iyon kaya hindi mo na kailangang ipaalala sa akin sa ganitong paraan. Dahil sinabi mo na walang kasalan sa susunod na tatlong taon, paano si Maya?”

Kahit na ayaw makipagtalo ni Alexander sa kanya, ang kanyang walang humpay na ugali ay pagod sa kanyang pasensya. “She’s my goddaughter and great in all aspects, maging family background or personality niya. Kaya sigurado ako na magiging napakalaking tulong niya sa iyo kung kasama mo siya.

Bukod sa naging kaibigan ng lolo mo ang lolo ni Elise, ano pa ba ang meron siya?” Nawalan ng buong pasensya, medyo nadismaya si Alexander nang sabihin niya, “Nay, engaged na kami, at alam ng lahat sa Athesea. Bakit mo sinasabi ang mga ganyan? Ano ang iisipin ng iba sa akin kung babalikan ko ang aking salita ngayon?” “Ano ang iisipin ng iba sa iyo? Pareho kayong hindi pa talaga kasal, at maaari ninyong kanselahin anumang oras ang pakikipag-ugnayan.

Hindi ko siya kailanman nagustuhan sa simula, at higit pa pagkatapos ng nangyari kahapon.” Pagkatapos ay bumuntong-hininga siya at nagpatuloy, “Kung ano man iyon, pumunta ako rito para sabihin sa iyo ngayon na isa lang tayo—ako man o siya!” “Gusto mo ba talagang itulak ang mga bagay sa ganitong lawak?” Mabato ang mukha ni Alexander, at biglang nagyelo ang kanyang mga mata. Ang huling bagay na gusto niya ay isang paghaharap sa kanyang ina. Nang makita ang mukha nito, tumikhim si Madeline, ngunit sa loob-loob niya ay nadurog ang puso niya. “Hindi naman ako ang gustong i-push ang mga bagay-bagay hanggang sa ganito, pero ikaw ang kumakalaban sa akin.

Kami ay mag-ina, at ang iyong ama ay hindi mapagkakatiwalaan. Kaninong payo ang dapat mong pakinggan kung hindi ang payo ko? Anuman, iniiwan ko ang aking mga salita dito. Kung ipipilit mo akong kalabanin, makakalimutan mo na ako ang iyong ina. O kung hindi, tiyak na itataboy ko ang babaeng ito na nagngangalang Elise Sinclair at mawala pa siya!”

Sa umpisa pa lang, hindi na gusto ni Madeline si Elise, at lalo na pagkatapos ng nangyari kagabi, tuluyan na niyang napagtanto na isa siyang kapahamakan! Kung itutuloy nila ang kanilang relasyon, ang maaapektuhan ay si Alex! Naisip niya. Higit pa rito, hindi kailanman naging tapat si Elise mula pa noong una. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang itinatago niya sa likod niya?

“I dare you,” sumisingit si Alexander sa nagngangalit na mga ngipin. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, natigilan si Madeline, at napalingon siya sa kanya, sa pag-aakalang mali ang kanyang narinig. Ngunit nang makita niya kung gaano siya kaaray, napagtanto niya na totoo ang lahat—talagang napakasakit ng sinabi ni Alexander sa sarili niyang ina dahil kay Elise. “Bakit ayaw ko? Papatayin mo ba ako kung papatayin ko talaga siya?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Bring Your A Game Mr Chapter 294

Bring Your A Game Mr Chapter 294 Pagdukot sa Moral Sunud-sunod ang mga komento, at biglang nahuli si Elise sa gitna ng kanilang mga talakayan. “Tumahimik ka! Kung hindi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *